Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

CASCADE: OBNIŻANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ PORTY LOTNICZE

Porty lotnicze to potężni odbiorcy energii – i to niezależnie od tego, czy akurat jakiś samolot startuje bądź ląduje. Dzienne zużycie energii elektrycznej i cieplnej przez duży port lotniczy jest porównywalne do miasta liczącego 100 000 mieszkańców.
CASCADE: OBNIŻANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ PORTY LOTNICZE
W 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej jest około 500 portów lotniczych i nawet najmniejsze z nich zużywają energię w takim tempie, jakby zaraz miał nastąpić koniec świata. Celem trzyletniego projektu unijnego CASCADE (ICT for Energy Efficient Airports) jest pomóc menedżerom portów lotniczych w obniżeniu o 20% w perspektywie krótkoterminowej zapotrzebowania na energię i emisji CO2, których źródłem są w szczególności energochłonne instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC).

Dziewięciu partnerów CASCADE, dofinansowanych na kwotę 2,6 mln EUR z budżetu 7 programu ramowego UE, zamierza tego dokonać za pomocą nowego oprogramowania powiązanego z planem działań w zakresie energii, opartym na międzynarodowej normie zarządzania ISO 50001, oraz algorytmami wykrywania błędów i diagnostyką. System CASCADE umożliwia szybkie i automatyczne wykrywanie błędów, zanim instalacje ulegną uszkodzeniu bądź awarii lub też zanim zbyt wiele energii zostanie zmarnowanej, pomagając tym samym zespołom utrzymania portu lotniczego wdrażać działania korygujące i optymalizować wydajność urządzeń.

To doskonały moment dla menedżerów portów lotniczych, od których oczekuje się, że wniosą swój wkład w osiągnięcie przez UE celów 20-20-20 (a jednym z nich jest obniżenie do roku 2020 krajowych emisji o 20%) poprzez oszczędne zarządzanie energią. Do tego potrzebują narzędzi zapewniających odpowiednie wsparcie. CASCADE oferuje im takie narzędzie, zintegrowane z istniejącymi rozwiązaniami ICT, które już zostały zainstalowane w portach lotniczych.

INSTALACJE HVAC POCHŁANIAJĄ 50% CAŁEJ ENERGII ZUŻYWANEJ W PORTACH LOTNICZYCH

Rzymskie lotnisko Fiumicino i mediolańskie Malpensa, dwa największe we Włoszech, zgodziły się posłużyć za obiekty pilotażowe, przydzielając do projektu personel i zasoby. Każdego roku korzysta z nich około 55 mln pasażerów. Mniej więcej połowę zużywanej tam energii pochłaniają instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC), a zatem obniżenie tego zapotrzebowania o 20% znacznie zmniejszy ogólne zużycie energii.

„Za cel naszych działań nie obieramy całej infrastruktury portu lotniczego” – mówi koordynator CASCADE, Nicolas Réhault , kierownik grupy ds. optymalizacji charakterystyki budynków przy Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems we Fryburgu, Niemcy. „Naszym zamiarem jest zaoszczędzenie 20% energii w docelowych instalacjach poprzez optymalizację oszczędzania, a zdobywaną wiedzę chcemy wykorzystać do powielenia tego rozwiązania w innych portach lotniczych”.

Kładąc nacisk na instalacje HVAC – zwłaszcza duże centrale uzdatniania powietrza, agregaty chłodnicze i chłodnie kominowe wykorzystywane w portach lotniczych – zespół projektowy zamontował na dwóch lotniskach setki nowych czujników, mierników i zaawansowanych rejestratorów danych, aby wykonać pomiary takich parametrów jak temperatura, ciśnienie, natężenie przepływu, zużycie energii elektrycznej itp.

Za pomocą tego nowego systemu pomiarów inżynierowie są w stanie kontrolować i porównywać wydajność sprzętu oraz korygować postępowanie użytkowników. Dzięki połączeniu go z narzędziami do wykrywania błędów, zdołali uporać się z problemami z planowaniem pracy (czyli pracą urządzeń, kiedy nie są potrzebne), nieprawidłowymi ustawieniami ogrzewania i chłodzenia w różnych częściach lotniska, nieprawidłowym umiejscowieniem czujników i siłowników, brakiem kalibracji lub utrzymania, niezrównoważonymi systemami rur i przewodów itd.

Po upływie pierwszych sześciu miesięcy etapu pilotażowego, system CASCADE już wykrył pewne wady sterowników i czujników w dużej centrali uzdatniania powietrza, która dostarcza świeże powietrze do terminalu 1 na lotnisku Fiumicino. Aby szacowane na poziomie 500 MWh oszczędności, które przekładają się rocznie na około 3 500 ton CO2 lub 70 000 EUR, były osiągalne, wystarczy podjąć niskonakładowe działania, takie jak regulacja sterowników czy wymiana wadliwych czujników – stwierdzili naukowcy.

OPROGRAMOWANIE DO ZASTOSOWANIA W INNYCH KOMPLEKSACH BUDYNKÓW

Projekt wzbudził zainteresowanie w całej UE. Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych podjęła się wsparcia propozycji, udostępniając kanał do zaprezentowania wyników 400 z 500 portów lotniczych UE-28. Konsorcjum CASCADE ma nadzieję, że za pośrednictwem stworzonej sieci inne porty lotnicze włączą narzędzie programistyczne CASCADE do swoich planów zarządzania energią.

Oprogramowanie CASCADE znajdzie inne zastosowania, jak wyjaśnia Nicolas Réhault: „Porty lotnicze to niezwykle złożone infrastruktury. Zyskaliśmy solidną wiedzę specjalistyczną na temat ich funkcjonowania. Można ją replikować w innych, wysoce złożonych kompleksach, takich jak szpitale czy banki. Ale także stosować do prostszych rzeczy”.

Link do projektu w serwisie CORDIS

Link do strony internetowej projektu

Link do materiału wideo

Powiązane informacje

Tematy

Energy Saving
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę