Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Organic micropollutants in the aquatic environment - interdisciplinary concepts for assessment and removal

Od 2004-04-01 do 2008-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 331 608

Wkład UE:

EUR 1 331 608

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-2See other projects for this call

System finansowania:

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Cel

Koordynator

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
Germany
Templergraben 55
AACHEN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Thomas MELIN, (Professor)
Tel.: +49-2418095470
Faks: +49-2418092252
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę