Skip to main content
European Commission logo print header

Projekty i wyniki

Wyszukuj informacje na temat wszystkich publicznych projektów badawczych finansowanych ze środków UE w ramach programów ramowych realizowanych od lat 80. XX wieku. Dostępne informacje obejmują uczestników, wyniki, sprawozdania, rezultaty i odnośniki do publikacji dostępnych w ramach otwartego dostępu.

Sieć współpracy w ramach programu Horyzont

Interaktywna mapa pokazująca powiązania unijnych badań naukowych finansowanych ze środków z programów ramowych Horyzont

Wizualizacja danych
Poznaj i odkryj sieć współpracy łączącą organizacje uczestniczące w projektach Horyzont

Projekt miesiąca

Każdego miesiąca wybieramy projekt, który wyróżnia się pod względem innowacyjności w danej dziedzinie nauki

Wiadomości
Projekt miesiąca
Odtwarzanie zniszczonych terenów podmokłych w Europie
Zmiana klimatu i środowisko icon

31 Sierpnia 2023

Dalsze losy...

Co wydarzyło się później? Poznaj dalsze losy zespołu projektowego, prowadzonych badań oraz produktów po ukończeniu projektu

Wiadomości
Dalsze losy...
Co nowego w projekcie INSPIREWater: wydajniejsze wykorzystanie wody i surowców w europejskim przemyśle przetwórczym
Technologie przemysłowe icon

13 Lipca 2023

Narzędzia wizualizacyjne i analitycznes

Zaawansowane narzędzie analityczne umożliwiające przeglądanie danych dotyczących projektów i propozycji oraz innych powiązanych informacji statystycznych.

Przejdź do pulpitu Horyzont

Horizon Dashboard logo

Pobierz projekty w formacie otwartych danych

Zbiory danych wszystkich projektów i organizacji uczestniczących, które otrzymują wsparcie finansowe w ramach inicjatyw "ˆHoryzont Europa" lub "Horyzont 2020"

Projekty i wyniki projektów w ramach programu Horyzont

Wyszukuj i filtruj informacje na temat wszystkich projektów realizowanych w ramach programów ramowych Horyzont, łącznie z podsumowaniami i sprawozdaniami, wynikami i publikacjami

Zobacz wszystkie projekty i wyniki