CORDIS - EU research results
CORDIS

DIGital traNsport In and for socieTY

Article Category

Article available in the following languages:

Realizarea unei revoluții digitale în transportul urban favorabile incluziunii

Există riscul ca barierele tehnologice să excludă anumite grupuri de la transportul de ultimă generație. Un nou cadru își propune să abordeze această problemă.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility

Revoluția digitală schimbă deja modul în care oamenii au acces la informații despre serviciile și produsele de transport, influențând totodată noile modele de mobilitate și opțiunile de transport. Cu toate acestea, nu toată lumea beneficiază de aceste îmbunătățiri digitale. Apare un „decalaj digital”, care amenință să divizeze și să segrege grupurile în funcție de accesul lor la serviciile digitale. Printre acestea se numără, de exemplu, persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele vulnerabile din punct de vedere economic și persoanele cu un nivel scăzut de educație, care nu pot utiliza transportul de ultimă generație din motive precum accesul inadecvat la tehnologia necesară sau competențele digitale insuficiente. „Decalajul digital în ceea ce privește mobilitatea, în special posibilele sale efectele asupra limitărilor în materie de mobilitate, nu a primit încă atenția cuvenită în cadrul politicilor naționale și locale de mobilitate”, explică Silvia Gaggi, manager de proiect senior la Institutul de Studii pentru Integrarea Sistemelor (ISINNOVA și coordonator al proiectului DIGNITY. „Dacă nu este abordată urgent, este posibil ca digitalizarea tot mai mare a soluțiilor de mobilitate să conducă la o excludere și mai mare a unor grupuri vulnerabile specifice”, adaugă ea.

Transport inovator pentru toată lumea

În cadrul proiectului DIGNITY, finanțat de UE, cercetătorii au elaborat un cadru complet nou de transport urban. „Scopul a fost acela de a sprijini furnizorii de servicii de mobilitate publici și privați să conceapă produse sau servicii digitale obișnuite, care să poată fi accesate și utilizate de cât mai multe persoane, indiferent de venituri, mediul social, starea de sănătate sau vârstă”, spune Gaggi. Proiectul a urmărit, de asemenea, să ajute factorii de decizie politică să formuleze strategii pe termen lung care să promoveze inovarea în domeniul transporturilor, reacționând în același timp la schimbările sociale, demografice și economice globale, inclusiv la provocările legate de sărăcie și migrație.

Abordarea DIGNITY

Primul pas a fost evaluarea „decalajului digital” în centrele urbane din întreaga Europă, prin obținerea unei imagini de ansamblu asupra gradului de incluziune a scenei digitale a transportului într-un anumit oraș, într-o anumită regiune sau într-o anumită țară. Echipa a adunat informații cu privire la: abilitățile digitale și limitările în materie de mobilitate ale populației, furnizarea de servicii de transport urban digital și politicile care modelează mobilitatea digitală și incluziunea. Utilizând informațiile obținute în această etapă inițială de încadrare, echipa a lucrat apoi la eliminarea decalajului digital. Acest proces a presupus elaborarea unor posibile scenarii în vederea elaborării de politici favorabile incluziunii și a beneficiat de contribuții din partea mai multor părți interesate, de la factorii de decizie politică la furnizorii de servicii de transport până la utilizatorii finali. „Abordarea DIGNITY este elaborată în așa fel încât rezultatele etapelor de încadrare și de eliminare să poată fi utilizate în mod colectiv pentru a dezvolta o strategie locală pentru un ecosistem digital de călătorie incluziv”, observă Gaggi.

Încercări în întreaga Europă

Abordarea DIGNITY a fost testată cu succes în cadrul a patru proiecte-pilot din întreaga Europă: Barcelona, Flandra, Ancona și Tilburg. Aceste eforturi au condus la conceperea unui instrument inovator de suport decizional pentru factorii de decizie locali și regionali, în vederea formulării de politici și strategii incluzive din punct de vedere digital, și pentru furnizorii de servicii digitale, în vederea conceperii de produse și servicii mai incluzive. Setul de instrumente DIGNITY și orientările permit autorităților să pună în aplicare metodele de cercetare în propria lor localitate. În plus, colectarea de date la nivelul populației din cinci țări ale UE, împreună cu colectarea de exemple de servicii de mobilitate digitală existente în Europa, a oferit o perspectivă holistică asupra persoanelor excluse de la utilizarea unui anumit produs sau serviciu digital și a motivelor care stau la baza acestei excluderi. „DIGNITY a crescut gradul de conștientizare a decalajului digital în domeniul transporturilor și a necesității de a elimina acest decalaj pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă în tranziția digitală, contribuind astfel la construirea unei „culturi a demnității” pentru toți actorii din ecosistemul digital al transporturilor”, spune Gaggi.

Keywords

DIGNITY, urban, digital, transport, mobilitate, politici, ecosistem, limitări

Discover other articles in the same domain of application