Service Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement - CORDIS

Les informations sur les projets et maintenant aussi les résumés de rapports Horizon 2020 sont disponibles sur CORDIS. Tous les projets H2020 peuvent être téléchargés depuis le Portail des données ouvertes de l'UE .

My refinements

  • Type de contenu:
  • Le meilleur de l'actualité scientifique (Top Stories) Delete refinement

Download results of this page


Affiner par:

Programme

FP6
Tous
FP6-AEROSPACE (6)
FP6-NMP (6)

Pays

Belgique (6)
France (6)
Pays-Bas (6)

Langue

Deutsch (5)
English (5)
Español (5)
Français (5)
Italiano (5)
Polski (5)

Recherche avancée

Results 1 - 10 of 30
Order by: Results/page:
12 3 > 
RTD Success Stories - Taking the shock out of in-flight lightning strikes
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] RTD Success Stories - Taking the shock out of in-flight lightning strikes
Commercial passenger aircraft are struck by lightning on average once a year. Although the effects on aircraft and helicopters of low-amplitude lightning strikes are minimal, high-amplitude strikes can result in expensive delays and important repair and maintenance. An EU-fund...
Programme: FP6-AEROSPACE
Record Number: 90160
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
FTE-Erfolgsstorys - Keine Angst vorm Blitzeinschlag beim Fliegen
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] FTE-Erfolgsstorys - Keine Angst vorm Blitzeinschlag beim Fliegen
Verkehrsflugzeuge werden im Durchschnitt einmal pro Jahr vom Blitz getroffen. Obgleich die Auswirkungen auf Flugzeuge und Hubschrauber bei einem Blitzschlag mit niedriger Amplitude minimal sind, können Blitzeinschläge hoher Amplitude teure Verspätungen und bedeutende Reparatur...
Programme: FP6-AEROSPACE
Record Number: 90160
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Grandes logros de IDT — Eliminar el choque de las descargas de rayos en vuelo
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Grandes logros de IDT — Eliminar el choque de las descargas de rayos en vuelo
Las aeronaves comerciales de pasajeros reciben la descarga de un rayo una vez al año de media. Mientras que los efectos de las descargas de rayos de baja amplitud sobre los aviones y helicópteros son mínimos, las descargas de gran amplitud pueden dar lugar a retrasos costosos ...
Programme: FP6-AEROSPACE
Record Number: 90160
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les grandes réussites en RDT - Encaisser le choc lorsque la foudre frappe en vol
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Les grandes réussites en RDT - Encaisser le choc lorsque la foudre frappe en vol
Les avions de ligne sont frappés par la foudre en moyenne une fois par an. Même si les effets des impacts de foudre de faible amplitude sur les avions et les hélicoptères sont minimaux, les impacts de grande amplitude peuvent entraîner des retards coûteux et des opérations de ...
Programme: FP6-AEROSPACE
Record Number: 90160
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Storie di successo RST - Combattere l'impatto dei fulmini in volo
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Storie di successo RST - Combattere l'impatto dei fulmini in volo
Gli aerei commerciali da trasporto passeggeri vengono colpiti in media da un fulmine una volta all'anno. Sebbene gli effetti dei fulmini a bassa ampiezza di corrente sui velivoli e sugli elicotteri siano minimi, i fulmini ad alta ampiezza di corrente possono causare costosi ri...
Programme: FP6-AEROSPACE
Record Number: 90160
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Historie sukcesu RTD - Łagodzenie skutków uderzeń piorunów w samoloty znajdujące się w powietrzu
Średnio raz w roku w każdy samolot pasażerski uderza piorun. Chociaż skutki uderzeń piorunów o niewielkiej amplitudzie w samoloty i helikoptery są minimalne, uderzenia o dużej amplitudzie mogą powodować kosztowne opóźnienia i wymagać drogich napraw i konserwacji. W ramach fina...
Programme: FP6-AEROSPACE
Record Number: 90160
Last updated on: 2013-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Najważniejsze wiadomości - Technologie TIK jako nowa broń w walce z chorobami odpornymi na działanie leków
Każdego roku setki tysięcy ludzi umierają z powodu bakterii, które uodporniły się na działanie leków. Nowy system eksploracji danych, monitorowania klinicznego oraz wspierania procesów podejmowania decyzji, opracowany przez naukowców finansowanych ze środków unijnych, stanowi ...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 88872
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Prezentacje projektów - Lepsza współpraca badawcza dzięki wydajnej infrastrukturze GÉANT
Europejska sieć badawczo-edukacyjna GÉANT szybko się rozwija. Infrastruktura ta od dawna uważana jest za najbardziej wydajną sieć badawczą na świecie, ze względu na dostępność na poziomie 99,999 %, ciągłą rozbudowę oraz coraz szerszą gamę usług zwiększających przepustowość i ...
Programme: FP7-INFRASTRUCTURES
Record Number: 90529
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Najważniejsze wiadomości - Ograniczanie liczby zgonów wynikających z niepożądanych reakcji na leki
Według niektórych szacunków błędnie przepisane leki powodują w Europie więcej zgonów niż wypadki drogowe. Finansowani przez UE naukowcy korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) by zapobiec tego typu incydentom. Oprogramowanie wspierające proces podejmowania ...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 87555
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Prezentacje projektów – Pobudzenie europejskiej automatyzacji
[LE MEILLEUR DE L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE (TOP STORIES)] Prezentacje projektów – Pobudzenie europejskiej automatyzacji
Wydajna produkcja i procesy technologiczne wymagają koordynacji. Dzięki opanowaniu technologii zdolnych do połączenia zasadniczo odmiennych, zautomatyzowanych elementów w czasie rzeczywistym, europejscy naukowcy zapoczątkowali nową erę automatyzacji przemysłowej.
Programme: FP6-NMP
Record Number: 86004
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 > 
List retrieved on: 2018-11-15