European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Datalab

Choć wyszukiwarka serwisu CORDIS jest podstawowym i najczęściej wykorzystywanym sposobem uzyskiwania dostępu do danych opublikowanych w witrynie, w tym celu można skorzystać także z szeregu dostępnych aplikacji oraz rozwiązań, które oferują szereg innych możliwości. Serwis CORDIS oferuje wiele zróżnicowanych narzędzi umożliwiających wykorzystanie pełnego potencjału zawartych w nim danych – od wysyłania zapytań dotyczących połączonych i otwartych danych (LOD) dostępnych w serwisie za pośrednictwem punktu końcowego SPARQL a także ich ekstrakcji oraz przesyłania przez odpowiedni interfejs programowania aplikacji (API), aż po rozwiązania pozwalające na tworzenie interaktywnych map i konfigurowalne widżety wizualizacyjne. Wypróbuj dostępne możliwości i sprawdź, które rozwiązania sprawdzą się najlepiej!

Połączone i otwarte dane

W celu zwiększenia dostępności informacji serwisu CORDIS, a także możliwości ich przeszukiwania oraz ponownego wykorzystania, udostępniamy je także w formacie połączonych i otwartych danych (Linked Open Data) w formie wykresu wiedzy EURIO.

PUNKT KOŃCOWY SPARQL
Przeszukuj i eksploruj zawartość wykresu wiedzy EURIO za pomocą języka zapytań SPARQL.

Widżet

Prosty i elastyczny sposób na udostępnianie dynamicznych informacji w formie automatycznie aktualizowanych widoków aplikacji.

KREATOR WIDŻETÓW
Twórz, dostosowuj i osadzaj dane CORDIS w swoich witrynach dzięki spersonalizowanym widżetom dobieranym i tworzonym krok po kroku.

Ekstrakcja danych

Usługi interfejsu programowania aplikacji serwisu CORDIS umożliwiają automatyczne pobieranie i ponowne wykorzystywanie informacji o projektach z programów ramowych w zakresie badań i innowacji. Wśród nich znajduje się narzędzie do ekstrakcji danych umożliwiające pozyskiwanie danych za pośrednictwem protokołu HTTPS.

API DET
Ekstrakcja danych dostępna już wkrótce

Przewodnik

Czym są połączone i otwarte dane lub wykres wiedzy EURIO? Jak korzystać z protokołu SPARQL? Gdzie znajdę zrzuty danych? Dowiedz się, jak możesz korzystać z danych CORDIS.

PORADNIK
Poznaj koncepcję LOD i EURIO oraz dowiedz się, jak używać SPARQL do wysyłania zapytań EURIO i kwerend federacyjnych.