Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja ogłasza 53 zaproszenia do składania wniosków w 7PR

Komisja Europejska ogłosiła szereg zaproszeń do składania wniosków dotyczących różnych tematów Siódmego Programu Ramowego (7PR). Tematy w ramach programu szczegółowego Współpraca obejmują: - Zdrowie (trzy zaproszenia); - Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia (je...

Komisja Europejska ogłosiła szereg zaproszeń do składania wniosków dotyczących różnych tematów Siódmego Programu Ramowego (7PR). Tematy w ramach programu szczegółowego Współpraca obejmują: - Zdrowie (trzy zaproszenia); - Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia (jedno zaproszenie); - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dwa zaproszenia); - Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (sześć zaproszeń); - Energia (cztery zaproszenia); - Środowisko (w tym zmiany klimatu) (jedno zaproszenie); - Transport (sześć zaproszeń); - Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (cztery zaproszenia); - Kosmos (jedno zaproszenie); - Bezpieczeństwo (jedno zaproszenie). Zaproszenia w ramach programu szczegółowego Możliwości są poświęcone następującym tematom: - Infrastruktury badawcze (dwa zaproszenia); - Badania naukowe na rzecz MŚP (jedno zaproszenie); - Regiony wiedzy (jedno zaproszenie); - Potencjał badawczy (dwa zaproszenia); - Nauka w społeczeństwie (cztery zaproszenia); - Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (cztery zaproszenia). Dodatkowe siedem zaproszeń interdyscyplinarnych obejmuje jednocześnie do pięciu różnych tematów. Ponadto granty dla rozpoczynających niezależnych naukowców (trzy podzaproszenia) Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) mają służyć wsparciu dobrze zapowiadających się wiodących naukowców, którzy tworzą lub konsolidują własny zespół badawczy i rozpoczynają niezależne badania w Europie.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/