Skip to main content

Atomically-engineered nonlinear photonics with two-dimensional layered material superlattices

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Precise control of the interlayer twist angle in large scale MoS2 homostructures

Author(s): Mengzhou Liao, Zheng Wei, Luojun Du, Qinqin Wang, Jian Tang, Hua Yu, Fanfan Wu, Jiaojiao Zhao, Xiaozhi Xu, Bo Han, Kaihui Liu, Peng Gao, Tomas Polcar, Zhipei Sun, Dongxia Shi, Rong Yang, Guangyu Zhang
Published in: Nature Communications, Issue 11/1, 2020, ISSN 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-020-16056-4

A general ink formulation of 2D crystals for wafer-scale inkjet printing

Author(s): Guohua Hu, Lisong Yang, Zongyin Yang, Yubo Wang, Xinxin Jin, Jie Dai, Qing Wu, Shouhu Liu, Xiaoxi Zhu, Xiaoshan Wang, Tien-Chun Wu, Richard C. T. Howe, Tom Albrow-Owen, Leonard W. T. Ng, Qing Yang, Luigi G. Occhipinti, Robert I. Woodward, Edmund J. R. Kelleher, Zhipei Sun, Xiao Huang, Meng Zhang, Colin D. Bain, Tawfique Hasan
Published in: Science Advances, Issue 6/33, 2020, Page(s) eaba5029, ISSN 2375-2548
DOI: 10.1126/sciadv.aba5029

Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity

Author(s): Yonggang Zuo, Wentao Yu, Can Liu, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Jing Liang, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Muhong Wu, Yun Zhao, Peng Gao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Zhongfan Liu
Published in: Nature Nanotechnology, Issue 15/12, 2020, Page(s) 987-991, ISSN 1748-3387
DOI: 10.1038/s41565-020-0770-x