Skip to main content

Istanbul Urban Earthquake Test Site

Publicaciones

Site response from Istanbul vertical arrays and strong motion network

Autores: Ansal, Atilla,Gokce Tonuk,Asli Kurtulus
Publicado en: Earthquake Engineering Research Institute ( EERI ) Array 2014
Identificador permanente: Digital Object Identifier:10.4231/d3z02z925,Handle:10679/2902

Dil ve Konuşma Terapisinin İnterdisipliner ve Multidisipliner Alandaki Farkındalığı Çalışması

Autores: Kurt, Murat Berke,Bayır, Berke
Publicado en: Zenodo Array 2019
Identificador permanente: Digital Object Identifier:10.5281/zenodo.3042015,Digital Object Identifier:10.5281/zenodo.3042016