Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe granice technologii kwantowych w Europie

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-08
Technologie wykorzystujące zjawiska kwantowe, takie jak superpozycja i splątanie, będą odgrywały kluczową rolę w postępach technologicznych w XXI wieku. Prace badaczy unijnych w tym fascynującym obszarze pomogą Europie utrzymać pozycję lidera kwantowej rewolucji naukowej.
Nowe granice technologii kwantowych w Europie
Coraz dokładniejsza możliwość manipulowania efektami kwantowymi w zindywidualizowanych systemach i materiałach prowadzi do tworzenia urządzeń o niezwykle wysokiej wydajności i możliwościach w dziedzinie komunikacji, metrologii, odczytów fizycznych, symulacji i obliczania. Technologie kwantowe wpłyną również w sposób rewolucyjny na bezpieczeństwo danych. Zatem opanowanie technologii kwantowych ma strategiczne znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw, rządów i obywateli.

Europa może się pochwalić powszechnie uznaną naukową i techniczną wiedzą ekspercką w zakresie technologii kwantowych dzięki ponad 20-letnim badaniom oraz inwestycjom na poziomie 550 milionów euro, podjętym w ramach środków unijnych (w tym ponad 300 milionów euro wsparcia w ramach programu przyszłych i nowych technologii (FET)). Europejskie przedsiębiorstwa są coraz żywiej zainteresowane konkretnymi zastosowaniami technologii kwantowych, co znajduje odzwierciedlenie w dokumencie 'Quantum Manifesto', opublikowanym wiosną 2016 r. przy wsparciu środowiska akademickiego i przedstawicieli przemysłu. Jednak wciąż potrzebne są działania w kierunku przekształcenia wynikówbadań przeprowadzonych przy wsparciu UE w realne rozwiązania rynkowe.

Wspierając strategię kwantową, Komisja Europejska zapoczątkowała ambitną, długoterminową i zakrojoną na szeroką skalę sztandarową inicjatywę, zmierzającą do uwolnienia pełnego potencjału technologii kwantowych, przyspieszenia ich rozwoju oraz przekształcenia w produkty komercyjne dostępne w Europie. Przedsięwzięcie to jest częścią europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze, która dąży do pełnego wykorzystania wartości danych big data poprzez udostępnienie światowej klasy superkomputerów, szybkiej łączności oraz nowoczesnych usług w zakresie danych i oprogramowania dla sektora naukowego, przemysłowego i publicznego. Inicjatywa została podjęta w ramach digitalizacji pakietu przemysłowego, której celem jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w zakresie innowacji wykorzystujących przetwarzanie danych, zwiększenie konkurencyjności i spójności oraz łatwiejsze budowanie jednolitego rynku cyfrowego w Europie.

Ten pakiet CORDIS Results Pack podkreśla wybrane z najbardziej innowacyjnych projektów unijnych w obszarze technologii kwantowych. Niektóre z tych projektów skupiają się przed wszystkim na rozwoju zaawansowanej technologii optyki i fal materii, nowych urządzeń zwiększających dokładność pomiarów podziemnych i aktywności sejsmicznej oraz nowej klasy interferometrów kwantowych opartych o kondensaty Bosego-Einsteina (KBE). Projekty te torują drogę rewolucji w dziedzinie technologii kwantowych.
2016-05-12
Doświadczenia ze stanem splątanym wskazują na potencjalne zastosowania technik kwantowych
Badacze korzystający z dofinansowania UE pokazali, w jaki sposób stany splątane fotonów uzyskiwane poprzez wykorzystanie pewnej konkretnej cechy światła mogłyby znaleźć zastosowanie...
2016-05-12
Kolejne postępy naukowców europejskich w nowoczesnej fizyce
W ramach finansowanego przez UE projektu SQUTEC opracowano techniki o czułości umożliwiającej mierzenie pojedynczych cząsteczek.
2016-05-12
Komercyjne możliwości tworzenia urządzeń kwantowych gotowych do instalacji
Nowe technologie litografii laserowej układów optycznych umożliwiły opracowanie niedrogich urządzeń kwantowych, które mogą stanowić zapowiedź nowej ery bezpiecznej komunikacji...
2016-05-12
Nowatorskie narzędzia kwantowe do precyzyjnych pomiarów
Partnerzy jednego z projektów finansowanych w ramach programu FET (Nowe technologie i technologie przyszłości) zbadali, wykonali i scharakteryzowali interferometry nowego typu,...
2016-05-12
Epokowy skok w metodach pomiaru ruchów mechanicznych
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali nanoukład umożliwiający mierzenie ruchów mechanicznych z niezwykłą precyzją. Wyniki prac mogą być cenne dla licznych firm z...
2016-05-12
Innowacyjne nanocząstki oraz technologia optyczna i fal materii wytyczają nowe granice w nauce kwantowej
Finansowany ze środków UE projekt NANOQUESTFIT umożliwił znaczące postępy w dziedzinie optyki kwantowej.
2016-05-12
Ultraczułe czujniki kwantowe na bazie zimnych atomów szansą na postępy w geofizyce i przetwarzaniu danych
Finansowany ze środków UE projekt przyczynił się do zrewolucjonizowania tworzenia podziemnych map, oceny aktywności sejsmicznej oraz obliczeń przeprowadzanych przy użyciu...
2016-05-12
Pomiary pól magnetycznych z dokładnością do nanometra
Naukowcy korzystający ze środków unijnych opracowują innowatorski magnetometr, który wykonuje pomiary w skali atomowej, torując drogę ważnym postępom w wielu dziedzinach naukowych.
2016-05-12
Zaawansowane tworzenie map mózgu dzięki kwantowym narzędziom do neuroobrazowania
Naukowcy korzystający z dofinansowania UE pracują nad nowatorską technologią kwantową, która może poszerzyć wiedzę na temat ludzkiego mózgu oraz wspomóc wykrywanie i leczenie...
2016-05-12
Olśniewająca przyszłość światła jasnej ściśniętej próżni
Światło jasnej ściśniętej próżni (JSP) oferuje ogromne możliwości w obszarze obrazowania mikroskopowego, komunikacji i pomiarów.
Industry Package
Industry Package
Digital Single Market
Digital Single Market
Future and Emerging Technologies
Future and Emerging Technologies
Quantum Manifesto
Quantum Manifesto
European Cloud Initiative
European Cloud Initiative