Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (30)
Aspekty ekonomiczne (192)
Badania Naukowe (314)
Bezpieczenstwo (36)
Biotechnologia (60)
Biotechnologia medyczna (36)
Biotechnologia rolna (30)
Edukacja i szkolenie (180)
Elektronika i mikroelektronika (714)
Gospodarka odpadami (18)
Informacje i media (557)
Inne zagadnienia dotyczace energii (36)
Innowacja i transfer technologii (364)
Koordynacja i wspólpraca (78)
Linie polityczne (36)
Magazynowanie energii i transport energii (36)
Matematyka i statystyka (36)
Medycyna i zdrowie (145)
Meteorologia (18)
Metody pomiarowe (6)
Nanotechnologie i nanonauki (84)
Nauki biologiczne (151)
Nauki fizyczne i inżynieria (108)
Nauki o ziemi (36)
Nauki społeczne i humanistyczne (342)
Ocena (30)
Ochrona srodowiska (66)
Odnawialne zródla energii (18)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (24)
Oszczednosc energii (78)
Paliwa kopalne (18)
Prawodawstwo i przepisy (6)
Produkcja przemyslowa (18)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (852)
Robotyka (42)
Rozwój regionalny (18)
Standardy (12)
Technologia kosmiczna (24)
Technologia materialowa (30)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (478)
Technologie sieciowe (78)
Telekomunikacja (612)
Transport (84)
Zasoby morza i rybolówstwo (18)
Zatrudnienie (24)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (6)
Zywnosc (6)

Kraj

Austria (30)
Belgia (37)
Chorwacja (6)
Cypr (12)
Czechy (6)
Dania (19)
Dominika (6)
Finlandia (42)
Francja (132)
Grecja (49)
Hiszpania (132)
Iran (6)
Irlandia (37)
Izrael (24)
Kenia (6)
Niderlandy (66)
Niemcy (168)
Norwegia (12)
Polska (30)
Portugalia (44)
Rumunia (6)
Szwajcaria (30)
Szwecja (30)
Słowacja (6)
Turcja (6)
Węgry (6)
Włochy (224)
Zjednoczone Królestwo (90)

Język

Deutsch (331)
English (331)
Español (331)
Français (331)
Italiano (331)
Polski (331)

Wyszukiwanie zaawansowane

Results 1 - 10 of 1994
Order by: Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Twardnienie tętnic, zwane również arteriosklerozą, może stanowić przyczynę chorób sercowo-naczyniowych (CVD), których skutkami mogą być zawały lub udary. Nowe odkrycia sugerują, że istnieje powiązanie pomiędzy zapaleniami (reakcjami obronnymi organizmu) a chorobami sercowo-nac...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 90817
Last updated on: 2016-06-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
L'indurimento delle arterie - detto anche "arteriosclerosi" - può causare malattie cardiovascolari (MCV), che possono essere la causa di infarti e ictus. Sono state scoperte nuove prove che sostengono il legame tra l'infiammazione - una reazione di difesa del corpo - e le mala...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 90817
Last updated on: 2016-06-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Le durcissement de la paroi des artères, ou athérosclérose, peut entraîner des maladies cardiovasculaires (MCV) allant jusqu'à des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. De nouveaux indices renforcent le lien entre les maladies cardiovasculaires et l'inflammation, q...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 90817
Last updated on: 2016-06-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
El endurecimiento de las arterias, o aterosclerosis, puede causar enfermedades cardiovasculares (ECV), las cuales pueden a su vez ser motivo de infartos de miocardio y derrames cerebrales. Ahora se han hallado indicios nuevos que reafirman el vínculo existente entre los proces...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 90817
Last updated on: 2016-06-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
The hardening of arteries – also known as 'atherosclerosis' – can cause cardiovascular diseases (CVD), which can lead to heart attacks and strokes. New evidence has been uncovered strengthening the link between inflammation – a defensive reaction of the body – and cardiovascul...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 90817
Last updated on: 2016-06-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wenn sich Arterien verhärten, was auch als "Atherosklerose" bekannt ist, kann dies Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) verursachen, die zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können. Nun liegen neue Belege vor, die den Zusammenhang zwischen Entzündung - einer Abwehrreaktion ...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 90817
Last updated on: 2016-06-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
WHIM: czy komputery mogą być kreatywne?
W ramach dofinansowanego ze środków UE projektu WHIM (What-if Machine) nie tylko powstają fantazyjne fabuły, ale także oceniana jest ich potencjalna przydatność i atrakcyjność. Przedsięwzięcie wyznacza istotny postęp w kreatywności obliczeniowej.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 167018
Last updated on: 2015-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
WHIM: I computer possono essere creativi?
Il progetto “What-if Machine” (WHIM), finanziato dall’UE, ha creato un software che non solo è in grado di concepire trame di fantasia, ma giudica anche la loro possibile utilità e attrattiva, rappresentando quindi un enorme progresso nel campo della creatività computazionale.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 167018
Last updated on: 2015-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
WHIM: Les ordinateurs peuvent-ils être créatifs?
Le projet WHIM («What-if Machine»), financé par l'UE, génère non seulement des scénarios fictifs mais évalue également leur potentiel attractif et d'utilisation. Il représente une avancée majeure dans le domaine de la créativité informatique.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 167018
Last updated on: 2015-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
WHIM: ¿Pueden los ordenadores ser creativos?
Los artífices del proyecto «What-if Machine» (WHIM), financiado con fondos europeos, han creado un programa capaz de generar argumentos de historias de ficción y analizar su posible utilidad y atractivo. El equipo está dando pasos de gigante en el campo de la creatividad compu...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 167018
Last updated on: 2015-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-11-15
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę