European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience

Article Category

Article available in the following languages:

Új alkalmazás értékeli a talajminőséget és fenntarthatóbb mezőgazdaságot tesz lehetővé

Az iSQAPER projekt új alkalmazást hozott létre a mezőgazdaságban érdekelt és a talajokat a jövő generációi részére is megőrizni kívánó felek számára. Az alkalmazás a helyi talaj- és éghajlati adottságokon, valamint a gazdálkodási rendszeren alapuló, értékes adatokkal és ajánlásokkal szolgál a legjobb mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozóan.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

A mezőgazdaság vitathatatlanul a társadalom szerveződésének és letelepedésének alapját képezi. Egyúttal azonban szüntelen emlékeztet minket arra, hogy jelenlegi termelési modelljeink mennyire fenntarthatatlanok. Az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) szerint a világ termőtalajrétege, amely élelmiszer-termelésünk 95 %-át biztosítja, 60 éven belül eltűnhet. Ha ez valóban megtörténik, akkor a természetnek újabb 1000 évre lesz szüksége ahhoz, hogy mindezt újjáteremtse. Ez önmagában is épp elég ijesztő, ráadásul a fenntarthatóbb területgazdálkodási modell létrehozásával kapcsolatos kérdések nagy része változatlanul megválaszolatlan. Nem tudjuk például, hogy mely talajtulajdonságok használhatók a talajminőség javulását jelző, megbízható indikátorként. Gyakran előfordul, hogy amikor a kutatók azonosítanak egy működőképes megoldást, a politika képtelen lépést tartani azzal, és mivel a kezdetektől hiányzik a teljes értéklánc részvétele, az érdekeltek támogatása is elmarad. „Egy francia város polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a talaj védelmében kizárólag a további információk hiánya akadályozza,” számolt be Luuk Fleskens, egyetemi docens, fenntartható területgazdálkodás, Wageningeni Egyetem. „Ez ösztönzött minket arra, hogy elindítsuk az iSQAPER (Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience) projektet, amely tudományos alapokon nyugvó, könnyen használható és költséghatékony eszközöket kíván nyújtani a talajminőség és -funkciók értékeléséhez.”

Megbízható ajánlások a kezében

Az iSQAPER által biztosított megbízható tudás és adatok segítségével a földtulajdonosok megvizsgálhatják talajaik minőségét és tájékozott döntéseket hozhatnak a használatukról. Ehhez csupán le kell tölteniük a SQAPP elnevezésű iOS- és Android-rendszeren is működő talajminőség-alkalmazást. Az alkalmazás fejlesztését, tesztelését, értékelését és továbbfejlesztését mezőgazdasági termelők, tudósok, gyakorlati szakemberek, mezőgazdasági szolgáltatók és döntéshozók végezték. „A SQAPP ingyenes hozzáférést biztosít bármely kiválasztott helyhez tartozó talajtérképekhez és -adatokhoz. Megállapítja a talaj minőségi állapotát fenyegető, valamennyi várható veszélyt és célzott tanácsot ad ezek javítására. A felhasználók hozzáférhetnek az adatbázisokhoz is és helyi adatokat tölthetnek fel az elemzésünk és ajánlásaink finomításához,” fejtette ki Fleskens. A projekt csapata az Európában és Kínában található 14 vizsgálati helynek köszönhetően értékes adatokkal töltötte fel alkalmazását. Európában a közös uniós kereten belül rendkívül sokféle talaj- és éghajlati adottság előnyeit aknázhatták ki a talajminőség romlása és annak mérséklése kérdésének kezelése céljából. A Kínához való hozzáférést pedig az elsőként 2013-ban megalakult EU–Kína „Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia” munkacsoport tette lehetővé. „A négy kínai vizsgálati hely az európaiakhoz képest teljesen más talaj- és éghajlati adottsággal rendelkező övezetben helyezkedett el. Ennek ellenére a talajminőséggel és -gazdálkodással kapcsolatban felmerülő problémák hasonlóak voltak,” mondta Fleskens. A projekt keretében összesen 138 különböző mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatot azonosítottak, valamint nyolc eltérő éghajlati övezetben, illetve 32 lehetséges mezőgazdasági rendszerben tesztelték ezek talajminőségre gyakorolt hatását. Kontextustól és helytől függetlenül valamennyi érdekelt fél értékes tanácsokhoz juthat. Fleskens és csapata Krétán például a hagyományos talajművelés, a művelés nélküli és növényvédőszerekkel történő direktvetés, valamint a művelés és növényvédő szerek nélküli direktvetés összehasonlítására összpontosítottak. Elemezték valamennyi kombináció talajerózióra és szervesanyagtartalom-veszteségre – a szigeten lévő gazdálkodókat leginkább fenyegető tényezőkre – gyakorolt hatását, illetve összehasonlították ezeket a rendelkezésre álló alternatívákkal. A projektcsapat a SQAPP mellett egy eszköztárat is kidolgozott azon döntéshozók, kutatók és földtulajdonosok számára, akik helyi, regionális vagy kontinentális szinten szeretnék nyomon követni és értékelni talajaikat. A csapat hosszú távon a megfelelő gazdálkodás és mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatok alkalmazásának jelentős mértékű növekedésére számít. Portugáliában például a mezőgazdasági termelők tapasztalatainak multidiszciplináris célközönséggel történő megosztása révén meghatározó tárgyalásokra került sor az országban alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatokról.

Keywords

iSQAPER, termőtalajréteg, talajminőség, gazdálkodási gyakorlatok, fenntarthatóság, talajművelés, növényvédő szerek, talajminőség-értékelés

Discover other articles in the same domain of application