Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni: konkretne wyniki dzięki unijnym badaniom i innowacjom

Stale rosnąca liczba cyberataków na urządzenia, systemy i sieci teleinformatyczne, w tym ataków powiązanych ze świadczeniem podstawowych usług, takich jak doprowadzanie wody lub elektryczności, jest postrzegana jako poważny problem przez obywateli, przedstawicieli branży przemysłowej i decydentów. Dążenie do powstrzymania tego trendu jest widoczne w danych dotyczących alokacji finansowania w ramach programów 7PR i H2020, które przyczyniły się już do wzmocnienia pozycji Europy w dziedzinie kryptografii, uwierzytelniania cyfrowego i technologii zwiększających bezpieczeństwo danych.
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni: konkretne wyniki dzięki unijnym badaniom i innowacjom
W latach 2007–2013 UE przeznaczyła 334 mln EUR na projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa i ochrony danych w internecie prowadzone w ramach 7PR. Dodatkowe 160 mln EUR przydzielono na pierwszą grupę projektów realizowanych w ramach programu H2020, a UE zamierza ponadto zainwestować nawet do 450 mln EUR w ramach kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w latach 2017–2020. Oczekuje się, że podmioty działające na rynku cyberbezpieczeństwa zainwestują kwoty trzykrotnie większe niż sumy przekazane przez UE.

W tym pakiecie CORDIS Results Pack omówiono najnowsze i najważniejsze wyniki finansowanych ze środków UE projektów związanych z cyberbezpieczeństwem, w ramach których opracowano m.in. rozwiązania przeznaczone dla przedsiębiorstw, a także technologie rozwiązujące problemy związane z rosnącą niezależnością urządzeń i sieciami.

Przykładowo zespół projektu MUSES zaproponował rozwiązanie obu tych kwestii — niezależny od urządzeń system bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, szczególnie przydany dla firm, których pracownicy pracują na własnych urządzeniach. Natomiast w ramach projektu RASEN opracowano zestaw narzędzi dla przedsiębiorstw, który umożliwi im łączenie procedur oceny i testowania zabezpieczeń.

Inne projekty skupiały się na uwierzytelnianiu, które wymaga zachowania subtelnej równowagi pomiędzy łatwością obsługi, wysokim poziomem zabezpieczeń i dostępnością różnych funkcji. Celem projektu ABC4TRUST było ułatwienie obsługi poprzez ograniczenie wymogów nadmiernej identyfikacji bez niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo i anonimowość użytkownika, natomiast zespół projektu FUTUREID zajmował się przyszłościowymi identyfikatorami elektronicznymi do różnych zastosowań.

W tym pakiecie przedstawiono również innowacyjne oprogramowanie dla programistów wyposażone w zestawy pozwalające im na wdrażanie zasady bezpieczeństwa od samego początku w nowych aplikacjach mobilnych (ASPIRE) oraz narzędzie umożliwiające wykrywanie luk w zabezpieczeniach kodu źródłowego (STANCE).

Projekty te stanowią zaledwie kilka przykładów działań prowadzonych przez unijnych badaczy. Wspomniane powyżej partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w zakresie cyberbezpieczeństwa doradza obecnie Komisji Europejskiej w sprawie przyszłych programów H2020, a jednocześnie tworzy powiązania pomiędzy podmiotami działającymi na rynku na wszystkich poziomach łańcucha wartości. Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w programie H2020 w ramach tego PPP zostaną prawdopodobnie opublikowane w pierwszym kwartale 2017 r. Niniejszy pakiet będzie regularnie aktualizowany o informacje na temat najnowszych odkryć w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Europie.

