Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

GHOST: Teknologi, der springer ud af skærmen

Spændende nye teknologier, der giver brugerne mulighed for at ændre formen på skærmbilleder med deres hænder, vil kunne revolutionere den måde, vi interagerer med smartphones, bærbare og stationære computere på. Forestil dig, at du kan trække genstande og data ud af skærmen og lege med dem, mens de svæver frit rundt i luften.

I dag lever vi i en verden med fladskærme, som vi bruger hele dagen – det være sig computeren på kontoret, vores smartphone i toget på vej hjem, fjernsynet eller iPad’en på sofaen om aftenen. Men den verden, vi lever i, er ikke flad; den består af bakker og dale, mennesker og genstande. Forestil dig at kunne bruge sine fingre til at manipulere skærmbilledet og trække funktioner ud af det og ind i vores 3D-verden. En sådan vision førte i januar 2013 til lanceringen af GHOST (Generic, Highly-Organic Shape-Changing Interfaces), et forskningsprojekt støttet af EU, der skal undersøge menneskets evne til at ræsonnere om og manipulere fysiske genstande via computeres og mobilenheders interfaces. Det vil have en lang række konsekvenser for fremtiden, fra interaktionen i det daglige med mobiltelefoner og til læring med computere og projektering,’ forklarede GHOST-koordinator, professor Kasper Hornbæk fra Københavns Universitet. ‘Det er ikke bare et spørgsmål om at ændre skærmens form, men også den digitale genstand, du gerne vil manipulere, måske endda mens den svæver frit i luften. Vi kan i dag, f.eks. gennem ultralydslevitationsteknologi, projicere billedet ud af fladskærmen. Og takket være bøjelige skærme kan stikke fingrene i det.’ Skærmbilleder, der ændrer form, og som man kan røre ved og føle på Dette gennembrud i brugernes interaktion med teknologi sætter os i stand til at håndtere genstande, og endda data, på en helt ny måde. F.eks. vil en kirurg fysisk kunne arbejde med en virtuel hjerne, med fuldstændig føleoplevelse, før han udfører en rigtig operation. Konstruktører og kunstnere, der bruger fysiske substitutter, som f.eks. ler, kan forme og omforme genstande og gemme dem i computeren, efterhånden som de arbejder. GHOST-forskerne arbejder også med bøjelige interfaces, som f.eks. måtter og svampe til musikere, som de kan bøje og derved kontrollere klangfarve, tempo og andre parametre inden for elektronisk musik. GHOST har allerede produceret en prototypeserie for at vise applikationer, der kan ændre form. ‘Emerge’ er en applikation, der tillader, at data i søjlediagrammer kan trækkes ud af skærmen med fingrene. Disse oplysninger, f.eks. valgresultater eller nedbørsmønstre, kan dernæst omarrangeres og opdeles efter kolonne, række eller individuelt, så man bedre kan visualisere dem. Forskerne har også arbejdet med ‘morphees’, bøjelige mobilenheder med displays i lycra eller legering, der kan bøjes og strækkes alt efter brug. Disse kan ændre form automatisk, så de danner skærme, der afskærmer dine fingre, når du f.eks. indtaster en pinkode, eller flytter skærmbilledet til drejningerne og forhindringerne i et spil. Og disse enheder kan forstørres i hånden, så man kan undersøge data nærmere og kan krympes igen og gemmes væk i en taske eller lomme. Taktil teknologi nu på markedet En af GHOST's partnere, University of Bristol, har som en udløber heraf startet en ny virksomhed med nu 12 ansatte, kaldet UltraHaptics, der skal udvikle en teknologi, der i øjeblikket er ved at blive undersøgt i GHOST, og hvor der bruges ultralyd til at skabe fysisk følelse direkte i luften. Selskabet har modtaget seedinvesteringer i Det forenede Kongerige og yderligere finansiering fra Horisont 2020-programmet. ‘GHOST har gjort store fremskridt blot ved at bringe partnerne sammen og give os mulighed for at dele vores opdagelser,’ berettede Kasper Hornbæk. ‘Skærmbilleder, der ændrer form, når man bruger dem, er sandsynligvis kun fem år fra et blive en realitet. Hvis man gerne vil have sin smartphone til at projicere konjunkturerne af et landskab 20 eller 30 cm ude af skærmbilledet, ligger det lidt længere ud i fremtiden - men vi arbejder på det!’ GHOST, som udløber i slutningen af året, omfatter fire partnere i Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Danmark, og modtager 1,93 mio. EUR fra EU’s Program for Fremtidige og Fremspirende Teknologier. Link til projektets websted Links to beslægtede videoer/audiovisuelle medier: Bøjelige skærme, der ændrer form ShapeClip: Mod lyndesign af prototyper med skærmbilleder, der ændrer form, til konstruktører Andet link: Ultrahaptics

Keywords

EU, Fremtidige og fremspirende teknologier, GHOST, form der ændrer sig, interface, ultralyd, levitation, haptisk teknologi, morphee