Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Program

Wyszukiwanie zaawansowane

Results 1 - 10 of 28
Order by: Results/page:
12 3 > 
Innowacje biologiczne wspierają rozwój biogospodarki w Europie
Na całym świecie obserwujemy przechodzenie z gospodarki zdominowanej przez procesy petrochemiczne do gospodarki zrównoważonej, opartej na biologii i tworzącej obieg zamknięty surowców. W tym kontekście innowacje oparte na biologii mogą pomóc w budowaniu biogospodarki, która zm...
Record Number: 400949
Last updated on: 2018-10-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni: konkretne rezultaty dzięki unijnym badaniom i innowacjom
Stale rosnąca liczba ataków cybernetycznych na urządzenia, systemy i sieci ICT, wraz z brakiem gwarancji prywatności danych i kontroli nad nią, są przyczyną niepokoju obywateli oraz przedstawicieli przemysłu i decydentów. Ambicją Unii Europejskiej jest bycie światowym liderem ...
Record Number: 400141
Last updated on: 2018-09-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Organoidy: miniaturowe narządy wykorzystywane do badań nad chorobami i nowymi lekami
Wytwarzanie miniaturowych wersji narządów w probówce może brzmieć jak science fiction, ale dzięki postępowi w technologii komórek macierzystych i bioinżynierii naukowcy mogą teraz sztucznie wyhodować z masy komórek organoidy, które posiadają właściwości podobne do narządów. Or...
Record Number: 401007
Last updated on: 2018-06-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Dziedzictwo zagrożone: unijne badania i innowacje zwiększające trwałość dziedzictwa kulturowego
Zaniedbania, zanieczyszczenie, zagrożenia naturalne i zmiany klimatu przyczyniają się do niszczenia dziedzictwa kulturowego. Ten nieodnawialny zasób, we wszystkich różnorodnych formach fizycznych, musi zostać zachowany dla przyszłych pokoleń. Unijne projekty badawcze, w tym in...
Record Number: 400947
Last updated on: 2018-06-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
FOOD 2030: UE finansuje innowacyjne badania w celu przygotowania systemu żywnościowego na przyszłe wyzwania
Europejskie systemy produkcji i konsumpcji żywności będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia (FNS) w obliczu kombinacji czynników, takich jak zmiana klimatu, niedobór zasobów, degradacja gleby, spadek różnorodności biologicznej, niedostatecz...
Record Number: 400948
Last updated on: 2018-06-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
PCP i PPI: publiczne wsparcie dla innowacji ukierunkowanych na wyzwania społeczne
Rosnące potrzeby i interesy publiczne wymagają nie tylko innowacji jako takich, ale również innowacyjnych sposobów uruchamiania, finansowania i wspierania procesu badań i rozwoju aż do komercjalizacji nowych produktów i usług, które zaspokoją te potrzeby.
Record Number: 190722
Last updated on: 2018-05-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowa broń w walce z antybiotykoopornością
Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje nowoczesna medycyna, jest nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkujące opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem "superbakterii", takich jak gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), które stają się ...
Record Number: 400927
Last updated on: 2018-05-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Rozwój umiejętności sektora budowlanego w celu realizacji europejskich celów energetycznych
Dzięki inicjatywie BUILD UP Skills UE zamierza wyposażyć nowe pokolenie pracowników sektora budowlanego – od robotników fizycznych po projektantów i kierowników wyższego szczebla – w umiejętności i wiedzę niezbędne do zapewnienia, że projekty budowlane i remontowe spełniają ry...
Record Number: 400910
Last updated on: 2018-05-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nanomedycyna – innowacyjne sposoby leczenia poważnych schorzeń
Schorzenia często powiązane z podeszłym wiekiem, takie jak rak, choroby sercowo-naczyniowe, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, a także cukrzyca, są wyniszczające dla cierpiących na nie osób i stanowią poważne wyzwanie dla europejskich systemów opieki zdrowotnej. Nadal br...
Record Number: 400909
Last updated on: 2018-05-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Biotworzywa stają się ważnym elementem działań zmierzających do stworzenia w pełni zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych materiałów w drodze ambitnych, opartych na współpracy badań mających na celu ich upowszechnienie, co...
Record Number: 400694
Last updated on: 2017-10-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 > 
List retrieved on: 2018-10-17
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę