Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Nowe granice technologii kwantowych w Europie

Technologie wykorzystujące zjawiska kwantowe, takie jak superpozycja i splątanie, będą odgrywały kluczową rolę w postępach technologicznych w XXI wieku. Prace badaczy unijnych w tym fascynującym obszarze pomogą Europie utrzymać pozycję lidera kwantowej rewolucji naukowej.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

Coraz dokładniejsza możliwość manipulowania efektami kwantowymi w zindywidualizowanych systemach i materiałach prowadzi do tworzenia urządzeń o niezwykle wysokiej wydajności i możliwościach w dziedzinie komunikacji, metrologii, odczytów fizycznych, symulacji i obliczania. Technologie kwantowe wpłyną również w sposób rewolucyjny na bezpieczeństwo danych. Zatem opanowanie technologii kwantowych ma strategiczne znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw, rządów i obywateli. Europa może się pochwalić powszechnie uznaną naukową i techniczną wiedzą ekspercką w zakresie technologii kwantowych dzięki ponad 20-letnim badaniom oraz inwestycjom na poziomie 550 milionów euro, podjętym w ramach środków unijnych (w tym ponad 300 milionów euro wsparcia w ramach programu przyszłych i nowych technologii (FET)). Europejskie przedsiębiorstwa są coraz żywiej zainteresowane konkretnymi zastosowaniami technologii kwantowych, co znajduje odzwierciedlenie w dokumencie 'Quantum Manifesto', opublikowanym wiosną 2016 r. przy wsparciu środowiska akademickiego i przedstawicieli przemysłu. Jednak wciąż potrzebne są działania w kierunku przekształcenia wynikówbadań przeprowadzonych przy wsparciu UE w realne rozwiązania rynkowe. Wspierając strategię kwantową, Komisja Europejska zapoczątkowała ambitną, długoterminową i zakrojoną na szeroką skalę sztandarową inicjatywę, zmierzającą do uwolnienia pełnego potencjału technologii kwantowych, przyspieszenia ich rozwoju oraz przekształcenia w produkty komercyjne dostępne w Europie. Przedsięwzięcie to jest częścią europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze, która dąży do pełnego wykorzystania wartości danych big data poprzez udostępnienie światowej klasy superkomputerów, szybkiej łączności oraz nowoczesnych usług w zakresie danych i oprogramowania dla sektora naukowego, przemysłowego i publicznego. Inicjatywa została podjęta w ramach digitalizacji pakietu przemysłowego, której celem jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w zakresie innowacji wykorzystujących przetwarzanie danych, zwiększenie konkurencyjności i spójności oraz łatwiejsze budowanie jednolitego rynku cyfrowego w Europie. Ten pakiet CORDIS Results Pack podkreśla wybrane z najbardziej innowacyjnych projektów unijnych w obszarze technologii kwantowych. Niektóre z tych projektów skupiają się przed wszystkim na rozwoju zaawansowanej technologii optyki i fal materii, nowych urządzeń zwiększających dokładność pomiarów podziemnych i aktywności sejsmicznej oraz nowej klasy interferometrów kwantowych opartych o kondensaty Bosego-Einsteina (KBE). Projekty te torują drogę rewolucji w dziedzinie technologii kwantowych.

Powiązane broszury CORDIS Results Pack