Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INDUCER

Project ID: 255770
Źródło dofinansowania

Induction Heating and Health Monitoring Solutions for Smart Aircraft Maintenance using Adapted Composite Patches

Od 2010-01-01 do 2011-06-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 200 000

Wkład UE:

EUR 149 998

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2009-01See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

GMI AERO SAS
France

Wkład UE: EUR 82 499


Rue Buffault 9
75009 PARIS
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Helene Bauer
Tel.: +33-1-42821144
Faks: +33-1-42829838

Contact the organisation

Uczestnicy

TWI LIMITED
United Kingdom

Wkład UE: EUR 37 500


GRANTA PARK GREAT ABINGTON
CB21 6AL CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Ivan Pinson
Tel.: +44 1223 899490
Faks: + 44 1223 899588

Contact the organisation

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
Greece

Wkład UE: EUR 29 999


HEROON POLYTECHNIOU 9 ZOGRAPHOU CAMPUS
15780 ATHINA
Greece
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Georgios Tsamasphyros
Tel.: +30-210-7711297
Faks: +30-210-7721298

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę