Skip to main content
European Commission logo print header

Broszury tematyczne

Wielojęzyczne zbiory aktualnych artykułów informujących o finansowanych ze środków UE projektach i wynikach badań

Broszury Project Info Pack

Wybrane projekty na początkowych etapach realizacji, dotyczące konkretnego zagadnienia badawczego.

Broszury Results Pack

Zestawienia rezultatów i efektów zakończonych oraz dobiegających końca projektów, koncentrujące się na określonych zagadnieniach, które można zastosować w obrębie wybranej dziedziny.

Już wkrótce

Wybrane projekty na wczesnym lub zaawansowanym etapie realizacji, prezentujące efekty synergii pomiędzy programem „Horyzont Europa” a innymi unijnymi programami wsparcia.

Już wkrótce
Najnowsze broszury
BROSZURA RESULTS PACK Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu mórz i oceanów począwszy u źródeł
Zmiana klimatu i środowisko icon

Unia Europejska podejmuje działania mające na celu odtworzenie oceanów oraz przywrócenie ich stanu do 2030 roku, które wpisują się w dążenia do ochrony i odbudowy środowiska morskiego. W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack przedstawiamy rezultaty 12 finansowanych przez Unię Europejską projektów realizowanych w ramach Horyzont, które przyczyniają się do oczyszczania ekosystemów wodnych oraz ich odbudowy.

Czytaj dalej

Przeglądaj broszury tematyczne według dziedziny zastosowania

Artykuły CORDIS są klasyfikowane według ogólnych dziedzin, odzwierciedlających obszary, w których mogą być stosowane wyniki badań, niezależnie od dziedziny nauki.