Skip to main content
European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2023-04-17

Article available in the following languages:

Висвітлення нових успішних проектів, що фінансуються ЄС і мають велике значення для дослідження Чорного моря

Незважаючи на те, що Results Pack уже всебічно познайомив вас з кількома важливими проектами, пов’язаними з Чорним морем, з метою подальшого висвітлення різноманітності роботи, яка сприяє дослідженням Чорного моря, п’ять інших проектів також безумовно заслуговують на позитивну згадку. Вони варіюються від галузевих аспектів до управління науково-дослідницькою політикою та створення мереж, і це тільки невелика частина!

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Проект ALFF за підтримки Мережі інноваційної підготовки (ITN) програми Marie Skłodowska-Curie спрямований на краще розуміння біології водоростей і їхньої ролі у функціонуванні екосистеми. Команда спеціально займалася вивченням і моніторингом як корисних, так і шкідливих мікробів, відомих під загальною назвою “мікробіом водоростей”. ALFF був міжнародною співпрацею, спрямованою на підготовку дослідників у цій галузі на ранній стадії, сприяння культивуванню водоростей і розвиток нових стратегій біоконтролю. Партнери проекту працювали над виявленням природних водоростей-симбіонтів і патогенних мікроорганізмів та характеризували їхню взаємодію за допомогою сучасних геномічних, молекулярних і біохімічних методів. Важливо зазначити, що Кетрін Морріссі, одна з дослідників у мережі підготовки, яка має ступінь доктора філософії, була відряджена з Гентського університету до університету в Туреччині, де вона змогла провести частину своїх досліджень водоростей. Основні знання, отримані в ході реалізації ALFF, допоможуть вирішити проблеми, пов’язані з комерційною експлуатацією водоростей, та сприятимуть швидкому розвитку галузі аквакультури водоростей. Другим проектом, що висвітлюється, є проект GreenBubbles, присвячений максимізації вигод, пов’язаних з дайвінгом, а також мінімізації його негативних наслідків. Його мета полягала в екологічній, економічній і соціальній сталості підводного плавання. У межах цього проекту Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) був розроблений вичерпний набір керівних принципів і рекомендацій, система маркування якості для індустрії дайвінгу та інноваційний підхід до підводного 3D-картографування. Він складається з нових пристроїв і онлайн-інструментів, призначених для використання дослідниками, керівниками морських заповідників, дайвінг-операторами та вченими-аматорами. У межах проекту було створено низку програм, які поєднують дайвінг, громадянську науку й обізнаність у питаннях, що стосуються океану. Крім цього, було випущено ігрову програму з підтримкою віртуальної реальності й онлайн-базу даних, а також інструмент для забезпечення безпеки дайвінгу. Знання, отримані в ході реалізації проекту, були використані для розробки нових або вдосконалених послуг, пристроїв й інструментів, які орієнтовані на галузі сталого розширення сектора дайвінгу. За допомогою набору інструментів обізнаність у питаннях, що стосуються океану, і громадянська наука були прив’язані до підводного плавання, а модульний навчальний посібник, заснований на шкільних навчальних програмах і офіційних програмах підготовки фахівців з дайвінгу, набір курсів університетського рівня та заходи з підготовки інструкторів увійшли до складу таких інструментів. Coordination and Support Actions (CSAs) – це ще один тип проектів, що підтримують науково-дослідну політику, фінансування співпраці або створення мереж. Першим прикладом CSA є Oceans 2, що сприяв першим розробкам Joint Programming Initiative on ‘Healthy and Productive Seas and Oceans’ (JPI Oceans), спираючись на результати першого проекту CSA Oceans у межах 7-ї Рамкової програми. JPI Oceans – це створена в 2011 році міжурядова платформа, яка зараз налічує 20 країн-членів, включно з Румунією та Туреччиною, що межують з Чорним морем. Вона підвищує цінність національних інвестицій у наукові дослідження шляхом узгодження національних пріоритетів і реалізації спільних дій. CSA підтримував здійснення спільних транснаціональних заходів, сприяв організації діяльності із зацікавленими сторонами, управлінню інформацією та інформаційно-пропагандистській роботі, а також забезпечував основу для оцінки, аналізу та моніторингу спільних дій. Нарешті, BioHorizon (включно з Молдовою та Туреччиною) і NCPs CaRE (включно з Молдовою) є двома мережевими проектами CSA для Національних контактних пунктів (НКП), що спрямовані на проведення досліджень. Вони створили мережу НКП для значного зміцнення транснаціональної співпраці, що дозволяє всім НКП обмінюватися знаннями шляхом їх поширення, а також колективного розвитку та навчання. Це покращує взаєморозуміння між різними підходами та вимогами у повсякденній роботі НКП, включно зі складними та мультидисциплінарними аспектами Горизонт 2020.

Keywords

ALFF, GreenBubbles, Oceans 2, BioHorizon, NCPs CaRE, дайвінг, водорості, створення мереж, Чорне море