Pobierz broszurę poświęconą Wynikom z magazynu research*eu (PDF)

Pobierz e-book poświęcony Wynikom z magazynu research*eu (EPUB)

Zamów papierowe wydanie pakietu Wyników magazynu research*eu
2016-10-28
Bezpłatne narzędzia WISER pomogą małym i dużym podmiotom w walce z zagrożeniami cybernetycznymi
Firmy i organizacje rządowe padają każdego dnia niezliczonym cyberatakom. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom angażuje personel i zasoby i tylko największe organizacje są w stanie...
2016-10-21
Jak chronić systemy informacyjne przed niepożądanym dostępem
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali roboczy zestaw narzędzi i metodologię do zapobiegania wtargnięciom do systemów poprzez zastosowanie podejścia opartego na nawigacji.
2016-10-21
Tworzenie bezpiecznych fundamentów dla internetu przyszłości w Europie
Badacze korzystający z dofinansowania UE rozwijają narzędzie do testowania zabezpieczeń, które pozwoli zwiększyć zaufanie Europejczyków do internetu usług.
2016-10-21
Bezpieczna platforma komunikacji dla aplikacji w inteligentnej sieci energetycznej
Metody wytwarzania i wykorzystywania energii wciąż ulegają zmianom, przez co często pojawiają się nowe zastosowania i aplikacje. Wszystkie takie aplikacje nadal funkcjonują jednak w...
2016-10-21
Zaawansowane podejście do określania odpowiedzialności dostawców usług chmurowych za bezpieczeństwo
Coraz więcej danych biznesowych i prywatnych jest przenoszonych do usług chmurowych, toteż niezmiernie istotna staje się kwestia zapewnienia bezpieczeństwa informacji i precyzyjnego...
2016-10-21
Nowe zabezpieczenie przed sprzętowymi końmi trojańskimi
Złośliwe programy, wirusy i inne zagrożenia cybernetyczne zwykle atakują oprogramowanie. Jednak równie — i coraz bardziej — niebezpieczne są konie trojańskie, które infekują i...
2016-10-21
Nowy zestaw narzędzi bezpieczeństwa dla oprogramowania poprawia wiarygodność istniejących procesów
Naukowcy z UE opracowali zestaw narzędzi do analizy kodu źródłowego umożliwiających weryfikację właściwości bezpieczeństwa aplikacji napisanych w językach C, C++ i Java.
2016-10-21
Połączone systemy ochrony dla większego bezpieczeństwa aplikacji na urządzenia mobilne
Smartfony, mimo że są wyposażone w najnowocześniejsze technologie, w dalszym ciągu pozostają w tyle za komputerami stacjonarnymi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Aplikacje i...
2016-10-21
Nowatorskie elektroniczne tożsamości oferują obywatelom dostęp do dużego zakresu usług, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.
W ramach europejskiego projektu stworzono bezpieczną infrastrukturę tożsamości elektronicznej, która może być wykorzystywana na dużą skalę w całej UE, oferując wiele usług i...
2016-10-21
Bezproblemowa i bezpieczna praca na wielu urządzeniach
W ramach badań finansowanych przez UE opracowano i przetestowano nowy system bezpieczeństwa teleinformatycznego dla firm, zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami pracy na wielu...
2016-10-21
Pionierskie, holistyczne podejście do bezpieczeństwa teleinformatycznego
Efektem projektu finansowanego przez UE było opracowanie zestawu narzędzi i metod pobieranych na komputer, które mają pomóc firmom i organizacjom w przyjęciu bardziej holistycznego...
2016-10-21
Nowatorska architektura bezpieczeństwa dla systemów wbudowanych będzie dostępna już wkrótce
Nowoczesne systemy komputerowe są oparte na systemach wbudowanych, zaprojektowanych do rozwiązywania bardzo konkretnych problemów. Jednocześnie koncepcja Internetu rzeczy oznacza,...
2016-10-21
Ochrona danych osobowych w bezpiecznym środowisku internetowym
W ramach pewnego unijnego projektu opracowano bezpieczne formy dostępu do usług online, wymagające jedynie minimalnej ilości danych osobowych. Ta technologia służąca wzmocnieniu...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę