Skip to main content
European Commission logo print header

Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Семената на промяната: системен подход към отглеждането на растения

Проектът LIVESEED изследва как селекционерите и производителите на семена могат да комбинират най-добрите практики от цялата индустрия, за да увеличат наличността и качеството на органичните семена. Резултатите ще помогнат за постигането на амбициозните цели на ЕС за биологичното земеделие.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

В рамките на стратегията „От фермата до трапезата“ Европейската комисия е определила цел най-малко 25 % от земеделската земя в ЕС да бъде обект на биологично земеделие до 2030 г. Това е важен елемент от Европейския зелен пакт. Постигането на тази цел ще изисква разработването и разпространението на нови органични сортове и финансираният от ЕС проект LIVESEED (Improve performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe) се стреми да осигури подкрепа, като реши проблема с наличността и качеството на органични семена от различни ъгли, от пазарни аспекти до регулация. Проектът, който стартира през 2017 г., обединява 48 организации от 18 европейски държави, включително изследователи на растения, селекционери, производители на семена, асоциации за биологични продукти и търговци на дребно.

Нови подходи

Един от участващите изследователи е Едуин Нуийтен, ботаник в De Beersche Hoeve в Нидерландия, който ръководи част от работния план, фокусиран върху това как различните подходи за развъждането могат да се подкрепят и укрепват взаимно. „Развъждането не се отнася само до производството на най-доброто растение за най-доброто поле, то е и процес, трябва да вземем предвид и социалните аспекти“, заявява той. Целта на LIVESEED беше да комбинира най-добрите елементи от различни подходи за развъждане на растения. Консорциумът определи четири специфични подхода, наречени екосистемен, общностен, базирани на черти и корпоративен. Екосистемните подходи изследват как една култура взаимодейства с околната среда и може да допринесе за нея. Общностните подходи имат силна връзка между селекционера и производителите, като се стремят да увеличат максимално обществената стойност за тях. Подходите, базирани на черти, преследват по-широки обществени ползи чрез подобряване на специфични черти, като напр. повишаване концентрацията на основни витамини в културите, докато корпоративните подходи се стремят да увеличат максимално печалбата и да намалят разходите. „Всички те се ръководят от ценности, но ценностите им са различни“, добавя Нуийтен. „Това не означава, че някои ценности са по-добри от други, а търсим отговор как можем да ги свържем, така че да се укрепват взаимно и да подобрят екологичната и социална устойчивост“.

Платформа за обмен на знания

Консорциумът събра информация за техниките за развъждане и публикува редица научни изследвания. Бяха проведени консултации с над 800 биологични земеделски производители, свързани с развъждането на растения и пазарите за семена, а LIVESEED допринесе за разширяването на Платформата Organic Farm Knowledge за обмен на знания в сферата на биологичното земеделие със специален раздел по тези теми. Проектът LIVESEED също така разработи база данни за рутери в мащаб ЕС, която позволява на доставчиците на семена да въвеждат оферти в други национални бази данни с едно вписване. Сега екипът работи върху прилагането на своите открития, като изготвя насоки за прилагане на комбиниран подход за развъждане. Ситуацията е сериозна, тъй като разработването на нови сортове култури е бавен процес и растениевъдите трябва да предприемат действия сега, за да се подготвят за селскостопанските предизвикателства в бъдеще, като по-строгите ограничения върху употребата на пестициди и изменящия се климат. Освен това, отбелязва Нуийтен, фермерите и потребителите са застрашени от дисфункция на пазара за развъждане на растения и семена. „Когато погледнете конвенционалното развъждане, две или три дружества доминират на пазара на всеки плод и зеленчук. Ако едно дружество прекрати своята програма за развъждане, земеделските стопани са изцяло зависими от другото. Дори за конвенционалното земеделие ситуацията не е устойчива“, посочва той. „Развъждането на органични семена и растения може да даде възможност да се мисли за по-устойчиви подходи за развъждане. Трябва да разработим още много нови алтернативи, така че този ресурс да е полезен за всички земеделски стопани“, посочва Нуийтен. „Често се твърди, че органичната храна е твърде скъпа, но можете да се каже, че конвенционалната храна е твърде евтина — вземете предвид скритите разходи и картината се променя“.

Keywords

LIVESEED, органичен, семе, земеделски знания, платформа, културни сортове, развъждане, реколта, търговци на дребно, подход, ценности, устойчив

Discover other articles in the same domain of application