Skip to main content

Multi-use affordable standardised floating Space@Sea

Article Category

Article available in the folowing languages:

Плаващи острови за работа и за живот

Големите изкуствени плаващи острови са потенциално по-евтини, по-устойчиви и по-гъвкави от новите земи, създавани чрез отвоюване на суша от морето или запълване. В отговор на нарастващата нужда от офшорни дейности и разширяване на крайбрежните зони проектът Space@Sea предлага нови проекти и технологии за реализиране на такива проекти.

Food and Natural Resources
Energy

Скоро животът на вода може да се превърне в реалност за европейците. Тук не говорим за лодки, а за гигантски плаващи платформи с жилища, разположени върху тях. Ако все още имате съмнения, три статистически информации могат да помогнат и да ви убедят. Населението на Европа се увеличава и скоро ще достигне 450 милиона, очаква се урбанизацията да се увеличи до приблизително 83,7 % през 2050 г., а 40 % от европейския БВП се генерира в крайбрежните региони. Междувременно офшорните дейности са в истински възход. „Производството на вятърна енергия в морето е по-ефективно, отколкото на сушата, поради по-постоянните ветрове. Освен това на самото море все повече се гледа като на източник на храна и суровини. Ако съчетаем тенденциите за увеличаване броя на населението, миграция към градовете и крайбрежните райони, повишаване на морското равнище и засилените дейности в морето, можем да видим, че всичко това налага решения за добавяне на „пространство в морето““, казва Мартен Фликема, координатор на проекта Space@Sea (Multi-use affordable standardised floating Space@Sea) от името на MARIN.

Многоцелеви решения

Space@Sea има за цел да предостави многофункционални плаващи острови с ниско въздействие върху околната среда, да ги демонстрира в малък мащаб и да оцени бизнес проекти за два европейски региона. До края на жизнения цикъл на проекта консорциумът се надява да стартира логистичен център в Северно море и енергиен център в Средиземно море. И двата центъра ще включват съоръжения за аквакултури и за живеене. Освен това проектът разглежда възможността за създаване на плаващ логистичен център като опция за едноцелева употреба в Черно море. Предишните проекти вече са били фокусирани върху многоцелеви бизнес проекти за плаващи острови. Но Space@Sea стига по-далеч, като се фокусира върху намаляването на разходите, устойчивостта и разработването на технически решения, свързани с формата на острова, типа плаваща платформа и акостирането. Както Фликема отбелязва: „Понастоящем не съществуват технически решения за мащабни плаващи острови поради липса на регулация и нормативна уредба. Всички дейности в морето включват кораби, малки платформи или нова земя, създадени чрез отвоюване на суша от морето или запълване. Вторият вариант, с който Нидерландия е известна, има два основни недостатъка: той е необратим, с много голямо въздействие върху околната среда и е технически и икономически осъществим до дълбочина на водата приблизително 25 метра“. Подобни ограничения биха лишили безвъзвратно от подобна възможност Черно море, където румънският пристанищен град Констанца търси решение с модулни острови, което да подпомогне текущите проекти за развитие и разширяване. Те включват: разширяване с около 150 хектара с помощта на изкуствен остров; разработване на терминал за втечнен природен газ, за да се отговори на нарастващото търсене на енергия; създаване на вятърна ферма и вятърна електроцентрала; и разширяване на терминала за шлепове. Проектът, чиито край наближава, демонстрира успешно три основни проекта. Първият е проектът за основна плаваща платформа – правоъгълна плаваща платформа със странична дължина 45 или 95 метра. Вторият е системата за акостиране за модулната платформа, която може гъвкаво и ефективно да се справи с акостирането на платформата. И накрая, платформата за експлоатация и поддръжка на плаващи вятърни паркове. Работните помещения и помещенията за живеене на платформата на две нива предлагат място за приблизително 32 души. Тя трябва да даде възможност за съхранение на резервни части и резерви от гориво, като същевременно намали разходите за трансфери с кораби и хеликоптери. Румънският партньор по проекта, ICEPRONAV Engineering, допринесе с инженерно-техническата част на проекта на плаващата платформа и нейните приложения. „Философията на Space@Sea е, че животът следва работата. Тъй като работните дейности изискват комфортни условия на живот, нашите платформи ще привлекат повече работна ръка и дори ще насърчат работниците да вземат семейството си с тях в морето. Очакваме плаващият остров да нараства постепенно и да изисква нарастващ брой функции“, обяснява Фликема. „Също така градовете могат да се сблъскат с необходимостта да се разрастват, но да нямат място за разширяване по суша. Те естествено биха потърсили решение в морето“. В краткосрочен план според Фликема енергийният център има най-голям потенциал за по-нататъшни офшорни приложения. Той ще се използва като ускорител за разработването на плаващи острови. Бързо ще последват и други приложения като живеене, развлечения, логистични услуги и аквакултури. „Ще завършим работата си с пътна карта за разполагането на плаващи острови“, добавя той. „Сега, след като вече е налично техническо решение, могат да се инициират допълнителни дискусии относно регулациите и нормативната уредба“.

Keywords

Space@Sea, плаващ остров, Черно море, вятърна енергия, аквакултури, логистичен център, поплавък

Discover other articles in the same domain of application