Skip to main content

Article Category

News

Article available in the folowing languages:

Karadeniz araştırmasında fark yaratan AB destekli başarılı projeler dikkat çekiyor

Bu Results Pack (Sonuç Paketi), size Karadeniz ile ilgili birkaç önemli projeyi kapsamlı bir şekilde tanıtmış olsa da, Karadeniz araştırmasına katkıda bulunan çeşitli çalışmaların altını çizmek açısından, diğer beş proje de kesinlikle olumlu şekilde anılmayı hak ediyor. Birkaçını saymak gerekirse, bunlar sektörel yönlerden araştırma politikası yönetimi ve network oluşturmaya kadar değişiklik gösteriyor!

Climate Change and Environment
Food and Natural Resources

Marie Skłodowska-Curie innovative training network (yenilikçi eğitim ağı – ITN) tarafından desteklenen ALFF projesi, alg biyolojisini ve bunun ekosistem işleyişindeki rolünü daha iyi anlamayı amaçlıyor. Ekip, genel olarak alg mikrobiyomu olarak bilinen hem yararlı hem de zararlı mikropları özel olarak inceleyip izledi. ALFF, bu alandaki yeni araştırmacıları eğitmeyi, alg yetiştiriciliğini geliştirmeyi ve yeni biyokontrol stratejilerine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir işbirliğidir. Proje ortakları, doğal yollarla oluşan alg simbiyontları ile patojenlerini tanımlamaya ve en yeni genomik, moleküler ve biyokimyasal teknikler aracılığıyla bunların etkileşimlerini karakterize etmeye çalışmıştır. Daha da önemlisi, eğitim ağındaki doktora araştırmacılarından biri olan Kathryn Morrissey, Ghent Üniversitesi’nden alınıp, alg araştırmasının bir bölümünü yürütebileceği Türkiye’deki bir üniversiteye atanmıştır. ALFF sırasında elde edilen temel bilgiler, alglerin ticari kullanımıyla ilgili zorlukların ele alınmasına ve hızla gelişen alg su kültürü sektörünün geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Öne çıkan ikinci proje olan GreenBubbles projesi, dalışla bağlantılı olumsuz etkileri en aza indirirken, bunun faydalarını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Amaç, tüplü dalışta çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak. Bu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) projesi, kapsamlı yönergelerin ve tavsiyelerin yanı sıra, dalış endüstrisi için bir kalite etiketleme sistemi ile yenilikçi bir su altı 3D haritalama yaklaşımını da ortaya çıkardı. Bu, araştırmacılar, Deniz Koruma Alanları yöneticileri, dalış operatörleri ve halk tabanlı bilim adamları tarafından kullanılacak olan yeni cihazlardan ve çevrimiçi araçlardan oluşuyor. Proje, dalış, halk tabanlı bilim ve okyanus okuryazarlığını birbirine bağlayan bir dizi programın ortaya çıkmasını sağladı. Aynı zamanda bir VR (sanal gerçeklik) oyun deneyiminin yanı sıra, dalış güvenliğine özel çevrimiçi bir veritabanı ile araç da sunuldu. Proje sırasında elde edilen bilgiler, dalış sektörünün sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine yönelik alanları hedefleyen yeni veya iyileştirilmiş hizmet, cihaz ve araçlar geliştirmede kullanıldı. Bazı araçlar, okyanus okuryazarlığı ve halk tabanlı bilimi tüplü dalışla ilişkilendirmekte olup, okul müfredatı ile resmi dalış eğitim programlarından, üniversite düzeyindeki kurslardan ve ’eğitmenlerin eğitimi’ etkinliklerinden yola çıkılarak hazırlanan modüler bir öğretim kılavuzu içeriyor. Coordination and Support Actions (Koordinasyon ve Destek Hareketleri – CSAs), araştırma politikasını, finansman işbirliğini veya network oluşumunu destekleyen bir diğer projedir. CSA’nın ilk örneği, 7. Çerçeve Programı’nın ilk CSA Oceans projesinin sonuçlarını daha da ileriye taşıyarak ‘Sağlıklı ve Verimli Deniz ve Okyanuslar’ üzerine Joint Programming Initiative’in (JPI Oceans) ilk geliştirmelerine katkıda bulunan Oceans 2 projesidir. JPI Oceans, 2011 yılında kurulmuş ve şu anda Karadeniz ile sınırı olan Romanya ve Türkiye de dahil olmak üzere 20 üye ülkeden oluşan hükümetler arası bir platform. Bu platform, ulusal öncelikleri sıraya koyarak ve ortak eylemler uygulayarak, ulusal araştırma ve inovasyon yatırımlarının değerine katkıda bulunuyor. CSA, ortak transnasyonal faaliyetlerin uygulanmasını destekliyor, paydaşlarla olan faaliyetlerin organizasyonunu, bilgi yönetimini ve sosyal yardımları kolaylaştırıyor ve ortak eylemleri değerlendirip incelemeye ve izlemeye yönelik bir çerçeve sağlıyor. Sonuç olarak, BioHorizon (Moldovya ve Türkiye) ile NCPs CaRE (Moldovya), National Contact Points (Ulusal Temas Noktaları – NCPs) araştırmalarına yönelik iki ayrı network CSA projesidir. Bu proje, transnasyonel işbirliğini önemli ölçüde güçlendirmek üzere tüm NCP’lerin bilgi dağıtımı ve kolektif geliştirme-eğitim yoluyla bilgiyi paylaşmalarını sağlayarak bir NCPs ağı oluşturdu. Bu da, Horizon 2020’nin karmaşık ve çok disiplinli yönleri de dahil olmak üzere, bir NCP’nin günlük çalışmalarındaki farklı yaklaşım ve gereksinimlerin karşılıklı olarak anlaşılmasını sağlıyor.

Keywords

ALFF, GreenBubbles, Oceans 2, BioHorizon, NCPs CaRE, dalış, alg, network, Karadeniz