Skip to main content

Deciphering intrarenal communication to unvail mechanisms of chronic kidney diseases

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Oxidative Stress in the Pathophysiology of Kidney Disease: Implications for Noninvasive Monitoring and Identification of Biomarkers

Author(s): Marianna Gyurászová, Radana Gurecká, Janka Bábíčková, Ľubomíra Tóthová
Published in: Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2020, 2020, Page(s) 1-11, ISSN 1942-0900
Publisher: Landes Bioscience
DOI: 10.1155/2020/5478708

Plasma Concentrations of Extracellular DNA in Acute Kidney Injury

Author(s): Jordanka Homolová, Ľubica Janovičová, Barbora Konečná, Barbora Vlková, Peter Celec, Ľubomíra Tóthová, Janka Bábíčková
Published in: Diagnostics, 10/3, 2020, Page(s) 152, ISSN 2075-4418
Publisher: MDPI
DOI: 10.3390/diagnostics10030152