CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Pomoc ustawodawcom ustalającym regulacje energetyczne w czasach kryzysu pandemii COVID-19

Zespół badaczy zajmujących się zagadnieniami z zakresu energetyki i klimatu przygotował listę sugestii dotyczących szkieletowego planu przejścia na czystą energię z uwzględnieniem różnych ram czasowych i trudnej sytuacji w czasach pandemii koronawirusa.

WIADOMOŚCI

Pomoc ustawodawcom ustalającym regulacje energetyczne w czasach kryzysu pandemii COVID-19

BROSZURY CORDIS RESULTS PACK

Sztuczna inteligencja: Turbodoładowanie europejskiego przemysłu

MAGAZYN RESEARCH*EU

Bioróżnorodność: nowy ład dla przyrody

WYNIKI W SKRÓCIE

Sieć połączeń w mózgu może być kluczem do leczenia uzależnień

WYWIADY

Odkrywamy tajemnice wyjątkowej sieci pokarmowej roślin i owadów w lasach tropikalnych

Odkrywamy tajemnice wyjątkowej sieci pokarmowej roślin i owadów w lasach tropikalnych

Lasy tropikalne słyną ze swojej wyjątkowej różnorodności biologicznej na każdym etapie łańcucha pokarmowego. Uczestnicy finansowanego przez ERBN projektu Diversity6continents skupili się na badaniach roślin i owadów, aby lepiej poznać zagadnienie współżycia tak wielkiej liczby gatunków na niewiarygodnie małych obszarach.

Pomoc ustawodawcom ustalającym regulacje energetyczne w czasach kryzysu pandemii COVID-19

Zespół badaczy zajmujących się zagadnieniami z zakresu energetyki i klimatu przygotował listę sugestii dotyczących szkieletowego planu przejścia na czystą energię z uwzględnieniem różnych ram czasowych i trudnej sytuacji w czasach pandemii koronawirusa.

Sztuczna inteligencja: Turbodoładowanie europejskiego przemysłu

Technologie oparte na sztucznej inteligencji (SI) i zaawansowanej robotyce stwarzają nowe możliwości we wszystkich sektorach przemysłu i pozwalają na rozwój nowych technik produkcji, jak i zmiany w interakcjach między ludźmi a zautomatyzowanymi narzędziami. W tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy pierwsze rezultaty 13 trwających (lub niedawno zakończonych) innowacyjnych projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, które wytyczają kierunki rozwoju przemysłu w oparciu o zastosowania z zakresu sztucznej inteligencji.

Bioróżnorodność: nowy ład dla przyrody

Różnorodność biologiczna jest źródłem życia. To ona nas żywi, przynosi setki korzyści zdrowotnych, a nawet zapewnia liczne miejsca pracy i oferuje szereg możliwości wzrostu gospodarczego dzięki turystyce, zielonym technologiom, działaniom związanym z ochroną środowiska i wielu innym. Bez względu na to, czy mowa o dziewiczej plaży u brzegów krystalicznie czystej wody, idyllicznych wrzosowiskach targanych wiatrem, tętniącym życiem lesie deszczowym czy po prostu pobliskim parku – człowiek żyje w złożonej i coraz bardziej kruchej symbiozie z otaczającą go przyrodą i jej organizmami.

Sieć połączeń w mózgu może być kluczem do leczenia uzależnień

Lepsze zrozumienie mechanizmów pracy mózgu powiązanych z uzależnieniem mogłoby pomóc naukowcom we wczesnym identyfikowaniu podatności na chorobę alkoholową oraz doprowadzić do bardziej spersonalizowanego i skutecznego leczenia.

Odkrywamy tajemnice wyjątkowej sieci pokarmowej roślin i owadów w lasach tropikalnych

Lasy tropikalne słyną ze swojej wyjątkowej różnorodności biologicznej na każdym etapie łańcucha pokarmowego. Uczestnicy finansowanego przez ERBN projektu Diversity6continents skupili się na badaniach roślin i owadów, aby lepiej poznać zagadnienie współżycia tak wielkiej liczby gatunków na niewiarygodnie małych obszarach.

Pomoc ustawodawcom ustalającym regulacje energetyczne w czasach kryzysu pandemii COVID-19

Zespół badaczy zajmujących się zagadnieniami z zakresu energetyki i klimatu przygotował listę sugestii dotyczących szkieletowego planu przejścia na czystą energię z uwzględnieniem różnych ram czasowych i trudnej sytuacji w czasach pandemii koronawirusa.

Najnowsze Wyniki w skrócie

Podsumowanie najważniejszych wyników na koniec każdego projektu, objaśniające jego osiągnięcia i rzucające światło na kolejne etapy.

Najnowsze broszury CORDIS Results Pack

Zbiory aktualnych artykułów, które koncentrują się na konkretnym temacie przeznaczonym dla specjalistów.

Przeglądaj według dziedziny zastosowania

Artykuły CORDIS są klasyfikowane według ogólnych dziedzin, odzwierciedlających obszary, w których mogą być stosowane wyniki badań, niezależnie od dziedziny nauki.

Przeszukuj wszystkie artykuły CORDIS, od 1990 r. do najnowszych badań

Sieć współpracy w ramach programu „Horyzont 2020”

Odkryj, w których miejscach świata znajdują się organizacje i z kim współpracują przy realizacji projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu „Horyzont 2020”.