CORDIS - EU research results
CORDIS

Social Landscapes as Multicultural Spaces: Stećci in Bosnia and Herzegovina

Publications

Tridimenzionalno dokumentiranje stečkov srednjeveške župe Dabar v Bosni in Hercegovini [Three-dimensional scanning of the stećci tombstones in the medieval župa Dabar in Bosnia and Herzegovina]. IN PRESS

Author(s): Čaval, S., Prunk, S., Sakara, M., Miklavčič, T.
Published in: Studia Universitatis Hereditati, Issue 9/1, 2021, ISSN 2350-5443
Publisher: University of Primorska

Book review: KEITH DOUBT, ADNAN TUFEKČIĆ: Ethnic and National Identity in Bosnia-Herzegovina: Kinship and Solidarity in a Polyethnic Society. Lexington Books, Lanham, Maryland 2019

Author(s): Čaval Saša
Published in: Glasnik Slovenskega Etnološkega društva, Issue 60/2, 2020, Page(s) 125-127, ISSN 0351-2908
Publisher: Slovensko etnolosko drustvo
DOI: 10.5281/zenodo.4437557

Social landscapes as multicultural spaces: stećci in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Saša Čaval
Published in: Antiquity, Issue 95/380, 2021, Page(s) e11, ISSN 0003-598X
Publisher: Antiquity Publications Ltd.
DOI: 10.15184/aqy.2021.24

Hatelji (BiH) - izkopavanja prazgodovinske gomile s stečki

Author(s): Grahek Lucija; Milosavljević Monika; Čaval Saša
Published in: Arheologija v letu 2019 : dediščina za javnost, Issue 10, 2021
Publisher: Slovensko Arheološko društvo
DOI: 10.5281/zenodo.4837450

Kontinuiteta funerarnih prostorov v Hercegovini: »od paleolita do Tita« in do danes

Author(s): Saša Čaval, Ljubica Srdić, Ljiljana Vrućinić, Radmilo Pekić
Published in: Arheologija v letu 2018: dediščina za javnost, Issue Annual publication, 2019, Page(s) 10
Publisher: Slovensko arheolos3o društvo / Slovenia Archaeological Society

Arheološko izkopavanje srednjeveškega grobišča s stečki v Milavićih, Hercegovina

Author(s): Pavletič Kaja; Cianciosi Alessandra; Seetah Krish; Čaval Saša
Published in: Arheologija v letu 2019: dediščina za javnost, Issue 10, 2021
Publisher: Slovensko Arheološko društvo Ljubljana
DOI: 10.5281/zenodo.4837908

Searching for OpenAIRE data...

There was an error trying to search data from OpenAIRE

No results available