Skip to main content
European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience

Article Category

Article available in the following languages:

Ново приложение оценява качеството на почвата и дава възможност за по-устойчиво селско стопанство

Проектът iSQAPER създаде приложение за всички заинтересовани страни, занимаващи се със селско стопанство и желаещи да опазят почвата за бъдещите поколения. То предоставя ценни данни и препоръки за най-добрите селскостопански практики, базирани на местните педоклиматични условия и система на земеделие.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Безспорно селското стопанство е основата на организираното и уредено общество. Но то също така постоянно ни напомня за това колко неустойчиви са настоящите ни производствени модели. Според Организацията за прехрана и земеделие (ФАО), горният слой на почвата в света – от който се нуждаем, за да отглеждаме 95 % от храната си – може да изчезне в рамките на 60 години. Ако това се случи, природата се нуждае от 1000 години, за да го възстанови. И сякаш това не е достатъчно тревожно, много въпроси, свързани със създаването на по-устойчив модел на управление на земите, все още остават без отговор. Например не знаем кои характеристики на почвата могат да се използват като надеждни показатели за подобряване качеството на почвата. И когато изследователите идентифицират нещо, което работи, често пъти политиката не успява да следва курса си и липсва подкрепата на заинтересованите страни поради липсата на ангажираност на цялата верига на стойността от самото начало. „Кметът на един френски града сподели, че единственото нещо, от което се нуждае, за да защити почвите, е повече информация“, отбелязва Луук Флескенс, доцент по устойчиво управление на земите в Университета Вагенинген. „Затова решихме да стартираме проекта iSQAPER (Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience), който има за цел да предостави научно обосновани, лесни за прилагане и икономически ефективни инструменти за оценка на качеството и функцията на почвата“.

Леснодостъпни надеждни препоръки

С надеждните знания и данни, предоставени от iSQAPER, ползвателите на земя могат да оценят качеството на своите почви и да вземат добре информирани решения относно използването им. Могат да го направят, като изтеглят SQAPP, приложение за качество на почвата за iOS и Android. То е разработено, тествано, оценено и подобрено от земеделски стопани, учени, специалисти, доставчици на селскостопански услуги и политици. „SQAPP предоставя безплатен достъп до почвени карти и данни за всяко избрано място. Оценява най-вероятните заплахи за състоянието на качеството на почвата и предоставя целенасочени съвети за нейното подобряване. Потребителите могат също да взаимодействат с базите данни и да качват местни данни, за да прецизират нашия анализ и препоръки“, обяснява Флескенс. Екипът на проекта захрани приложението си с ценни данни благодарение на 14 научни обекта в Европа и Китай. Хората в Европа биха могли да се възползват от много разнообразните педоклиматични условия в общия контекст на ЕС, за да се справят с проблема с понижаването на качеството на почвата и да смекчат последствията. От друга страна достъпът до Китай беше осигурен от Работната група между ЕС и Китай по храните, земеделието и биотехнологиите, създадена първоначално през 2013 г. „Нашите четири учебни обекта там са разположени в доста различни педоклиматични зони от тези, които бихме могли да открием в Европа. Но въпреки това те имат подобни проблеми с качеството и управлението на почвата“, заявява Флескенс. Като цяло проектът установи 138 различни практики за управление на селското стопанство и тества ефекта им върху качеството на почвата в осем различни климатични зони и 32 потенциални системи за земеделие. Има ценни съвети за всички заинтересовани страни, независимо от контекста и местоположението. Например в Крит, Флескенс и неговият екип се фокусираха върху сравнения между конвенционалната обработка на почвата, липсата на обработка с използване на пестициди, както и върху липсата на обработка и на пестициди. Въздействието на всяка комбинация върху ерозията на почвата и загубата на почвена органична материя – основните заплахи, пред които са изправени земеделските стопани на острова – беше анализирано и сравнено с алтернативи. Освен SQAPP, екипът на проекта разработи и инструментариум за политици, изследователи и мениджъри в земеделието, които искат да наблюдават и оценяват почвите в местен, регионален или континентален мащаб. В дългосрочен план екипът очаква важно усвояване на подходящи практики за земеделие и управление на селското стопанство. Например в Португалия земеделските стопани, които споделят своя опит с мултидисциплинарна аудитория, вече са задействали големи дискусии относно селскостопанските практики в страната.

Keywords

iSQAPER, повърхностни почви, качество на почвата, практика на управление, устойчивост, обработка на почвата, пестициди, оценка на качеството на почвата

Discover other articles in the same domain of application