CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Zmiany ukierunkowane na zwiększenie zasobooszczędności sektora energii słonecznej

Dzięki finansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej eksperci opracowują oparte na obiegu zamkniętym modele biznesowe dotyczące systemów fotowoltaicznych, aby uzyskać w ten sposób korzyści dla środowiska, gospodarki oraz użytkowników końcowych.

WIADOMOŚCI

Zmiany ukierunkowane na zwiększenie zasobooszczędności sektora energii słonecznej

BROSZURY CORDIS RESULTS PACK

Innowacje w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i komunalnymi dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

MAGAZYN RESEARCH*EU

Technologie w walce z terroryzmem

WYNIKI W SKRÓCIE

Wzmacnianie niebieskiej biogospodarki poprzez grupowanie infrastruktur badawczych w klastry

WYWIADY

Większe bezpieczeństwo uczestników imprez masowych

Większe bezpieczeństwo uczestników imprez masowych

Imprezy masowe były zawsze kojarzone ze świetną zabawą. Jednak ostatnie ataki terrorystyczne spowodowały, że ludzie zaczęli się ich bać. Zespół projektu LETS-CROWD planuje rozwiać te obawy, oferując organom ścigania i decydentom narzędzia do lepszego planowania i monitorowania imprez masowych.

Zmiany ukierunkowane na zwiększenie zasobooszczędności sektora energii słonecznej

Dzięki finansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej eksperci opracowują oparte na obiegu zamkniętym modele biznesowe dotyczące systemów fotowoltaicznych, aby uzyskać w ten sposób korzyści dla środowiska, gospodarki oraz użytkowników końcowych.

Innowacje w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i komunalnymi dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Popularny w obecnych czasach model ekonomiczny „wyprodukuj-zużyj-wyrzuć” jest niezrównoważony i prowadzi do marnotrawstwa zasobów. Rządy, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe badają zatem sposoby ponownego wykorzystania odpadów lub ich komponentów dzięki rozwiązaniom z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, a także odzyskiwanie większej ilości energii oraz cennych surowców. Prezentowane wydanie broszury Results Pack opisuje sześć finansowanych przez Unię Europejską projektów, które pomogą przekształcić naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz uniezależnić wzrost gospodarczy od wpływu na środowisko.

Technologie w walce z terroryzmem

Za mniej niż dwa lata świat będzie obchodził dwudziestą rocznicę tragicznego wydarzenia, które gwałtownie zamknęło rozdział historii przez wielu historyków nazywany obecnie „długimi latami dziewięćdziesiątymi” (1989–2001). Zamachy z 11 września 2001 roku radykalnie zmieniły bieg historii politycznej na całym globie, dając początek prowadzonej przez Stany Zjednoczone „wojnie z terroryzmem”. Oprócz tego ataki na bliźniacze wieże World Trade Center pozostawiły po sobie jedne z najbardziej przerażających, niepokojących i natychmiast rozpoznawalnych obrazów, już na zawsze kojarzących się z początkiem XXI wieku.

Wzmacnianie niebieskiej biogospodarki poprzez grupowanie infrastruktur badawczych w klastry

Europejskie laboratoria morskie i powiązane infrastruktury badawcze w zakresie nauk biologicznych przeszły niedawno modernizację. Umożliwiło to badanie szerszego przekroju różnorodności biologicznej mórz z większą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej.

Większe bezpieczeństwo uczestników imprez masowych

Imprezy masowe były zawsze kojarzone ze świetną zabawą. Jednak ostatnie ataki terrorystyczne spowodowały, że ludzie zaczęli się ich bać. Zespół projektu LETS-CROWD planuje rozwiać te obawy, oferując organom ścigania i decydentom narzędzia do lepszego planowania i monitorowania imprez masowych.

Zmiany ukierunkowane na zwiększenie zasobooszczędności sektora energii słonecznej

Dzięki finansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej eksperci opracowują oparte na obiegu zamkniętym modele biznesowe dotyczące systemów fotowoltaicznych, aby uzyskać w ten sposób korzyści dla środowiska, gospodarki oraz użytkowników końcowych.

Najnowsze Wyniki w skrócie

Podsumowanie najważniejszych wyników na koniec każdego projektu, objaśniające jego osiągnięcia i rzucające światło na kolejne etapy.

Najnowsze broszury CORDIS Results Pack

Zbiory aktualnych artykułów, które koncentrują się na konkretnym temacie przeznaczonym dla specjalistów.

Innowacje w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i komunalnymi dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym
Innowacje w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i komunalnymi dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Broszury Results Pack

Innowacje w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i komunalnymi dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

SPOŁECZEŃSTWO

ENERGIA

Ostatnia aktualizacja: 19 Listopada 2019

Egzoplanety: W poszukiwaniu nowych planet i życia poza Układem Słonecznym
Egzoplanety: W poszukiwaniu nowych planet i życia poza Układem Słonecznym

Broszury Results Pack

Egzoplanety: W poszukiwaniu nowych planet i życia poza Układem Słonecznym

BADANIA PODSTAWOWE

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Ostatnia aktualizacja: 19 Listopada 2019

Drogi do zrównoważonego rozwoju: lepsza relacja pomiędzy planetą a ludźmi, którzy ją zamieszkują
Drogi do zrównoważonego rozwoju: lepsza relacja pomiędzy planetą a ludźmi, którzy ją zamieszkują

Broszury Results Pack

Drogi do zrównoważonego rozwoju: lepsza relacja pomiędzy planetą a ludźmi, którzy ją zamieszkują

ZMIANA KLIMATU I ŚRODOWISKO

SPOŁECZEŃSTWO

BADANIA PODSTAWOWE

Ostatnia aktualizacja: 15 Listopada 2019

Przeglądaj według dziedziny zastosowania

Artykuły CORDIS są klasyfikowane według ogólnych dziedzin, odzwierciedlających obszary, w których mogą być stosowane wyniki badań, niezależnie od dziedziny nauki.

Przeszukuj wszystkie artykuły CORDIS, od 1990 r. do najnowszych badań

Sieć współpracy w ramach programu „Horyzont 2020”

Odkryj, w których miejscach świata znajdują się organizacje i z kim współpracują przy realizacji projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu „Horyzont 2020”.