European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

PATHWAYS TO INCLUSIVE LABOUR MARKETS

Article Category

Article available in the following languages:

Europeanen uitrusten met vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van morgen

Nieuw onderzoek biedt inzicht in de manieren waarop technologie, industrie en handel direct en indirect via vaardigheden invloed uitoefenen op de Europese arbeidsmarkten.

Digital Economy icon Digital Economy
Society icon Society

De manier waarop we werken verandert doorlopend. Technologische veranderingen, internationale handel en industriële transformatie zijn drie belangrijke factoren die de arbeidsmarkt in heel Europa in het verleden hebben gevormd en dat ook in de toekomst zullen blijven doen.

Hoe ziet het werken van de toekomst eruit?

Het is noodzakelijk om veranderingen te kunnen voorspellen en een geschoold personeelsbestand te ontwikkelen dat bij deze transformatie past en zich kan aanpassen. Mensen moeten bovendien de juiste toegang krijgen tot opleiding en onderwijs, zodat ze zich kunnen voorbereiden op verandering. Daarnaast zijn er beleidsmaatregelen nodig om de Europese beroepsbevolking te helpen zich aan de veranderingen aan te passen. Om deze problemen aan te pakken, voorziet het door de EU gefinancierde project PILLARS beleidsmakers en het publiek van informatie over het type (nieuwe) vaardigheden waarnaar vraag zal zijn en over de wijze waarop onderwijs- en opleidingsstelsels kunnen worden vernieuwd zodat zij mogelijkheden kunnen creëren om deze vaardigheden te verwerven.

Vaardigheden en hun mogelijkheden voor de arbeidsmarkt

Onderzoekers analyseerden het Duitse leerlingstelsel, dat wereldwijd wordt geprezen en nagevolgd. Ze identificeerden meer dan 13 000 cognitieve, sociale, digitale, handmatige, beheers- en administratieve vaardigheden die tijdens stages werden verworven. Het onderzoeksteam gebruikte de resultaten samen met gegevens die gedurende bijna 30 jaar werden verzameld, en onderzocht de economische waarde van de vaardigheden die mensen tijdens hun vroege loopbaan verwierven, gedurende hun werkzame leven. Het is al lang duidelijk dat de vaardigheden die iemand aan het begin van diens loopbaan verwerft, niet voldoende zijn voor de rest van die loopbaan. Werkenden moeten zich gedurende hun werkzame leven blijven aanpassen om bij de tijd te blijven. Vaardigheden die vroeg in de loopbaan worden aangeleerd, vormen wel een sterke basis voor het inkomen gedurende het hele werkzame leven, zoals blijkt uit een werkdocument. In het beroepsonderwijs, waarbij iemand doorgaans vaardigheden aanleert in het begin van diens loopbaan, kan een langdurige positieve impact hebben. Uit een nadere analyse in een tijdschriftartikel bleek dat een opleiding later in een loopbaan effectief is om de vaardigheden te verwerven die op dat moment op de arbeidsmarkt worden gevraagd. Hierdoor kan ook de arbeidsmarktparticipatie van ouderen worden gegarandeerd. Om vast te stellen welke technologieën in de toekomst relevant zullen zijn, voert PILLARS wereldwijd onderzoek uit waaraan ongeveer 200 000 deskundigen deelnemen. Met deze kennis kunnen al in een vroeg stadium opleidingsprogramma’s worden ontworpen voor alle beroepen die gebruik maken van nieuwe technologieën, ongeacht de sector. Hiermee krijgt de beroepsbevolking de aanvullende vaardigheden die nodig zijn voor nieuwe technologieën.

Nieuwe gegevens inzetten voor toekomstige vaardigheidsbehoeften

De projectpartners maken gebruik van ongebruikelijke gegevens, zoals online vacatures, en combineren die met een gedegen economisch inzicht. “Hiermee kunnen we wereldwijde en structurele veranderingen in arbeidsmarkten beter begrijpen”, verklaart projectcoördinator Oliver Falck, directeur van het ifo Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien in Duitsland. Tijdens een workshop in maart 2023 werden dergelijke gegevens verder onderzocht. Men was het erover eens dat de kwaliteit van nieuwe en vaak ongestructureerde gegevens zorgvuldig moet worden onderzocht en kritisch moet worden beoordeeld, omdat er geen voorafgaande kwaliteitscontrole en verwerking door instanties plaatsvindt, zoals bureaus voor de statistiek. Hierdoor is er veel inspanning vereist om de gegevens te begrijpen en om te bepalen welke analyses en conclusies op basis van dit soort gegevens mogelijk zijn. “Het bestuderen van aanpassingsprocessen aan nieuwe technologieën en structurele veranderingen in het verleden — gecombineerd met het begrijpen van technologische vooruitgang — biedt verschillende inzichten”, concludeert Falck. “Deze werpen vooral licht op hoe toekomstige aanpassingsprocessen op de arbeidsmarkten werken en hoe ze beleidsmakers op het gebied van onderwijs beïnvloeden en sturen — maar ook regionale beleidsmakers, aangezien technologieën vaak in een regio geclusterd zijn.”

Keywords

PILLARS, vaardigheden, arbeidsmarkt, opleiding, onderwijs, loopbaan, werk, werknemers, leerlingstelsel, beroepsbevolking

Discover other articles in the same domain of application