Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DYNAPORE

Project ID: 692685
Źródło dofinansowania

Dynamic responsive porous crystals

Od 2016-10-01 do 2021-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 493 425

Wkład UE:

EUR 2 493 425

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2015-AdGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-ADG - Advanced Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 493 425


BROWNLOW HILL 765 FOUNDATION BUILDING
L69 7ZX LIVERPOOL
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Beneficjenci

THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 493 425


BROWNLOW HILL 765 FOUNDATION BUILDING
L69 7ZX LIVERPOOL
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę