CORDIS - Risultati della ricerca dell’UE
CORDIS

Social Landscapes as Multicultural Spaces: Stećci in Bosnia and Herzegovina

Pubblicazioni

Tridimenzionalno dokumentiranje stečkov srednjeveške župe Dabar v Bosni in Hercegovini [Three-dimensional scanning of the stećci tombstones in the medieval župa Dabar in Bosnia and Herzegovina]. IN PRESS

Autori: Čaval, S., Prunk, S., Sakara, M., Miklavčič, T.
Pubblicato in: Studia Universitatis Hereditati, Numero 9/1, 2021, ISSN 2350-5443
Editore: University of Primorska

Book review: KEITH DOUBT, ADNAN TUFEKČIĆ: Ethnic and National Identity in Bosnia-Herzegovina: Kinship and Solidarity in a Polyethnic Society. Lexington Books, Lanham, Maryland 2019

Autori: Čaval Saša
Pubblicato in: Glasnik Slovenskega Etnološkega društva, Numero 60/2, 2020, Pagina/e 125-127, ISSN 0351-2908
Editore: Slovensko etnolosko drustvo
DOI: 10.5281/zenodo.4437557

Social landscapes as multicultural spaces: stećci in Bosnia and Herzegovina

Autori: Saša Čaval
Pubblicato in: Antiquity, Numero 95/380, 2021, Pagina/e e11, ISSN 0003-598X
Editore: Antiquity Publications Ltd.
DOI: 10.15184/aqy.2021.24

Hatelji (BiH) - izkopavanja prazgodovinske gomile s stečki

Autori: Grahek Lucija; Milosavljević Monika; Čaval Saša
Pubblicato in: Arheologija v letu 2019 : dediščina za javnost, Numero 10, 2021
Editore: Slovensko Arheološko društvo
DOI: 10.5281/zenodo.4837450

Kontinuiteta funerarnih prostorov v Hercegovini: »od paleolita do Tita« in do danes

Autori: Saša Čaval, Ljubica Srdić, Ljiljana Vrućinić, Radmilo Pekić
Pubblicato in: Arheologija v letu 2018: dediščina za javnost, Numero Annual publication, 2019, Pagina/e 10
Editore: Slovensko arheolos3o društvo / Slovenia Archaeological Society

Arheološko izkopavanje srednjeveškega grobišča s stečki v Milavićih, Hercegovina

Autori: Pavletič Kaja; Cianciosi Alessandra; Seetah Krish; Čaval Saša
Pubblicato in: Arheologija v letu 2019: dediščina za javnost, Numero 10, 2021
Editore: Slovensko Arheološko društvo Ljubljana
DOI: 10.5281/zenodo.4837908

È in corso la ricerca di dati su OpenAIRE...

Si è verificato un errore durante la ricerca dei dati su OpenAIRE

Nessun risultato disponibile