Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

RandomZeroSets

Project ID: 692616
Źródło dofinansowania

Zero sets of random functions

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 658 750

Wkład UE:

EUR 1 658 750

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

TEL AVIV UNIVERSITY
Israel

Wkład UE: EUR 1 658 750


RAMAT AVIV
69978 TEL AVIV
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

TEL AVIV UNIVERSITY
Israel

Wkład UE: EUR 1 658 750


RAMAT AVIV
69978 TEL AVIV
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 203277 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę