Skip to main content

pREservIng fuNdamental rIghTs In the use of digitAl technoLogIes for e-health ServicEs

Searching for OpenAIRE data...

Publications

Deficyt praw człowieka we współczesnej demokracji liberalnej. Kryzys prawno-instytucjonalny czy doktrynalny? [The deficit of human rights in contemporary liberal democracy. A legal-institutional or doctrinal crisis?].

Author(s): Agnieszka Demczuk
Published in: Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, 2018, Page(s) 11-26
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

The Role of International Coalition to Protect Polish Countryside (ICPPC) in the Governance of Poland’s Food Seucrity

Author(s): Katarzyna Marzęda-Młynarska
Published in: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4, 2020, Page(s) 303-319
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

Koncepcja ‘nietradycyjnych’ zagrożeń bezpieczeństwa [The Concept of Non-Traditional Security Threats]

Author(s): Katarzyna Marzęda-Młynarska
Published in: Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne [Security Threats in Globalization Processes. Political Threats], 2020, Page(s) 45-62
Publisher: Wydawnictwo UMCS

How You Say or What You Say? Neural Activity in Message Credibility Evaluation

Author(s): Łukasz Kwaśniewicz, Grzegorz M. Wójcik, Andrzej Kawiak, Piotr Schneider, Adam Wierzbicki
Published in: Computational Science – ICCS 2020 - 20th International Conference, Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020, Proceedings, Part I, 12137, 2020, Page(s) 312-326, ISBN 978-3-030-50370-3
Publisher: Springer International Publishing
DOI: 10.1007/978-3-030-50371-0_23

Utilization of gynaecological care and the role of the gynaecologists in cytological prevention in the light of the national survey in Poland

Author(s): W. Piątkowski, A. Sadowski-Dudkowska
Published in: Critical dialogues in the medical humanities, 2019, Page(s) 22-36
Publisher: Cambridge Scholars Publ.

„Wojownicy Klawiatury”. Fact-checking i komunikowanie wiedzy o Unii Europejskiej w mediach społecznościowych [The Keyboard Warriors Initiative. Fact-checking and communication of the knowledge about the European Union in social media]

Author(s): Agnieszka Demczuk
Published in: Komunikowanie interdyscyplinarne, 2020, Page(s) 131-162
Publisher: Wydawnictwo IDMiKS

Zawód lekarza. Ewolucja problematyki w polskiej socjologii medycyny [Role of the physician. Evolution of problems in Polish medical sociology]

Author(s): Włodzimierz Piątkowski
Published in: Zawody Medyczne - ciągłość i zmiana [Medical professions. Continuity and change], 2019, Page(s) 81-100
Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Look Who’s Talking: Modeling Decision Making Based on Source Credibility

Author(s): Andrzej Kawiak, Grzegorz M. Wójcik, Lukasz Kwasniewicz, Piotr Schneider, Adam Wierzbicki
Published in: Computational Science – ICCS 2020 - 20th International Conference, Amsterdam, The Netherlands, June 3–5, 2020, Proceedings, Part I, 12137, 2020, Page(s) 327-341, ISBN 978-3-030-50370-3
Publisher: Springer International Publishing
DOI: 10.1007/978-3-030-50371-0_24

Social prestige of internal medicine

Author(s): Renata Bogusz, Luiza Nowakowska, Anita Majchrowska, Michał Wiechetek, Włodzimierz Piątkowski, Jakub Pawlikowski
Published in: Polish Archives of Internal Medicine, 2020, ISSN 1897-9483
Publisher: Medycyna Praktyczna
DOI: 10.20452/pamw.15129

Whom to Believe? Understanding and Modeling Brain Activity in Source Credibility Evaluation

Author(s): Andrzej Kawiak, Grzegorz M. Wojcik, Piotr Schneider, Lukasz Kwasniewicz, Adam Wierzbicki
Published in: Frontiers in Neuroinformatics, 14, 2020, ISSN 1662-5196
Publisher: Frontiers Research Foundation
DOI: 10.3389/fninf.2020.607853

Limbic brain structures and burnout—A systematic review

Author(s): YeeKong Chow, Jolanta Masiak, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Grzegorz Marcin Wójcik, Brian Wallace, Andy Eugene, Marcin Olajossy
Published in: Advances in Medical Sciences, 63/1, 2018, Page(s) 192-198, ISSN 1896-1126
Publisher: Medical University of Bialystok
DOI: 10.1016/j.advms.2017.11.004

Public Perception of the Range of Roles Played by Professional Pharmacists

Author(s): Anita Majchrowska, Renata Bogusz, Luiza Nowakowska, Jakub Pawlikowski, Włodzimierz Piątkowski, Michał Wiechetek
Published in: International Journal of Environmental Research and Public Health, 16/15, 2019, Page(s) 2787, ISSN 1660-4601
Publisher: IJERPH Editorial Office
DOI: 10.3390/ijerph16152787

Fenomen ruchu antyszczepionkowego w cyberprzestrzeni, czyli fake news i postprawda na usługach hipotezy Andrew Wakefielda

Author(s): Agnieszka Demczuk
Published in: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 4 10.24917/20837275.10.4 http://studiadecultura.up.krakow.pl/issue/view/349/10, 2018, Page(s) 92-113, ISSN 2391-4432
Publisher: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
DOI: 10.24917/20837275.10.4.8

Election Marketing and Communication Management in Local Public Sphere

Author(s): Ilona Biernacka-Ligięza
Published in: Zarządzanie Mediami, 8/4, 2020, Page(s) 495-523, ISSN 2354-0214
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
DOI: 10.4467/23540214zm.20.048.12652

La gobernanza de la seguridad alimentaria en América Latina: desde la cooperación Norte-Sur hacia la cooperación Sur-Sur

Author(s): Katarzyna Marzęda-Młynarska
Published in: Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 7, 2019, Page(s) 131, ISSN 2449-8483
Publisher: Wydawnictwo UMCS
DOI: 10.17951/al.2019.7.131-151

Self-Medication-Related Behaviors and Poland’s COVID-19 Lockdown

Author(s): Marta Makowska, Rafał Boguszewski, Michał Nowakowski, Monika Podkowińska
Published in: International Journal of Environmental Research and Public Health, 17/22, 2020, Page(s) 8344, ISSN 1660-4601
Publisher: IJERPH Editorial Office
DOI: 10.3390/ijerph17228344

New Protocol for Quantitative Analysis of Brain Cortex Electroencephalographic Activity in Patients With Psychiatric Disorders

Author(s): Grzegorz M. Wojcik, Jolanta Masiak, Andrzej Kawiak, Piotr Schneider, Lukasz Kwasniewicz, Nikodem Polak, Anna Gajos-Balinska
Published in: Frontiers in Neuroinformatics, 12, 2018, ISSN 1662-5196
Publisher: Frontiers Research Foundation
DOI: 10.3389/fninf.2018.00027

Azure Machine Learning tools efficiency in the electroencephalographic signal P300 standard and target responses classification

Author(s): Grzegorz M. Wójcik, Andrzej Kawiak, Lukasz Kwasniewicz, Piotr Schneider, Jolanta Masiak
Published in: Bio-Algorithms and Med-Systems, 15/3, 2019, ISSN 1896-530X
Publisher: Uniwersytet Jagielloński
DOI: 10.1515/bams-2019-0031

Wolność wypowiedzi i prawo do prywatności w społeczeństwie informacyjnym – wybrane aktualne refleksje

Author(s): Agnieszka Demczuk
Published in: Polityka i Społeczeństwo, 18/1, 2020, Page(s) 20-40, ISSN 1732-9639
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
DOI: 10.15584/polispol.2020.1.2

Analysis of Decision-Making Process Using Methods of Quantitative Electroencephalography and Machine Learning Tools

Author(s): Grzegorz M. Wojcik, Jolanta Masiak, Andrzej Kawiak, Lukasz Kwasniewicz, Piotr Schneider, Filip Postepski, Anna Gajos-Balinska
Published in: Frontiers in Neuroinformatics, 13, 2019, ISSN 1662-5196
Publisher: Frontiers Research Foundation
DOI: 10.3389/fninf.2019.00073

Socjologia farmaceutyków jako „subpole” socjologii medycyny

Author(s): Marta Makowska, Michał Nowakowski
Published in: Przegląd Socjologiczny, 67/4, 2018, ISSN 2450-9361
Publisher: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
DOI: 10.26485/ps/2018/67.4/5

Mapping the Human Brain in Frequency Band Analysis of Brain Cortex Electroencephalographic Activity for Selected Psychiatric Disorders

Author(s): Grzegorz M. Wojcik, Jolanta Masiak, Andrzej Kawiak, Lukasz Kwasniewicz, Piotr Schneider, Nikodem Polak, Anna Gajos-Balinska
Published in: Frontiers in Neuroinformatics, 12, 2018, ISSN 1662-5196
Publisher: Frontiers Research Foundation
DOI: 10.3389/fninf.2018.00073

From Medicine to Sociology. Health and Illness in Magdalena Sokołowska’s Research Conceptions

Author(s): Włodzimierz Piątkowski
Published in: 2020, ISBN 9783631820575
Publisher: Peter Lang Verlag
DOI: 10.3726/b16882

Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne [Security Threats in Globalization Processes. Political Threats]

Author(s): H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł
Published in: 2020, ISBN 978-83-227-9423-4
Publisher: Wydawnictwo UMCS

Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym [Freedom of expression in an information society].

Author(s): Agnieszka Demczuk
Published in: 2020, ISBN 978-83-227-9420-3
Publisher: Wydawnictwo UMCS

Zawody Medyczne - ciągłość i zmiana [Medical professions. Continuity and Change]

Author(s): A. Majchrowska, J. Pawlikowski, W. Piątkowski
Published in: 2019
Publisher: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Informacja – strategia – bezpieczeństwo [Information – Strategy - Safety]

Author(s): Ilona Biernacka-Ligięza, Piotr Sieńko
Published in: 2020
Publisher: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

True Or False: How Does Our Brain Decide About Truth?

Author(s): Piotr Schneider, Grzegorz M. Wojcik, Andrzej Kawiak, Lukasz Kwasniewicz, Adam Wierzbicki
Published in: 2020 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB), 2020, Page(s) 1-9, ISBN 978-1-7281-9468-4
Publisher: IEEE
DOI: 10.1109/cibcb48159.2020.9277701