Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

Prezentacje projektów - Roboty-opiekunowie w służbie osób starszych

Współcześnie mamy do czynienia ze wzrostem średniej długości życia, a przedstawiciele "srebrnego pokolenia" stanowią coraz większy odsetek populacji. Czy technologia może nam pomóc dbać o samych siebie oraz o naszych krewnych i przyjaciół w podeszłym wieku? Czy bylibyśmy w stanie żyć w otoczeniu robotów, nieustannie obserwowani przez czujniki? Uczestnicy jednego z finansowanych prze UE projektów badawczych nie mają wątpliwości, że tak.
Prezentacje projektów - Roboty-opiekunowie w służbie osób starszych
Starzejąca się populacja powoduje zmiany w dynamice naszego społeczeństwa oraz w gospodarce. W 2050 roku na każdego Europejczyka w wieku powyżej 65 lat przypadać będzie zaledwie dwóch (zamiast obecnych czterech) obywateli w wieku produkcyjnym, a za dekadę Europa będzie musiała zadbać o około 84 miliony osób cierpiących na problemy zdrowotne związane z wiekiem.

Jest jednak pozytywny aspekt powyższego wyzwania. Sumarycznie Europejczycy w wieku powyżej 65 lat dysponują dochodami przekraczającymi 3 000 miliardów euro, z których duża część trafia z powrotem do gospodarki. Stephen Von Rump, prezes firmy Giraff Technologies AB, twierdzi, że europejski rynek robotów i innych urządzeń pomagających opiekować się osobami starszymi osiągnie wartość 13 miliardów euro przed rokiem 2016, natomiast wartość rynku amerykańskiego wzrośnie w tym czasie do około 14.5 miliardów dolarów.

Zapotrzebowanie na usługi z zakresu opieki nad osobami starszymi stanowi duże wyzwanie dla wielu krajów. W powyższym kontekście technologia może okazać się bardzo pomocna. Jak twierdzi Von Trump: "Obecnie w UE istnieje około 5 milionów zakładów, w których osoby starsze mogą uzyskać formalną opiekę. Na świecie takich instytucji jest około 12 milionów. Powyższe liczby wzrastają ponad dwukrotnie jeśli uwzględni się osoby, które nie otrzymują formalnej opieki, chociaż są one (lub ich rodziny) gotowe zapłacić za usługi z zakresu opieki zdalnej, jeśli usługi te pozwoliłyby wydłużyć czas życia w domu.

GIRAFF+ : Robot-opiekun w gospodarstwach domowych

GIRAFF+ to europejski projekt badawczy, którego celem jest sprawdzenie w jaki sposób sieć czujników współpracujących z robotem może pomóc osobom starszym żyć bezpieczniej i bardziej niezależnie oraz uczestniczyć w życiu społecznym bez konieczności opuszczania domów. Rdzeniem powyższego system jest robot Giraff, umożliwiający teleobecność. Robot ten porusza się po domu swego właściciela i umożliwia mu interakcje z rodziną, przyjaciółmi oraz ze specjalistami z zakresu opieki zdrowotnej poprzez wideokonferencje. W skład systemu GIRAFF+ wchodzą ponadto czujniki rozmieszczane w obrębie domu oraz wewnątrz urządzeń przenośnych. Powyższe czujniki zaprojektowano pod kątem monitorowania aktywności takich jak gotowanie, spanie, czy też oglądanie telewizji, jednak czujniki te dostarczają także informacje medyczne, takie jak ciśnienie krwi i temperatura ciała. Dzięki temu rozwiązaniu opiekunowie danej osoby mogą zdalnie nadzorować jej stan zdrowia, a także reagować w razie upadku. Jedna z uczestniczek piotażowego wdrożenia projektu GIRAFF+, 94 letnia Lea Mina Ralli, umieściła na swoim blogu następujący wpis: "Ludzie często pytają dlaczego po prostu nie mieszkam z córką, jednak ona posiada własne wnuki i ma wiele obowiązków. Dzięki temu pomocnemu asystentowi, którego nazwałam "Panem Robinem", z mniejszym niepokojem myślę o przyszłości, tak samo jak moje dzieci i wnuki".

Rozwijający się rynek technologii z zakresu opieki

"System GIRAFF+ zostanie zainstalowany w 15 gospodarstwach domowych przed końcem 2014 roku", twierdzi Amy Loutfi, koordynator projektu. "Dotychczasowe wdrożenia pilotażowe przeprowadziliśmy w sześciu gospodarstwach domowych w Europie (po dwa domy w Hiszpanii, Szwecji i Włoszech). Podczas tych wdrożeń osoby starsze mieszkały z robotem GIRAFF+. Obecnie jesteśmy w trakcie oceny skuteczności systemu, widzimy jednak, że różnorakie aspekty rozwiązania GIRAFF+ w różnym stopniu podobają się poszczególnym użytkownikom. Powyższa obserwacja dowodzi, że nie istnieje uniwersalne podejście do technologii z dziedziny opieki domowej i że technologie te powinny być jednocześnie elastyczne i dopasowane do potrzeb użytkowników".

Obecnie planujemy rozpoczęcie komercyjnej produkcji systemu GIRAFF+ w przyszłym roku. System ten będzie oferowany w oparciu o płatność z góry oraz o miesięczny abonament, dzięki czemu powinien być konkurencyjny w stosunku do coraz droższej, całodobowej opieki.

Odnośnik do projektu na stronie CORDIS

- 7PR na stronie CORDIS

Odnośnik do strony internetowej projektu

- strona internetowa projektu GIRAFF+

Odnośnik do powiązanych materiałów audio/wideo

- film demonstracyjny

Pozostałe odnośniki

- Strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę