Skip to main content

De rol van de nitrifikatie bij fixatie van stikstof in bodem-organisch materiaal