Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Unijne badania naukowe na scienie światowej

Poprzez współpracę z partnerami z całego świata europejscy naukowcy z branży TIK stawiają czoła globalnym wyzwaniom z zakresu medycyny, rolnictwa, sieci komputerowych i innych dziedzin. Finansowane przez UE projekty badawcze mają realny wpływ na życie ludzkie w Europie, Afryce, Azji oraz obu Amerykach, sprawiając jednocześnie, że Europe pozostaje w forpoczcie globalnego przemysłu TIK.
Unijne badania naukowe na scienie światowej
Wspieranie rozwoju krajów

Jako organ wspierający Milenijne Cele Rozwoju ONZ, UE zaangażowana jest w umożliwianie krajom rozwijającym się czerpania korzyści z postępu technologicznego. Finansowanie przez UE współpracy z zakresu badań z dziedziny TIK pomaga osiągnąć powyższe cele.

Przykładowo, uczestnicy projektu VOICES korzystają z istniejących technologii z dziedziny telefonii komórkowej, w celu poprawienia jakości życia obywateli Mali i Senegalu, poprzez poszerzanie dostępu do informacji na temat opieki zdrowotnej oraz produkcji żywności. Na obszarach dotkniętych analfabetyzmem lub tych, na których używa się wielu języków, rozwiązanie VOICES umożliwia obywatelom uzyskiwanie dostępu do kluczowych informacji dzięki technologii zamiany tekstu na mowę ('text-to-speech') oraz mowy na tekst ('speech-to-text').

"W Mali rozwiązania opracowane w ramach projektu VOICES pomogły rolnikom zbywać płody rolne, a konsumentom dowiadywać się o pojawieniu się nowych produktów na rynku", twierdzi Ardiel Carbera, uczestnik projektu VOICES. "Natomiast w Senegalu uczestnicy inicjatywy VOICES stworzyli aplikację przyspieszającą i usprawniającą komunikację pomiędzy szpitalami. Rozwiązanie to pomaga zwalczać pojawianie i rozprzestrzenianie się chorób".

"Projekt VOICES dowiódł, że osiągnięcie wyników bezwzględnie wymaga współpracy", twierdzi Stéphane Boyera, koordynator inicjatywy. "Europejski zespół badawczy posiada większe doświadczenie z zakresu technologii, jednak zupełnie nie posiada wiedzy na temat [lokalnych] uwarunkowań".

Uczestnicy projektu byli tak skuteczni w zakresie opracowywania niedrogich i efektywnych rozwiązań, że operator sieci komórkowej - firma Orange - pragnie kontynuować powyższe prace wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Senegalu.

Ochrona rolnictwa

Również projekt E-AGRI miał duży wpływ na życie mieszkańców Afryki Północnej. Technologię E-AGRI, pozwalającą przewidywać przyszłe plony w oparciu o obserwację klimatu oraz teledetekcję, opracowano początkowo z myślą o wspieraniu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Obecnie, przy współpracy z partnerami z Maroka i Chin, projekt E-AGRI pozwala zwiększać bezpieczeństwo żywności.

Według Dr Qinghan Donga, koordynatora inicjatywy E-AGRI, "technologia ta ... pomaga lokalnym producentom oraz władzom państwowym podejmować wczesne decyzje dotyczące planowania produkcji rolnej. W efekcie powyższe podmioty mogą równoważyć popyt i podaż, a docelowo ochronić rolników przed negatywnymi skutkami spadków poziomu cen oraz zarządzać międzynarodowym obrotem towarami rolnymi".

Rozumienie ludzkiego mózgu

W inicjatywie flagowej FET o nazwie Projekt Ludzki Umysł ('Human Brain Project' - HBP) uczestniczy konsorcjum złożone z 112 organizacji partnerskich, głównie z Europy, ale także z USA, Japonii oraz Chin, a także z czołowych ekspertów. Celem projektu HBP jest połączenie istniejącej wiedzy i danych na temat ludzkiego mózgu oraz opracowanie teorii i realistycznych modeli komputerowych, które będzie można wykonywać na specjalnie zaprojektowanych superkomputerach. Oczekuje się, że powstały w ten sposób "wirtualny mózg" pozwoli w całkowicie nowy sposób zrozumieć funkcjonowania ludzkiego umysłu, a docelowo umożliwi opracowanie nowych metod leczenia schorzeń mózgu i stworzenie rewolucyjnych technologii obliczeniowych.

