CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PATHWAYS TO INCLUSIVE LABOUR MARKETS

Article Category

Article available in the following languages:

Wyposażenie Europejczyków w umiejętności potrzebne na przyszłym rynku pracy

Nowe badania zapewniają wgląd w sposoby, w jakie technologia, przemysł i handel bezpośrednio i pośrednio wpływają na europejskie rynki pracy poprzez umiejętności.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Sposób, w jaki pracujemy, nieustannie się zmienia. Zmiany technologiczne, handel międzynarodowy i transformacja przemysłowa to trzy główne czynniki, które kształtowały rynek pracy w Europie w przeszłości i będą to robić w przyszłości.

Jak będzie wyglądać przyszłość pracy?

Konieczne jest prognozowanie zmian i rozwijanie wykwalifikowanej siły roboczej, która będzie przystosowana do tej transformacji i będzie w stanie się w niej odnaleźć. Aby ludzie mogli przygotować się do zmian, muszą również otrzymać właściwy dostęp do szkoleń i edukacji. Ponadto potrzebna jest polityka, która pomoże europejskiej sile roboczej złagodzić skutki zmian. Aby odpowiedzieć na te kwestie, zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu PILLARS dostarcza decydentom i społeczeństwu informacji na temat tego, na jakie (nowe) umiejętności będzie popyt oraz jak zmodernizować systemy edukacji i szkoleń, aby stworzyć możliwości ich zdobycia.

Umiejętności i ich potencjał na rynku pracy

Naukowcy przeanalizowali niemiecki system praktyk zawodowych, chwalony i naśladowany na całym świecie. Zidentyfikowali oni ponad 13 000 umiejętności kognitywnych, społecznych, cyfrowych, manualnych, zarządczych i administracyjnych nabytych podczas praktyk zawodowych. Wykorzystując wyniki wraz z danymi obejmującymi zakres prawie 30 lat, zespół badawczy przeanalizował wartość ekonomiczną umiejętności ludzi na wczesnym etapie kariery przez całe ich życie zawodowe. Od dawna wiadomo, że umiejętności nabyte na wczesnym etapie kariery nie wystarczą już do jej zakończenia. Pracownicy muszą stale się rozwijać, aby pozostać na czasie. Jednak umiejętności nabyte na wczesnym etapie kariery zwiększą zarobki osiągane przez całe życie zawodowe, jak pokazano w dokumencie roboczym. Edukacja zawodowa, która zazwyczaj zapewnia umiejętności na wczesnym etapie kariery, może mieć długotrwały pozytywny wpływ. Dalsza analiza opublikowana w artykule w czasopiśmie wykazała, że szkolenie na późniejszym etapie ścieżki kariery jest skuteczne w tworzeniu umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Może to również przyczynić się do włączenia osób starszych do siły roboczej. Aby określić, które technologie będą istotne w przyszłości, zespół projektu PILLARS przeprowadza globalną ankietę z udziałem około 200 000 ekspertów. Posiadanie takiej wiedzy umożliwia projektowanie programów szkoleniowych na wczesnym etapie dla wszystkich zawodów wykorzystujących nowe technologie, niezależnie od sektora. W ten sposób siła robocza zyska dodatkowe umiejętności potrzebne do korzystania z nowych technologii.

Wykorzystanie nowych danych na potrzeby przyszłych umiejętności

Partnerzy projektu wykorzystują niekonwencjonalne dane, takie jak internetowe oferty pracy, i łączą je z solidną wiedzą ekonomiczną. „Pozwala nam to lepiej zrozumieć globalne i strukturalne zmiany na rynkach pracy”, wyjaśnia koordynator projektu Oliver Falck, dyrektor Centrum Organizacji Przemysłowej i Nowych Technologii Instytutu ifo w Niemczech. Podczas warsztatów w marcu 2023 r. przeprowadzono dalszą analizę tego rodzaju danych. Zgodzono się, że jakość nowych i często nieustrukturyzowanych danych musi zostać dokładnie zbadana i poddana krytycznemu przeglądowi. Wynika to z faktu, że nie podlegają one wcześniejszej kontroli jakości i przetwarzaniu przez organy takie jak urzędy statystyczne. W rezultacie wiele wysiłku wymaga zrozumienie danych i określenie, jakie analizy i wnioski są możliwe na podstawie tego rodzaju informacji. „Badanie procesów adaptacji do nowych technologii i zmian strukturalnych w przeszłości, wraz ze zrozumieniem postępu technologicznego, oferuje kilka spostrzeżeń”, podsumowuje Falck. „Przede wszystkim rzucają one światło na to, jak funkcjonują przyszłe procesy adaptacyjne na rynkach pracy oraz w jaki sposób wpływają one na decydentów w dziedzinie edukacji i decydentów regionalnych, ponieważ technologie są często skupione wokół jednego regionu”.

Słowa kluczowe

PILLARS, umiejętności, rynek pracy, szkolenia, edukacja, kariera, praca, siła robocza, przyuczenie do zawodu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania