CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków w szpitalu

Badacze opracowali przyczepny materiał antybakteryjny, który można wykorzystać do pokrycia szpitalnych ścian i podłóg, by zminimalizować skażenie.

WIADOMOŚCI

Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków w szpitalu

BROSZURY CORDIS RESULTS PACK

Wykorzystanie energii słonecznej: czeka nas świetlana przyszłość

BROSZURY CORDIS RESULTS PACK

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

MAGAZYN RESEARCH*EU

Otyłość: unijne badania naukowe w walce z „brzuszkiem”

WYNIKI W SKRÓCIE

Czy bezsenne noce naprawdę są groźne dla zdrowia?

Czy bezsenne noce naprawdę są groźne dla zdrowia?

Uczucie rozbicia po późnym pójściu spać jest czymś naturalnym, jednak naukowcy ustalili, że w przypadku męskich osobników muszek wiele zależy od tego, czy ich towarzystwem była samica, czy konkurent płci męskiej.

Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków w szpitalu

Badacze opracowali przyczepny materiał antybakteryjny, który można wykorzystać do pokrycia szpitalnych ścian i podłóg, by zminimalizować skażenie.

Wykorzystanie energii słonecznej: czeka nas świetlana przyszłość

Energia słoneczna jest ekologicznym, łatwo dostępnym i coraz bardziej konkurencyjnym sposobem odnawialnym źródłem energii elektrycznej. Poza ważnym elementem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej w realizacji celu polegającego na uniezależnieniu się od importowanych paliw kopalnych i przejściu na zrównoważone i bardziej ekologiczne źródła energii, energia słoneczna może stanowić również siłę napędową innowacji technologicznych i umożliwiać tworzenie nowych miejsc pracy. Warto dodać także, że już w tej chwili ten rodzaj energii stanowi ważny element europejskiego koszyka energetycznego, a na podstawie aktualnych trendów rynkowych można prognozować, że do 2040 roku może zaspokajać nawet 20 % zapotrzebowania na energię elektryczną w UE.

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

Rewolucja cyfrowa na dobre zmienia świat wokół nas, a technologie cyfrowe coraz częściej zaczynają być obecne we wszystkich aspektach życia. Ten sam proces obserwujemy w głównym nurcie badań neurobiologicznych, gdzie wykorzystanie technologii cyfrowych może pomóc w dogłębnym zrozumieniu złożonej problematyki dotyczącej zaburzeń pracy mózgu. W najnowszym, przekrojowym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy szeroki wachlarz innowacyjnych projektów realizowanych w ramach wszystkich finansowanych przez Unię Europejską programów badawczych, które wspierają naukowców pragnących wyjaśnić działanie prawdopodobnie najbardziej złożonej i tajemniczej maszyny na świecie, jaką jest ludzki mózg.

Otyłość: unijne badania naukowe w walce z „brzuszkiem”

Otyłość stała się jednym z głównych wyzwań dla zdrowia publicznego, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Związane z nią statystyki są zatrważające. Na całym świecie 1,9 mld dorosłych i 42 mln dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość. W samej UE, według szacunków urzędu Eurostat, w 2014 r. 51,6 % populacji miało nadwagę. Jedno na troje dzieci w UE ma nadwagę.

Czy bezsenne noce naprawdę są groźne dla zdrowia?

Uczucie rozbicia po późnym pójściu spać jest czymś naturalnym, jednak naukowcy ustalili, że w przypadku męskich osobników muszek wiele zależy od tego, czy ich towarzystwem była samica, czy konkurent płci męskiej.

Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków w szpitalu

Badacze opracowali przyczepny materiał antybakteryjny, który można wykorzystać do pokrycia szpitalnych ścian i podłóg, by zminimalizować skażenie.

Najnowsze Wyniki w skrócie

Podsumowanie najważniejszych wyników na koniec każdego projektu, objaśniające jego osiągnięcia i rzucające światło na kolejne etapy.

Najnowsze broszury CORDIS Results Pack

Zbiory aktualnych artykułów, które koncentrują się na konkretnym temacie przeznaczonym dla specjalistów.

Wykorzystanie energii słonecznej: czeka nas świetlana przyszłość
Wykorzystanie energii słonecznej: czeka nas świetlana przyszłość

Broszury Results Pack

Wykorzystanie energii słonecznej: czeka nas świetlana przyszłość

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

ENERGIA

ZMIANA KLIMATU I ŚRODOWISKO

Ostatnia aktualizacja: 29 Lipca 2019

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?
Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

Broszury Results Pack

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

ZDROWIE

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA CYFROWA

Ostatnia aktualizacja: 3 Czerwca 2019

Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie
Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie

Broszury Results Pack

Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie

ENERGIA

ZMIANA KLIMATU I ŚRODOWISKO

Ostatnia aktualizacja: 27 Maja 2019

Przeglądaj według dziedziny zastosowania

Artykuły CORDIS są klasyfikowane według ogólnych dziedzin, odzwierciedlających obszary, w których mogą być stosowane wyniki badań, niezależnie od dziedziny nauki.

Przeszukuj wszystkie artykuły CORDIS, od 1990 r. do najnowszych badań

Sieć współpracy w ramach programu „Horyzont 2020”

Odkryj, w których miejscach świata znajdują się organizacje i z kim współpracują przy realizacji projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu „Horyzont 2020”.