Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MATHGR

Project ID: 17156
Źródło dofinansowania

Mathematical Problems in General Relativity

Od 2005-03-01 do 2007-02-28

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 80 000

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-12See other projects for this call

System finansowania:

IRG - Marie Curie actions-International re-integration grants

Cel

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom
The Old Schools, Trinity Lane
CAMBRIDGE
United Kingdom
See on map
Kontakt administracyjny: Martin HYLAND
Tel.: +44-1223-337986
Faks: +44-1223-337920
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę