Skip to main content
European Commission logo print header

De rol van de nitrifikatie bij fixatie van stikstof in bodem-organisch materiaal