Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Амбіційна співпраця для здорового, стійкого та продуктивного Чорного моря

Завжди протягом своєї історії Чорне море справляло потужне враження на європейців. Сьогодні воно залишається одним із найважливіших морів континенту. Чорне море, яке є унікальним морським басейном, багатим на біорізноманіття, спадщину та природні ресурси, протягом тисячоліть було визначним водним шляхом для товарів, ідей і людей. Однак Чорне море стикається зі значними викликами, починаючи від екологічних до антропогенних, – і всі вони сприяють деградації, яка розпочалася ще в 1970-х роках. У брошурі CORDIS Results Pack висвітлюються важливі та міжгалузеві науково-дослідні ініціативи, що фінансуються ЄС і мають на меті забезпечення сталого майбутнього Чорного моря шляхом підтримки його екосистеми досліджень та інновацій.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Причорномор’я налічує близько 20 мільйонів постійних жителів у семи країнах: Болгарії, Грузії, Молдові, Румунії, Росії, Туреччині та Україні. Щороку приплив туристів у регіон збільшується в середньому на 6-8 мільйонів осіб. На узбережжі довжиною майже 5 000 км розташовані близько 18 великих морських портів; серед найбільш відомих з них – Констанца (Румунія), Одеса (Україна), Варна (Болгарія) і, звичайно, Стамбул (Туреччина), найбільше місто чорноморського узбережжя. В останні 50 років у Чорноморському басейні посилюється екологічне навантаження та навантаження на навколишнє середовище. Головним чином, це зумовлено впливом антропогенних факторів, таких як евтрофікація (зростання шкідливого цвітіння водоростей) та гіпоксія (втрата кисню), надмірний вилов риби та введення чужорідних видів. Нарешті, зміна клімату також має очевидний згубний вплив на Чорне море.

Важливість інноваційного співробітництва у галузі досліджень для майбутнього Чорного моря

Екосистемні послуги, які пропонує Чорне море, повинні залишатися незмінними для майбутніх поколінь. Дослідження, інновації та співпраця між ключовими зацікавленими сторонами та країнами відіграють вирішальну роль у покращенні розуміння екосистеми Чорного моря. Результати такої співпраці та досліджень служать основою для розробки науково обґрунтованих рішень і політики, спрямованих на вирішення екологічних і соціально-економічних проблем. ЄС заохочував такі інноваційні дослідження та міжнародну співпрацю через спільні ініціативи у межах програми Горизонт 2020, що і надалі реалізовуватиметься за допомогою її наступниці Horizon Europe. На політичному рівні ЄС також прагне сприяти співпраці у галузі досліджень та інновацій щодо Чорного моря. У травні 2019 року було розпочато реалізацію Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря (Black Sea Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA) завдяки спільним зусиллям шести причорноморських країн і Молдови за участю морських експертів та Європейської Комісії. Мета SRIA полягає в просуванні спільного бачення продуктивного, здорового, стійкого та сталого Чорного моря до 2030 року, враховуючи його особливу та унікальну екосистему. Black Sea SRIA є основним науковим підґрунтям Загальної морської програми (Common Maritime Agenda, CMA) для Чорного моря, яка також була затверджена у травні 2019 року.

Висвітлення проектів Горизонт 2020, спрямованих на покращення стану Чорного моря

У цій брошурі Results Pack ми розмістили шість нових статей Results in Brief про проекти, які нещодавно були або незабаром будуть завершені. Вони є чудовою ілюстрацією того, як ініціативи в рамках різних морських дисциплін сприяли проведенню досліджень Чорного моря за участю науковців та інших зацікавлених сторін з цього регіону. Ця брошура Pack також включає дві вузькоспеціалізовані статті: одну про подальшу реалізацію та спадщину проекту SIMSEA, який досі справляє сильне враження, а також статтю, яка підсумовує попередні проекти, що надихнули на поточне дослідження Чорного моря. Загалом, проекти охоплюють широкий спектр тем, а саме: наука про біорізноманіття та моделювання екосистем і забруднення; соціальні інновації; екотуризм; стала мобільність у портах; морське просторове планування; а також стале та інклюзивне зростання. Деякі з цих проектів також є головною причиною відвідати сайт ООН Sustainable Development Goals (Цілі сталого розвитку) і сайт European Green Deal (Зелений пакт для Європи), що є флагманською кліматичною ініціативою ЄС, спрямованою на повне досягнення вуглецевої нейтральності ЄС до 2050 року. Крім того, ця брошура Results Pack має на меті слугувати джерелом натхнення для нового покоління регіональних або місцевих дослідників і новаторів. Реалізація проектів, про які йдеться, може заохотити інших присвятити свої знання та досвід поліпшенню екосистеми регіону та життя мільйонів людей, які називають його своїм домом. Ініціативи ЄС, такі як програма Дії Марії-Склодовської-Кюрі (Marie Skłodowska-Curie Actions) та програма Black Sea Young Ambassadors, реалізацію останньої з яких було розпочато комісаром Марією Габрієл, можуть слугувати відповідними засобами для їхньої підтримки. Чорне море в сукупності з його морським басейном і прибережними соціально-економічними системами можна вважати природною лабораторією світового значення для фундаментальних і прикладних наук, а також для політики сталого розвитку “блакитної економіки”. Це справжня скарбниця світу природи! Слід сподіватися, що почасти завдяки ініціативам, які обговорюються у межах цієї брошури Results Pack, зусилля щодо збереження та використання його унікальності тільки посилюватимуться в найближчі роки.