Projekt HBP doskonale uzupełnia amerykańską Inicjatywę Mózg ('Brain Initiative'), będącą innym zakrojonym na dużą skalę przedsięwzięciem badawczym, którego celem jest lepsze zrozumienie ludzkiego mózgu i jego potencjalnych schorzeń. Ameryka opracowuje nową technologię pozyskiwania danych dotyczących mózgu, dzięki której uda się stworzyć jego mapę, podczas gdy Unia Europejska opisuje dane dotyczące mózgu przy użyciu modeli komputerowych, w celu symulowania jego pracy. Dane pomagają tworzyć modele, natomiast modele pomagają interpretować dane. Dlatego amerykańskie i europejskie badania dotyczące mózgu doskonale się uzupełniają. Nawiązanie współpracy wydaje się więc naturalne i pożądane.

Dlatego Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, nawołuje do kooperacji pomiędzy tymi dwoma inicjatywami. Neelie Kroes przyjęła ponadto z aprobatą dyskusje toczące się obecnie pomiędzy Komisją Europejską a jej różnorakimi odpowiednikami w USA, stwierdzając, że "zrozumienie ludzkiego umysłu powinno być nie tylko priorytetem naukowym, ale także politycznym". Aktualnie planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów, których celem będziezbadanie konkretnych obszarów współpracy. Pierwszy z nich ma odbyć się w Waszyngtonie w listopadzie 2014, natomiast drugi w Brukseli na wiosnę 2015.

Zwalczanie chorób i ochrona bioróżnorodności

W Ameryce Południowej efektem współpracy z projektami realizowanymi w ramach 7PR UE są zdrowsze populacje oraz ekosystemy.

Przykładowo, inicjatywa PODI-TRODI bazuje na współpracy pomiędzy naukowcami z Niemiec, Francji, Włoch, Finlandii, Portugalii oraz pięcioma partnerami z Brazylii. Powyżsi badacze opracowują wspólnymi siłami niedrogie, przenośne urządzenie diagnostyczne, które może wykrywać typowe schorzenia tropikalne, takie jak choroba Chagasa, będąca czwartą najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób tropikalnych. Naukowcy zamierzają tak dostosować powyższy system, by mógł wykrywać także leiszmaniozę, dengę, malarię oraz HIV.

Narzędzie PODI-TRODI pomoże zapewnić opiekę zdrowotną społecznościom, które nie mają dostępu do szpitali. Co więcej, wraz z rozprzestrzenianiem się chorób tropikalnych w wyniku zmian klimatycznych, popyt na powyższe urządzenie obejmie prawdopodobnie coraz więcej rynków.

Także w Brazylii uczestnicy projektu EUBrazilOpenBio przełamują międzynarodowe bariery w dziedzinie badań nad bioróżnorodnością. Projekt EUBrazilOpenBio umożliwia naukowcom z Europy i Brazylii dostęp do zbiorów danych dotyczących bioróżnorodności. Projekt ten udostępnia także szereg narzędzi internetowych, pozwalających naukowcom z różnych krajów współpracować w zakresie badań nad bioróżnorodnością. Jednym z wyzwań w dziedzinie badań nad bioróżnorodnością jest brak międzynarodowych standardów w zakresie metod badawczych oraz opisu danych. Celem inicjatywy EUBrazilOpenBio jest zmiana powyższego stanu rzeczy poprzez stworzenie zestawu narzędzi, z których będą mogli korzystać naukowcy na całym świecie.

Współdzielenie danych, systemów i sieci

Obecnie UE jest liderem w dziedzinie technologii chmurowych oraz technologii przetwarzania sieciowego ('grid computing'), stanowiących dwa podejścia do współdzielenia infrastruktur TIK. Pozostając w forpoczcie powyższych technologii europejski przemysł utrzymuje przewagę konkurencyjną na rynku wartym 3,5 miliardów euro.

Uczestnicy wspólnych, japońsko-europejskich projektów badawczych, o nazwie CLOUT oraz FELIX, opracowują nowe technologie sieciowe, które pomogą naukowcom oraz różnorakim organizacjom współdzielić ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym oraz współpracować nad projektami w oparciu o dzielone zasoby.

Analogicznie, inicjatywa CHAIN-REDS zgromadziła naukowców z Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Chin, w celu stworzenia wirtualnych społeczności badawczych. Dzięki rozwiązaniom CHAIN-REDS naukowcy mogą udostępniać stworzone przez siebie narzędzia, dane, a nawet moc obliczeniową współpracownikom na całym świecie.

Tymczasem inicjatywa GEANT pomaga budować więzi pomiędzy naukowcami I pedagogami z obu Ameryk, Afryki, Bliskiego Wschodu oraz z regionu Azji I Pacyfiku dzięki dedykowanym, szybkim łączom pomiędzy różnymi krajami. Naukowcy zajmujący się medycyną, fizyką, energią oraz środowiskiem naturalnym mogą współdzielić dane I aplikacje z szybkością do 100 gigabitów na sekundę, czyli 100 razy większą, niż ma to miejsce w przypadku typowego łącza szerokopasmowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

VOICES
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę