Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólne reagowanie na rzecz bezpieczeństwa jądrowego

Radioaktywność, jaka powstała w wyniku katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu w latach 80. XX w., nadal utrzymuje się w środowisku. Aby zapobiegać powtórkom tego typu zdarzeń lub minimalizować ich skutki, swoje siły połączyło 17 krajowych organizacji zarządzania kryzysowe...
Wspólne reagowanie na rzecz bezpieczeństwa jądrowego
Radioaktywność, jaka powstała w wyniku katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu w latach 80. XX w., nadal utrzymuje się w środowisku. Aby zapobiegać powtórkom tego typu zdarzeń lub minimalizować ich skutki, swoje siły połączyło 17 krajowych organizacji zarządzania kryzysowego i 33 instytuty badawcze. Ich celem jest zadbanie o to, aby Europa była w stanie lepiej zareagować na podobne wyjątkowe sytuacje w przyszłości.

W toku pięciu lat prac nad projektem EURANOS (Europejskie podejście do zarządzania awariami jądrowymi i radiacyjnymi oraz strategie rekultywacyjne) wykorzystano wiedzę naukową i technologię do przygotowania odpowiedzi Europy na wypadek awarii radiacyjnej i opracowania długofalowych planów rekultywacji. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w wysokości 14,7 mln EUR, z czego niemal 7 mln EUR pochodziło ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt uznano za istotny ze względu na zróżnicowany poziom przygotowania poszczególnych krajów do reagowania na awarie radiacyjne. Tego typu zdarzenie może mieć miejsce w następstwie wypadku lub zamierzonego ataku terrorystycznego, doprowadzając do uruchomienia efektu domina w innych krajach. Poprzez wymianę specjalistycznej wiedzy, danych i technologii między państwami członkowskimi, Europa może zapewnić sobie lepszą pozycję do skuteczniejszego reagowania na awarię radiacyjną.

Niektóre z działań opracowanych w ramach projektu obejmują kompendia z bogactwem najnowszych informacji na temat zarządzania kryzysowego. Wprowadzono dalsze udoskonalenia w systemach wspomagania decyzji (DSS) ukierunkowanych na zapewnienie wsparcia krajowym zespołom zarządzania kryzysowego w gromadzeniu pomiarów online i w czasie rzeczywistym. Obejmują one analizę bieżącej sytuacji radiologicznej, szacowanie przyszłego rozwoju wypadków i ustalanie kolejności środków zaradczych.

Ponadto podjęto starania, aby opracować długofalowe strategie gospodarowania potencjalnie skażonymi terenami i ich rekultywowania. Przeprowadzono także kursy szkoleniowe poświęcone strategiom i wytycznym z zakresu zrównoważonego przywracania warunków umożliwiających życie na terenach skażonych w perspektywie długofalowej.

Kierownikiem projektu był Wolfgang Raskob, meteorolog z Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Niemczech. Jak twierdzi: "Sukces projektu wyraża się w komunikacji, jaka została teraz nawiązana między państwami członkowskimi. Choć prace nad projektem EURANOS już się zakończyły, nadal wyciągamy nauki z tego projektu i transferujemy tę wiedzę do platformy NERIS". Wolfgang Raskob wyjaśnia: "Posłuży ona za punkt kontaktowy dla wszystkich powiązanych organizacji z sektora przemysłowego, badawczego i rządowego w celu poprawy reakcji Europy w sytuacji awaryjnej oraz w perspektywie długofalowej. Należy także podkreślić, że lokalni interesariusze stanowią istotną część procesu podejmowania decyzji w poszczególnych krajach, a platforma jeszcze bardziej pogłębi ten aspekt w naszych projektach badawczych. Obecnie zaangażowanych jest 49 partnerów".

Naukowiec zwraca uwagę na inny wymiar, jaki zyskuje platforma wraz z rozpoczęciem europejskiego projektu badawczego o nazwie PREPARE, czyli "Innowacyjne i integracyjne narzędzia i platformy przygotowane na wypadek awarii radiacyjnych oraz reakcję powypadkową w Europie". Projekt ten ma zniwelować różnice w zarządzaniu kryzysowym i rekultywowaniu w świetle doświadczeń z wypadku w Fukushimie. W ten sposób ruch EURANOS nadal trwa w postaci zrównoważonej platformy i prac badawczych na szczeblu europejskim, które są nieodzowne, aby lepiej przygotować się na przyszłość.

Źródło: EURANOS i NERIS

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę