Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

News

Article available in the following languages:

A változatosság mint az élet sava-borsa az uniós gazdaságokban

Európa mezőgazdasági sikerének az volt az ára, hogy kis számú nagy hozamú haszonnövényre hagyatkozott, valamint nagy mennyiségben használt műtrágyát és növényvédő szereket. Az általunk termesztett növények diverzifikálásával támogathatjuk a biodiverzitás megőrzéséhez, valamint az egészségesebb, fenntarthatóbb étrendekhez szükséges ökológiai folyamatokat.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

A mezőgazdaság iparosodása, amely az egyre nagyobb gazdasági hatékonyságra helyezte a hangsúlyt, arra ösztönözte a mezőgazdasági termelőket, hogy olyan haszonnövényekre szűkítsék tevékenységüket, amelyekhez külső inputok intenzív felhasználása szükséges. A növénytermesztésre sok esetben jellemzők a rövid vetésforgók és a monokultúrák, amelyeket máig olcsóbbnak és hatékonyabbnak tekintenek, mint az ökológiai alternatívákat. Ezek azonban a kártevők és a betegségek gyakoribb előfordulásához, nagyobb fokú szennyeződéshez és talajerózióhoz, valamint a talajtermékenység és a biodiverzitás elvesztéséhez vezetnek, továbbá az éghajlattal és a piacokkal kapcsolatos, előre nem látható eseményeknek való fokozottabb kitettséggel járnak. Az Unió által finanszírozott DiverIMPACTS (Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple Cropping, Promoted with Actors and value-Chains towards Sustainability) projekt célja a növénytermesztési rendszerek diverzifikálása által nyújtott lehetőségek teljeskörű kihasználása. A különböző növénytermesztési módszerek intelligens alkalmazása számos előnnyel járhat. Ilyen például a műtrágyák és növényvédő szerek szükséges mennyiségének csökkentése, a jobb élelmezésbiztonság, a takarmányozási, energetikai és ipari felhasználásra szánt mezőgazdasági termékek megbízható elérhetősége, a nagyobb fokú ökoszisztéma-szolgáltatások, továbbá az energia- és erőforrás-felhasználás nagyobb hatékonysága. A DiverIMPACTS e célok megvalósulását azzal támogatja, hogy értékeli a haszonnövények diverzifikálását szolgáló rendszerek (például a vetésforgók, a köztestermesztés és a vegyes növénytermesztés) teljesítményét, ehhez pedig 10 terepkísérletet végez Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Svédországban és Svájcban. A franciaországi Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Környezeti Kutatóintézet által irányított projekt keretében több szereplő bevonásával 25 esettanulmányt készítettek a legfontosabb támogató eszközökről és innovációkról, amelyek eltávolítják a meglévő akadályokat, és segítenek abban, hogy a haszonnövény-diverzifikálás előnyei a gazdaságok és az értékláncok szintjén, valamint területi szinten is megmutatkozzanak. A többszereplős megközelítés keretében a projekt mezőgazdasági termelőket, gazdálkodói szervezeteket, tanácsadó szolgálatokat, szövetkezeteket, logisztikai szolgáltatókat, tudósokat és ágazati szereplőket fog össze, továbbá bevonja a civil társadalom képviselőit is, ezen túlmenően pedig ajánlásokat fogalmaz a döntéshozók részére a módszerekről, amelyekkel segíthető az összes érintett szereplő koordinációja az értékláncon belül. A projekt a tervek szerint 2022 májusában zárul le.

Keywords

DiverIMPACTS, haszonnövény, mezőgazdasági termelő, diverzifikálás, monokultúra, vetésforgó, ökoszisztéma

Related articles