Skip to main content

TWO-Dimensional nanomaterial-based metasurfaces for enhanced Plasmonic Sensing

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Plasmonic Metasensors Based on 2D Hybrid Atomically Thin Perovskite Nanomaterials

Author(s): Shuwen Zeng, Guozhen Liang, Alexandre Gheno, Sylvain Vedraine, Bernard Ratier, Ho-Pui Ho, Nanfang Yu
Published in: Nanomaterials, Issue 10/7, 2020, Page(s) 1289, ISSN 2079-4991
DOI: 10.3390/nano10071289

Enhanced Biosensing Activity of Bimetallic Surface Plasmon Resonance Sensor

Author(s): Ritayan Kashyap, Soumik Chakraborty, Shuwen Zeng, Sikha Swarnakar, Simran Kaur, Robin Doley, Biplob Mondal
Published in: Photonics, Issue 6/4, 2019, Page(s) 108, ISSN 2304-6732
DOI: 10.3390/photonics6040108

Fano Resonance Enhanced Surface Plasmon Resonance Sensors Operating in Near-Infrared

Author(s): Tianye Huang, Shuwen Zeng, Xiang Zhao, Zhuo Cheng, Perry Shum
Published in: Photonics, Issue 5/3, 2018, Page(s) 23, ISSN 2304-6732
DOI: 10.3390/photonics5030023

Experimental and numerical investigation on hollow core photonic crystal fiber based bending sensor

Author(s): Yu Zheng, Perry Ping Shum, Shuhui Liu, Boyao Li, Yang Xiang, Yiyang Luo, Yanan Zhang, Wenjun Ni, Zhifang Wu, Xuan Quyen Dinh, Shuwen Zeng, Jean-Louis Auguste, Georges Humbert
Published in: Optics Express, Issue 27/21, 2019, Page(s) 30629, ISSN 1094-4087
DOI: 10.1364/oe.27.030629

Optical Micro/Nanofiber-Based Localized Surface Plasmon Resonance Biosensors: Fiber Diameter Dependence

Author(s): Kaiwei Li, Wenchao Zhou, Shuwen Zeng*
Published in: Sensors, Issue 18/10, 2018, Page(s) 3295, ISSN 1424-8220

Sensing and lasing applications of whispering gallery mode microresonators

Author(s): Yu Zheng, Zhifang Wu, Perry Ping Shum, Zhilin Xu, Gerd Keiser, Georges Humbert, Hailiang Zhang, Shuwen Zeng, Xuan Quyen Dinh
Published in: Opto-Electronic Advances, Issue 1/9, 2018, Page(s) 18001501-18001510, ISSN 2096-4579
DOI: 10.29026/oea.2018.180015

Electrical Tuning of the SERS Enhancement by Precise Defect Density Control

Author(s): Canliang Zhou, Linfeng Sun, Fengquan Zhang, Chenjie Gu, Shuwen Zeng*, Tao Jiang, Xiang Shen, Diing Shenp Ang, Jun Zhou
Published in: ACS Applied Materials & Interfaces, Issue 11/37, 2019, Page(s) 34091-34099, ISSN 1944-8244

2D Perovskite-Based Metasurfaces for Enhanced Plasmonic Sensing

Author(s): Shuwen Zeng, Guozhen Liang, Alexandre Gheno, Sylvain Vedraine, Nanfang Yu
Published in: Conference on Lasers and Electro-Optics, 2019, Page(s) FTh4C.5
DOI: 10.1364/cleo_qels.2019.fth4c.5

Sensitivity improved surface plasmon resonance biosensor for cancer biomarker detection based on 2D perovskite-based metasurfaces (Conference Presentation)

Author(s): Shuwen Zeng
Published in: Plasmonics in Biology and Medicine XVI, 2019, Page(s) 25
DOI: 10.1117/12.2504472

Highly-enhanced plasmonic biosensors based on atomically thin two-dimensional chalcogenide phase-change metastructures

Author(s): Yuye Wang, Shuwen Zeng, Aurelian Crunteanu, Yuanyuan Wei, Georges Humbert, Jean-Christophe Orlianges, Ho-Pui Ho
Published in: CLEO: QELS_Fundamental Science, 2020

Recent advances in Surface Plasmon Resonance for biosensing applications and future prospects

Author(s): Biplob Mondal, Shuwen Zeng*
Published in: Nanophotonics in Biomedical Engineering, 2020
DOI: 10.1007/978-981-15-6137-5