Skip to main content
European Commission logo print header

Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation

Article Category

Article available in the following languages:

Variation i udsåning høstes som bæredygtighed: Hvorfor Europa har brug for flere »diverfarmers«

Variation i afgrødesystemer og optimering af anvendelse af ressourcer kan hjælpe landbrugerne med at løse udfordringen med at holde rentabiliteten og overholde miljøforpligtelser.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Mange EU-landbrugere står ved en skillevej: Miljømæssige trusler og tab af omsætning som følge af ikkebæredygtige produktionsmodeller tvinger dem til at gentænke deres afgrødesystemer. Det EU-finansierede projekt Diverfarming (Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation) forsyner dem med de data og værktøjer og den støtte, de skal bruge for at indføre mere produktive og ressourceeffektive metoder. Det vigtigste element er afgrødevariation, et centralt aspekt af agroøkologi. »Landbrug baseret på intensiv mekanisering, overdreven brug af eksterne inputs og monokulturer har medført jordbundsforringelse, reduceret biodiversiteten og øget den økonomiske risiko for europæiske landbrugere,« siger Raúl Zornoza Belmonte, landbrugsvidenskabsforsker ved det tekniske universitet i Cartagena i Spanien og projektkoordinator i Diverfarming. »Afgrødevariation og en optimeret brug af ressourcer giver mere bæredygtige alternativer.« Variation kan låse op for en række konkrete fordele for landbrugere og landmiljøet. Det kan forebygge jordbundserosion, øge jordfrugtbarhed og forbedre kulstofbinding i jorden og samtidig reducere anvendelse af pesticider, gødningsstoffer og tunge maskiner. Større variation har også potentialet til at øge produktiviteten og øge landbrugssystemernes modstandsdygtighed, ikke blot økonomisk, men også over for klimaændringer. Sammen kan disse aspekter bidrage til større rentabilitet og samtidig hjælpe med at imødegå klimaændringer og fremme en øget biodiversitet samt øge leverancen af økosystemtjenester fra landbruget.

Skræddersyede løsninger

Projektteamets forskning fremhæver, at for at kunne udnytte disse fordele effektivt, er det nødvendigt at gennemføre ændringer i langbrugsværdikæder, som er skræddersyede til de specifikke karakteristika for den enkelte region. Denne kontekstspecificitet er et andet centralt princip i agroøkologi. Det omhandler blandt andet klima- og jordbundsforhold, socioøkonomiske og kulturelle faktorer samt tekniske begrænsninger. Projekterne fokuserer på de unikke karakteristika i seks europæiske regioner: Det nordlige og sydlige Middelhavsområde, det centrale Atlanterhavsområde, kontinentalt, pannonisk og borealt. Diverfarming er i øjeblikket i gang med at vurdere de ægte fordele og praktiske begrænsninger, barrierer og ulemper i forbindelse med afgrødevariationssystemer, som bruger lavinputlandbrugsmetoder, der er skræddersyet til hver region. Projektet arbejder direkte med landbrugere i disse regioner. »For at inddrage landbrugere og lokale interessenter i udviklingen af et paradigmeskifte i europæisk landbrug og indarbejde deres lokale viden har vi oprettet et netværk af diverfarmers til fælles skabelse, fælles læring og fælles innovation,« tilføjer Zornoza Belmonte. Innovation er centralt for agroøkologi og dermed for Diverfarmings arbejde. Teamet har udarbejdet en prototype til maskineri, som forbedrer jordbearbejdning og vil skære ned på udgifterne til arbejdskraft, brændstofforbrug og udledning af drivhusgasser, reducere jordbundserosion og give mulighed for dækafgrødestyring. Prototypen er i øjeblikket i de endelige stadier af udviklingen og vil efter planen blive lanceret i december 2021.

Informerede beslutninger

Teamet arbejder desuden på et interaktivt værktøj, som vil hjælpe landbrugerne med at vælge det afgrødevariationssystem og de bæredygtige metoder, der bedst passer netop deres forhold. Zornoza Belmonte forklarer: »Vores mål er at udvikle et af de bedste værktøjer til beslutningsstøtte i Europa til at vælge det bedst egnede afgrødevariationssystem under forskellige forhold, så det bliver muligt at øge produktionen og bæredygtigheden under hensyntagen til alle trin i værdikæden. Den flersprogede grænseflade vil sikre nem adgang og udbredt brug i hele Europa.« Værktøjet vil samle data om forskellige aspekter, lige fra jordbund til værdikædeegenskaber, og bygge modeller, som giver landbrugsvirksomheder mulighed for at træffe informerede valg. Andre Diverfarming-outputs vil blandt andet være retningslinjer for bæredygtige afgrødevariationssystemer, en protokol for deres korrekte gennemførelse og en værktøjskasse samt en hvidbog med videnskabelig dokumentation til støtte for relevante politikker. For at videreføre resultaterne af projektet gik Diverfarming med i European Crop Diversification Cluster, som søger at udbrede viden om dette emne og øge indflydelsen fra forskning i afgrødevariation i Europa.

Keywords

Diverfarming, variation, ressourcer, afgrødesystemer, jordbund, agroøkologi, frugtbarhed, maskineri, biodiversitet, værdikæder, beslutningsstøtte, værktøj

Discover other articles in the same domain of application