CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Elastyczna robotyczna igła umożliwia skuteczniejsze leczenie raka

Sterowana igła, wzorowana na owadzim żądle, może dostarczać ratujące życie leki przeciwnowotworowe bezpośrednio do guza mózgu.

WIADOMOŚCI

Elastyczna robotyczna igła umożliwia skuteczniejsze leczenie raka

BROSZURY CORDIS RESULTS PACK

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

BROSZURY CORDIS RESULTS PACK

Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie

MAGAZYN RESEARCH*EU

Coraz inteligentniejsze, coraz bardziej zrównoważone: zwiększanie możliwości europejskich miast

WYNIKI W SKRÓCIE

Nowa powłoka wyrobów medycznych pomaga w zwalczaniu infekcji

Nowa powłoka wyrobów medycznych pomaga w zwalczaniu infekcji

Każdego roku miliony osób cierpią na infekcje związane z opieką zdrowotną (healthcare associated infections, HAI) spowodowane biofilmami mikroorganizmów na powierzchni wyrobów medycznych. Biofilmy te działają jako zbiorniki i miejsca przedostawania się bakterii.

Elastyczna robotyczna igła umożliwia skuteczniejsze leczenie raka

Sterowana igła, wzorowana na owadzim żądle, może dostarczać ratujące życie leki przeciwnowotworowe bezpośrednio do guza mózgu.

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

Rewolucja cyfrowa na dobre zmienia świat wokół nas, a technologie cyfrowe coraz częściej zaczynają być obecne we wszystkich aspektach życia. Ten sam proces obserwujemy w głównym nurcie badań neurobiologicznych, gdzie wykorzystanie technologii cyfrowych może pomóc w dogłębnym zrozumieniu złożonej problematyki dotyczącej zaburzeń pracy mózgu. W najnowszym, przekrojowym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy szeroki wachlarz innowacyjnych projektów realizowanych w ramach wszystkich finansowanych przez Unię Europejską programów badawczych, które wspierają naukowców pragnących wyjaśnić działanie prawdopodobnie najbardziej złożonej i tajemniczej maszyny na świecie, jaką jest ludzki mózg.

Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie

Wiatr, słońce, woda, pływy morskie, energia geotermalna i biomasa to przykłady odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykorzystując jeszcze więcej odnawialnych źródeł energii w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych, Unia Europejska może ograniczyć swoją zależność od importowanych paliw kopalnych, zwiększając jednocześnie zrównoważony charakter produkcji energii. Szybsze upowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z kluczowych rozwiązań potrzebnych do dekarbonizacji i złagodzenia skutków zmiany klimatu. W tej broszurze CORDIS Results Pack przedstawiamy dziesięć finansowanych przez UE projektów, przyczyniających się do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia barier i oporu wobec korzystania z bardziej zrównoważonych źródeł energii.

Coraz inteligentniejsze, coraz bardziej zrównoważone: zwiększanie możliwości europejskich miast

Szacuje się, że w 2050 roku 70 % populacji całego świata będzie zamieszkiwało obszary zurbanizowane, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 55 % odnotowanych w 2018 roku. Powodem tego prognozowanego wzrostu są przemiany społeczne zachodzące przede wszystkim w Azji i Afryce. W Europie połowa Europejczyków zamieszkiwała miasta już w 1950 roku. Według danych Eurostatu, w 2018 roku odsetek osób zamieszkujących miasta wzrósł do ponad 75 %.

Nowa powłoka wyrobów medycznych pomaga w zwalczaniu infekcji

Każdego roku miliony osób cierpią na infekcje związane z opieką zdrowotną (healthcare associated infections, HAI) spowodowane biofilmami mikroorganizmów na powierzchni wyrobów medycznych. Biofilmy te działają jako zbiorniki i miejsca przedostawania się bakterii.

Elastyczna robotyczna igła umożliwia skuteczniejsze leczenie raka

Sterowana igła, wzorowana na owadzim żądle, może dostarczać ratujące życie leki przeciwnowotworowe bezpośrednio do guza mózgu.

Najnowsze Wyniki w skrócie

Podsumowanie najważniejszych wyników na koniec każdego projektu, objaśniające jego osiągnięcia i rzucające światło na kolejne etapy.

Najnowsze broszury CORDIS Results Pack

Zbiory aktualnych artykułów, które koncentrują się na konkretnym temacie przeznaczonym dla specjalistów.

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?
Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

Broszury Results Pack

Jak rewolucja cyfrowa zmienia badania nad mózgiem finansowane przez Unię Europejską?

ZDROWIE

TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE

GOSPODARKA CYFROWA

Ostatnia aktualizacja: 3 Czerwca 2019

Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie
Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie

Broszury Results Pack

Eliminowanie barier utrudniających upowszechnienie rozwiązań w zakresie czystej energii w Europie

ENERGIA

ZMIANA KLIMATU I ŚRODOWISKO

Ostatnia aktualizacja: 27 Maja 2019

Badania naukowe finansowane ze środków Unii Europejskiej pomagają uczynić unijną przestrzeń powietrzną najbezpieczniejszą na świecie
Badania naukowe finansowane ze środków Unii Europejskiej pomagają uczynić unijną przestrzeń powietrzną najbezpieczniejszą na świecie

Broszury Results Pack

Badania naukowe finansowane ze środków Unii Europejskiej pomagają uczynić unijną przestrzeń powietrzną najbezpieczniejszą na świecie

TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Ostatnia aktualizacja: 22 Maja 2019

Przeglądaj według dziedziny zastosowania

Artykuły CORDIS są klasyfikowane według ogólnych dziedzin, odzwierciedlających obszary, w których mogą być stosowane wyniki badań, niezależnie od dziedziny nauki.

Przeszukuj wszystkie artykuły CORDIS, od 1990 r. do najnowszych badań

Sieć współpracy w ramach programu „Horyzont 2020”

Odkryj, w których miejscach świata znajdują się organizacje i z kim współpracują przy realizacji projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu „Horyzont 2020”.