Skip to main content

CORDIS EU research results - Homepage

Najnowsze Wyniki w skrócie

Podsumowanie najważniejszych wyników na koniec każdego projektu, objaśniające jego osiągnięcia i rzucające światło na kolejne etapy.

Najnowsze broszury CORDIS Results Pack

Zbiory aktualnych artykułów, które koncentrują się na konkretnym temacie przeznaczonym dla specjalistów.

Przeglądaj według dziedziny zastosowania

Artykuły CORDIS są klasyfikowane według ogólnych dziedzin, odzwierciedlających obszary, w których mogą być stosowane wyniki badań, niezależnie od dziedziny nauki.

Sieć współpracy w ramach programu „Horyzont”

Odkryj, w których miejscach świata znajdują się organizacje i z kim współpracują przy realizacji prac badawczych i innowacyjnych projektów