Service Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement - CORDIS

Les informations sur les projets et maintenant aussi les résumés de rapports Horizon 2020 sont disponibles sur CORDIS. Tous les projets H2020 peuvent être téléchargés depuis le Portail des données ouvertes de l'UE .

My refinements

  • Type de contenu:
  • Le meilleur de l'actualité scientifique (Top Stories) Delete refinement

Download results of this page


Affiner par:

Pays

Suisse (6)

Langue

Deutsch (4)
English (4)
Español (4)
Français (4)
Italiano (4)
Polski (4)

Recherche avancée

Results 1 - 10 of 24
Order by: Results/page:
12 3 > 
RTD Success Stories - New medicines for tuberculosis
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] RTD Success Stories - New medicines for tuberculosis
With tuberculosis (TB) making an unwelcome comeback in many developed countries – TB never really left the developing world – the news that EU-funded researchers are on the verge of a drug breakthrough is timely to say the least.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90159
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
FTE-Erfolgsstory - Neue Medikamente gegen Tuberkulose
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] FTE-Erfolgsstory - Neue Medikamente gegen Tuberkulose
Da Tuberkulose (TBC) in vielen Industrienationen wieder auf dem Vormarsch ist (in den Entwicklungsländern war Tuberkulose immer präsent), könnte der bahnbrechende neue Wirkstoff, an dem EU-finanzierte Wissenschaftler forschen, genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90159
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Grandes logros de IDT — Nuevos medicamentos contra la tuberculosis
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Grandes logros de IDT — Nuevos medicamentos contra la tuberculosis
En un momento en el que la tuberculosis está protagonizando un desafortunado regreso en numerosos países desarrollados (aunque nunca llegó a desaparecer por completo del mundo en vías de desarrollo), resulta providencial la noticia de que unos investigadores financiados por la...
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90159
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les grandes réussites en RDT - De nouveaux médicaments contre la tuberculose
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Les grandes réussites en RDT - De nouveaux médicaments contre la tuberculose
Au vu du retour déplorable de la tuberculose (TB) dans de nombreux pays développés (cette maladie n'ayant jamais vraiment été éradiquée dans les pays en développement), les travaux de chercheurs financés par l'UE portant sur une révolution en matière de médicaments arrivent, c...
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90159
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Storie di successo RST - Nuovi farmaci per la tubercolosi
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Storie di successo RST - Nuovi farmaci per la tubercolosi
Con il ritorno indesiderato della tubercolosi (TB) in molti paesi del mondo sviluppato - la TB non ha mai veramente lasciato il mondo in via di sviluppo - la notizia che ricercatori finanziati dall'UE sono sul punto di una svolta farmacologica è a dir poco puntuale.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90159
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Historie sukcesu RTD - Nowe leki na gruźlicę
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Historie sukcesu RTD - Nowe leki na gruźlicę
Wraz z ponownym pojawieniem się gruźlicy w wielu rozwiniętych krajach (gruźlica tak naprawdę nigdy tych krajów nie opuściła) z pewnością cieszy to, że finansowani przez UE naukowcy są o krok od odkrycia przełomowego leku na tę chorobę.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90159
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Prezentacje projektów – Nowe metody pracy, nauki i współpracy
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Prezentacje projektów – Nowe metody pracy, nauki i współpracy
Kształcenie ustawiczne stało się zasadniczym elementem odniesienia sukcesu w naszym społeczeństwie, charakteryzującym się wzmożoną potrzebą posiadania wiedzy. Dla wielu osób, jest to równoznaczne z uczęszczaniem na krótkie kursy, bądź też kursy podyplomowe. Nowe teorie, badane...
Programme: FP6-IST
Record Number: 86217
Last updated on: 2013-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Prezentacje projektów – Krystalomancja a struktura molekularna białka
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Prezentacje projektów – Krystalomancja a struktura molekularna białka
Wiedza o strukturze białka, aż do poziomu poszczególnych atomów ma kluczowe znaczenie dla biotechnologicznych zastosowań, takich jak opracowywanie leków zindywidualizowanych. Uruchomiono nowy produkt - Naomi''s Nucleants™ - aby wytwarzać wysokiej jakości kryształy w ramach pra...
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 85678
Last updated on: 2013-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Przykłady udanych projektów – Nieznane dla turystów skarby kultury europejskiej
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Przykłady udanych projektów – Nieznane dla turystów skarby kultury europejskiej
Europejscy turyści mają w rzeczywistości zbyt wiele możliwości wyboru. W wielu miejscach występuje problem sposobu rozwiązania potencjału turystyki kulturowej. Naukowcy europejscy zajmują się przetworzeniem tego wzrastającego sektora gospodarki w dobrze zarządzany, powiązany p...
Programme: FP6-IST
Record Number: 85555
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Projekt-Erfolgsstorys -  Neue Wege zum Arbeiten, Lernen und Zusammenarbeiten
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Projekt-Erfolgsstorys - Neue Wege zum Arbeiten, Lernen und Zusammenarbeiten
Ohne lebenslanges Lernen ist in unserer wissensintensiven Gesellschaft wohl niemandem mehr Erfolg gewiss. Für viele Menschen mag dies gleichbedeutend mit Kurzlehrgängen oder einem Aufbaustudium sein. Ein neuartiges Konzept europäischer Forscher beweist nun allerdings, dass Ler...
Programme: FP6-IST
Record Number: 86217
Last updated on: 2011-03-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 > 
List retrieved on: 2018-12-11