Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni: konkretne rezultaty dzięki unijnym badaniom i innowacjom

Stale rosnąca liczba ataków cybernetycznych na urządzenia, systemy i sieci ICT, wraz z brakiem gwarancji prywatności danych i kontroli nad nią, są przyczyną niepokoju obywateli oraz przedstawicieli przemysłu i decydentów. Ambicją Unii Europejskiej jest bycie światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który będzie w stanie zapewnić zaufanie, poufność oraz ochronę obywateli i przedsiębiorstw.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

Dlatego wnioski Komisji dotyczące kolejnego wieloletniego budżetu UE, począwszy od 2021 roku, będą dotyczyć Europejskiego Centrum Badań Naukowych i Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa wraz z siecią Krajowych Ośrodków Koordynacji. Ma to na celu wspieranie przemysłu i sektora publicznego w przyjmowaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla bezpieczeństwa, które zostaną opracowane i zapoczątkowane w Europie.

Cyberbezpieczeństwo: wyzwania dla polityki i działania UE

Poprzez realizację siódmego programu ramowego (FP7) i projektów programu „Horyzont 2020” Unia koncentruje się na takich obszarach, jak: kryptografia, uwierzytelnianie cyfrowe i technologie poprawiające prywatność. W okresie najbliższych dwóch lat UE zainwestuje blisko 1 mld EUR w projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa i prywatności online, zarówno w ramach siódmego programu ramowego, jak i w ramach programu „Horyzont 2020”. Blisko połowa tych środków zostanie zainwestowana w ramach kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz cyberbezpieczeństwa na okres 2017-2020.

Eksponując innowacyjne unijne działania na rzecz badań

Niniejsza broszura research*eu Results Pack pokazuje niektóre z najbardziej obiecujących i udanych projektów, które zostały wsparte przez UE. Obejmuje ona działania podobne do innowacyjnych ram bezpieczeństwa i wytycznych dla przedsiębiorstw, technologie rozwiązywania problemów związanych ze zwiększoną współzależnością urządzeń i tworzeniem sieci, uwierzytelnianie, kryptografię, innowacyjne rozwiązania dla deweloperów oraz narzędzia kontroli prywatności. Przedsiębiorstwa, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo, znajdą na stronie projektu MUSES funkcjonujący niezależnie od urządzenia system korporacyjny, który będzie szczególnie pomocny dla przedsiębiorstw przyjmujących politykę pracy „przynieś swoje własne urządzenie”. Tymczasem, projekt RASEN dostarcza przedsiębiorstwom narzędzi, które umożliwią im łączne przeprowadzenie oceny i testów stosowanych przez nie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa. Natomiast projekt WITDOM ma pomóc w ustaleniu, czy rozwiązania chmurowe są bezpieczne, co jest możliwe dzięki opracowaniu nowych ram bezpieczeństwa i prywatności dla danych pochodzących z zewnętrznych źródeł w niezaufanym środowisku ICT. Developerzy też znajdą coś dla siebie. Dzięki zestawowi umożliwiającemu im uwzględnienie bezpieczeństwa w toku projektowania nowych aplikacji mobilnych (ASPIRE) oraz narzędziom umożliwiającym wykrywanie słabych punktów w kodzie źródłowym (STANCE), tworzenie bezpiecznych aplikacji i oprogramowania będzie teraz znacznie łatwiejsze. Wreszcie, co niemniej ważne, także użytkownicy końcowi odczują korzyści oferowane przez dwa główne trendy badawcze. Pierwszy trend ma za zadanie poszukiwanie łatwych i bezpiecznych metod uwierzytelniania. Na przykład projekt ABC4TRUST skupia się na łatwości użytkowania, zmniejszając potrzebę „wzmożonej identyfikacji”, a jednocześnie nie zagrażając bezpieczeństwu użytkownika. Z drugiej strony projekt FUTUREID przyspiesza nadejście epoki wielofunkcyjnych elektronicznych dowodów tożsamości. Drugi trend wiąże się bezpośrednio ze wzmożonymi obawami dotyczącymi prywatności naszych działań online. Projekt PRIVACY FLAG dostarcza gotowego rozwiązania dla ochrony naszej prywatności, podczas gdy projekt OPERANDO idzie nawet dalej, oferując holistyczne rozwiązanie równoważące potrzeby dostawców usług internetowych, usług prywatności i użytkowników końcowych. Wreszcie, możemy się też przekonać, w jaki sposób projekt PQCRYPTO pracuje nad urzeczywistnieniem idei kryptografii postkwantowej, starając się uprzedzić jakąkolwiek wrogo nastawioną organizację lub osobę przed dotarciem do komputera kwantowego, umożliwiającego im włamanie się i pozyskanie wrażliwych, zaszyfrowanych danych. Projekty te oczywiście stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej, jaką są badania prowadzone obecnie przez unijnych naukowców. UE postrzega cyberbezpieczeństwo jako kluczowy element swojej gospodarki cyfrowej, a wiele nowych projektów będzie w dalszym ciągu finansowanych w nadchodzących latach.