Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Prezentacje projektów - Otwieranie uniwersum możliwości zatrudnienia

Niemal jedna czwarta dorosłych Europejczyków poniżej 25 roku życia nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli się. Tak zwana młodzież NEET ma trudności ze wspięciem się na pierwszy szczebel kariery zawodowej w tak surowym klimacie gospodarczym. Młodzi ludzie twierdzą, że potrzebują więcej pewności siebie, aby poradzić sobie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, ale zważywszy na niedostatek okazji, często stawiają się na nie podenerwowani i niedostatecznie przygotowani. Pomóc w zmianie tego stanu rzeczy ma dofinansowany ze środków unijnych projekt badawczy wykorzystujący wirtualną rzeczywistość.
Prezentacje projektów - Otwieranie uniwersum możliwości zatrudnienia
Bezrobocie młodzieży przekłada się na szereg problemów, od ubóstwa po wykluczenie społeczne. Im dłużej młodzi ludzie pozostają bez pracy, tym trudniej jest im znaleźć miejsce zatrudnienia.

Tymczasem staranie się o pierwszą pracę bywa przytłaczające. Ponieważ osoby poszukujące pracy po raz pierwszy dysponują mniejszym doświadczeniem zawodowym niż starsze pokolenie, w czasie rozmów kwalifikacyjnych stają w niekorzystnym położeniu. Projekt TARDIS (Training young Adults’ Regulation of emotions and Development of social Interaction Skills) przywraca równowagę, oferując młodym ludziom wirtualne rozmowy kwalifikacyjne z myślą o ćwiczeniu kompetencji społecznych i przygotowywaniu się na prawdziwą rozmowę.

TARDIS – sposób na sukces

Inżynierowie – konsorcjum pracowników naukowo-dydaktycznych z Francji, Holandii, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa – stworzyli system wykorzystujący wirtualnych agentów.

„Platforma zapewnia realistyczne środowisko rozmowy kwalifikacyjnej, możliwie jak najbliższe rzeczywistości” – informuje dr Aurélie Jonquoy, kierowniczka projektu TARDIS. „TARDIS to »poważna gra«, z której usunięto wiele potencjalnie ograniczających czynników świata rzeczywistego. Zważywszy na fakt, że młodzi ludzie znają i lubią gry komputerowe, ten aspekt TARDIS ma ogromne znaczenie, aby utrzymać ich motywację do ponawiania ćwiczeń tak często, jak tego potrzebują”.

System składa się z kilku części: użytkownik nawiązuje kontakt z wirtualnym rekruterem za pośrednictwem kamery internetowej i zestawu słuchawkowego. Wirtualny rekruter zadaje pytania i reaguje realistycznie, werbalnie lub niewerbalnie, poprzez zachęcające komentarze lub gesty znużenia bądź rozdrażnienia.

Wspomaganie młodzieży w zarządzaniu stresem w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

Na system składa się także zaawansowany model emocjonalny, który pozwala zrozumieć odczucia użytkownika na podstawie języka ciała i tonu głosu. Dzięki modelowi wirtualny rekruter jest w stanie udzielić użytkownikowi stosownych odpowiedzi. W ramach dodatkowej funkcji użytkownik może od razu sprawdzić, w których momentach zachował pewność siebie i swobodę, a w których wydawał się zdenerwowany.

Promocja i oferta systemu jest skierowana do organizacji młodzieżowych w całej Europie. Jedną z pierwszych takich organizacji, które korzystają z systemu, jest YMCA London South West. Realizowany przez nią program Get On Track skierowany jest do młodzieży z defaworyzowanych pod względem gospodarczym części Londynu. Anna Harris, koordynatorka projektu Get On Track wyjaśnia, dlaczego organizacja zgłosiła się do pilotażu systemu:

„Powodem zaangażowania się w program TARDIS była chęć zapewnienia młodzieży cennej praktyki i doświadczenia w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej” – jak zauważa. „Sądzę, że systematyczny dostęp to tego typu projektu byłby czymś fantastycznym, gdyż umożliwia młodzieży znalezienie się w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskanie ważnych informacji zwrotnych, które mogą pomóc w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności potrzebnych w takiej sytuacji. W ten sposób obniżona zostaje presja odczuwana w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i tworzone są warunki do odniesienia sukcesu”.

„Dzięki TARDIS młodzież może sprawdzić swoje mocne i słabe strony oraz obniżyć niepokój przy ubieganiu się o pracę i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej” – stwierdza dr Jonquoy, dodając że wirtualny agent umożliwia przeciążonym organizacjom młodzieżowym udzielenie pomocy znacznie większej liczbie młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji.

Odnośnik do projektu na stronie CORDIS:

- Informacje na temat projektu TARDIS w serwisie CORDIS

Odnośnik do strony internetowej projektu

- Strona internetowa projektu TARDIS

Pozostałe odnośniki:

Strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę