Skip to main content

Let's restore our soils: using the soil food web to engineer the soil structure and functioning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Amit a táplálékhálózat taníthat nekünk a talajról

A talajszerkezetet nagy mértékben befolyásolja a talaj élővilága és az azon belüli komplex kapcsolatrendszer, és ez természetesen fordítva is igaz. Egy uniós finanszírozású kutatás új nyomra bukkant e kétoldalú folyamat értelmezésében.

Food and Natural Resources

A talajpusztulás megállítása nem tűr halasztást. A helytelen területgazdálkodási gyakorlatok csak Európában évente mintegy 970 millió tonna talaj erózió miatti lepusztulásáért felelnek. A leromlott talaj helyreállítására irányuló hatékony stratégiák kidolgozásához átfogóbb tudást kell szereznünk a talajszerkezet és a talajban élő organizmusok alkotta közösségek közötti kapcsolatról, valamint arról, hogyan bontják le a szerves anyagokat. A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések program támogatásával megvalósuló AGG-REST-WEB (Let’s restore our soils: using the soil food web to engineer the soil structure and functioning) projekt új megvilágításban mutatja be a talaj biológiai sokfélesége és működése közötti kapcsolatrendszert. A projektcsapat sikeresen bizonyította, hogy a talajon belüli táplálékhálózat fogyasztó–táplálék kapcsolatrendszere nagy mértékben befolyásolja a talaj fizikai tulajdonságait, ami viszont meghatározza a táplálékhoz való hozzáférést. „Dióhéjban ez annyit jelent, hogy az, hogy mi mivel táplálkozik, tulajdonképpen attól függ, hogy mi mivel találkozik a talaj labirintusában” magyarázta Amandine Erktan, a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések kutató munkatársa, a projekt vezető kutatója.

A biológiai sokféleség fokozása

A talajban lévő táplálékhálózat a talajban élő organizmusokat összekötő táplálékláncok hálózata. A projektcsapat ez utóbbiak talajszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából két kísérletet végzett, amelyek keretében a trofikus interakciók – azaz táplálkozási kapcsolatok – különféle típusait és ezek talajra kifejtett hatását tanulmányozták. „A talajlakó szervezetek által a talaj fizikai szerkezetére gyakorolt hatás vizsgálata eddig elsősorban az egyes csoportok – például a földigiliszták vagy a gombák – különálló vizsgálatára korlátozódott. Ez a megközelítés azonban figyelmen kívül hagyja a valódi talajban zajló, potenciális, egymással kölcsönhatásban lévő folyamatokat,” számolt be Erktan. „Bebizonyítottuk, hogy a trofikus interakciók szerepe jelentős a talajtömörödés szempontjából, ami azt feltételezi, hogy ha ösztönözzük a leromlott talajok újratelepítését a táplálékhálózat különböző részeiből származó, változatos közösségekkel, az segíthet a talaj élővilágának helyreállításában.”

Körforgás

Bár a tevékenységek kezdetben leginkább erre a szempontra összpontosítottak, Erktan hamarosan meggyőződött arról, hogy a táplálékhálózat és a talajszerkezet közötti kapcsolat valójában kétirányú utca. „Az ömlesztett talaj jellemzői olykor nem tükrözik a talajban élő állatok étrendbeli változásait. Az jutott eszembe, hogy a talajszerkezet mikroszintű vizsgálata választ adhat a táplálékforrások és a fogyasztók közötti érintkezési valószínűségekre,” folytatta. Erktan valamennyi releváns szakirodalmat áttanulmányozott, hogy megszerezze a rendelkezésre álló, vonatkozó szaktudást. A gyakorlatból kiderült, hogy a talaj fizikai szerkezete valószínűleg hatással van arra, hogy a talajban élő organizmusok hogyan érzékelik a táplálékot, illetve jutnak el ahhoz. Noha ezen mechanizmusok maradéktalan megértéséhez további kutatásra van szükség, e megállapítások stratégiai értéke óriási: „A talaj táplálékhálózatának ökológiája és a fizika kombinációján alapuló, új interdiszciplináris kutatási útvonalat nyitnak meg.”

Széntárolás

E szempontok további vizsgálata az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez is hozzájárulhat. „A talaj egy óriási széntároló. A talaj széntartalmában bekövetkező minimális változások nagy hatással lehetnek a globális éghajlatra,” tette hozzá Erktan. A tárolt szén mennyisége nem mindig arányos a talajhoz adott szerves anyaggal. Noha a tárolási mechanizmusokkal kapcsolatos jelenlegi tudásunk még hiányos, Erktan úgy véli, hogy az ellentmondások éppen a talajszerkezetnek a fogyasztók növényi és állati maradványokhoz való hozzáférésének blokkolásában játszott szerepével függnek össze. E minták elemzése a kiigazításukhoz nyújthat útmutatást, hozzátette: „Segíthet nekünk abban, hogy előrejelezzük a területgazdálkodási gyakorlatok széntárolásra gyakorolt hatását.”

Keywords

AGG-REST-WEB, talajszerkezet, talajtömörödés, talajban lévő táplálékhálózat, trofikus interakciók, működés, a talaj biológiai sokfélesége, széntárolás, leromlott talaj

Discover other articles in the same domain of application