Skip to main content

Deciphering intrarenal communication to unvail mechanisms of chronic kidney diseases

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Oxidative Stress in the Pathophysiology of Kidney Disease: Implications for Noninvasive Monitoring and Identification of Biomarkers

Author(s): Marianna Gyurászová, Radana Gurecká, Janka Bábíčková, Ľubomíra Tóthová
Published in: Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2020, 2020, Page(s) 1-11, ISSN 1942-0900
Publisher: Landes Bioscience
DOI: 10.1155/2020/5478708

Plasma Concentrations of Extracellular DNA in Acute Kidney Injury

Author(s): Jordanka Homolová, Ľubica Janovičová, Barbora Konečná, Barbora Vlková, Peter Celec, Ľubomíra Tóthová, Janka Bábíčková
Published in: Diagnostics, 10/3, 2020, Page(s) 152, ISSN 2075-4418
Publisher: MDPI
DOI: 10.3390/diagnostics10030152

Extracellular DNA concentrations in various aetiologies of acute kidney injury

Author(s): Alexandra Gaál Kovalčíková, Ľubica Janovičová, Július Hodosy, Janka Bábíčková, Diana Vavrincová-Yaghi, Peter Vavrinec, Peter Boor, Ľudmila Podracká, Katarína Šebeková, Peter Celec & Ľubomíra Tóthová
Published in: Scientific Reports, 20452322, 2022, ISSN 2045-2322
Publisher: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41598-022-21248-7

Dynamics of Plasma and Urinary Extracellular DNA in Acute Kidney Injury

Author(s): Alexander Jančuška, Alena Potočárová, Alexandra Gaál Kovalčíková, Ľudmila Podracká, Janka Bábíčková, Peter Celec and Ľubomíra Tóthová
Published in: International Journal of Molecular Sciences, 14220067, 2022, ISSN 1422-0067
Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
DOI: 10.3390/ijms23063402