Skip to main content
European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and DEmise

Article Category

Article available in the following languages:

Уникалната биота на Черно и Каспийско море изчезва с тревожни темпове

Когато става въпрос за загубата на биологично разнообразие, често се сещаме за общоизвестни видове като тигри или слонове. Но последните изследвания в района на Черно и Каспийско море сочат, че стотици други уникални видове изчезват безмълвно сред общото безразличие.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment

Черно и Каспийско море и тяхната биота са застрашени. В тези вътрешни морета, известни със своите необичайни режими на соленост и широко разпространение на зони с ниско съдържание на кислород, се наблюдава изчезване на огромен дял от понтокаспийските видове. Изменението на климата, унищожаването на местообитанията, инвазивните видове и замърсяването са отговорни до голяма степен за това явление. „Свидетели сме на гибелта на еволюционен експеримент на 15 милиона години“, отбелязва Франк Веселинг, палеонтолог, изучаващ мекотелите, от Naturalis Biodiversity Center. „Уникални за региона видове, които са се приспособили към необичайните и променливи условия на соленост през този много дълъг период – като есетри, каспийски тюлен и стотици малки видове риби, ракообразни и мекотели – страдат сериозно“. Да вземем за пример каспийската зеброва мида. Този вид, който преди е бил най-често срещаното мекотело и в двете морета и изкопаеми от него съществуват от 5 милиона години, е изчезнал преди 20 до 30 години. Последиците от това изчезване остават непредсказуеми и до днес. С проекта PRIDE (Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and DEmise) Веселинг има за цел да проучи реакциите на екосистемите към подобни събития и смущенията за хората като цяло. „Вече знаем много по-добре кои групи са чувствителни към промяна и кои групи са по-устойчиви. Въпреки че можем да се опитаме да запазим някои видове, сега е ясно, че няма да можем да спасим всички“. „Знаем например, че каспийският тюлен е на път да загуби основните си места за раждане на малки, поради прогнозираното затопляне и спада на морското равнище, което се очаква да достигне 18 метра през следващите 80 години. Междувременно всички шест вида есетрови риби в Черно и Каспийско море са застрашени, а някои малки охлюви също могат да имат нужда от допълнителна защита“. Изследването PRIDE използва биолози, геолози и климатолози за проучването на целия регион, вместо на отделни басейни. Основната му цел беше да установи движещите сили на минали и настоящи кризи в областта на биологичното разнообразие. За 4 години екипът, включващ представители от Азербайджан, Румъния, Русия, Турция и Украйна, успя да установи кои групи биха били най-засегнати от настоящите смущения и защо.

Мрачно бъдеще

„Бъдещето изглежда мрачно“, заявява Веселинг. „Редица видове от региона, като зебровата мида, са се превърнали в масови инвазивни видове в Западна Европа и Северна Америка. Там те оказват много силно въздействие, било то благотворно или много негативно, върху екосистемите и хората. Това е „добрата“ част, тъй като те ще оцелеят. Но суровата истина е, че през последните десетилетия сме загубили почти всички естествени общности. И съм сигурен, че ще загубим голяма част от това, което е останало от уникалната понтокаспийска биота“. Като цяло между половината и три четвърти от местните видове са станали застрашени, силно застрашени или са изчезнали през последните 50 години. Докато Веселинг настоява, че си струва да се увеличат усилията за опазване на тези уникални видове, продължаващата атака на инвазивни видове, деградацията на околната среда и изменението на климата със сигурност правят борбата тежка. „В крайна сметка водната биота ще продължи да съществува, но най-вероятно ще се състои от няколко глобални вида, а не от множеството уникални видове, които характеризираха този регион преди“. Вече завършилият PRIDE оставя след себе си широка мрежа, която ще продължи да разширява знанията в областта на действията по опазване. Той също така предоставя таксономична информационна платформа за понтокаспийската биота и информационна система за климатичните данни, антропогенния натиск и биологичното разнообразие в региона на Каспийско и Черно море.

Keywords

PRIDE, Каспийско море, Черно море, понтокаспийски, биоразнообразие, опазване

Discover other articles in the same domain of application