Skip to main content

Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pagalba ūkininkams išlaikant žemę derlingą

Ūkininkai gali būti dirvožemio sergėtojai, nes jie gali ją apsaugoti ir išsaugoti. ES remiamas tinklas sunkiai dirbo, kad ūkininkai galėtų gimtąja kalba gauti praktinės informacijos apie tai, kaip pagerinti dirvožemio būklę ir kodėl jiems tai naudinga.

Food and Natural Resources

Ūkininkų pajamos labai priklauso nuo jų žemės būklės, o dėl intensyvios gamybos sistemų dirvožemio būklė kelia vis didesnį susirūpinimą visoje Europoje. Nepaisant to, gali būti sunku gauti informacijos apie specifines su dirvožemiu susijusias problemas ir tai, kaip jas spręsti. Siekiant pašalinti šią spragą, ES finansuojamo projekto BEST4SOIL (Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europe) metu buvo sukurtas tinklas, skirtas dalytis praktinėmis žiniomis apie dirvožemio būklę. Pagrindinis dėmesys skiriamas gerosios praktikos pavyzdžiams, rodantiems, kaip išlaikyti dirvožemį sveiką ir derlingą bei sumažinti dirvožemio ligų ir nematodų, mažų apvaliųjų kirmėlių, besimaitinančių augalų šaknimis, plitimą. „Tarptautinė mokslininkų komanda surinko daug praktinės informacijos. BEST4SOIL perduoda šias žinias pasitelkdamas vaizdo įrašus, informacinius lapus, duomenų bazes ir sprendimų palaikymo priemonę“, – teigia Harm Brinks, BEST4SOIL koordinatorius ir projektą vykdančio Nyderlandų žemės ūkio ir sodininkystės konsultavimo centro „Delphy“ projektų vadovas.

Teisingas pasirinkimas

Sprendimų palaikymo priemonė yra žiniatinklio sąsaja, kurioje ūkininkai ir patarėjai gali paruošti užklausą įvesdami informaciją apie vietą, dirvą, pasėlių rūšį ir patogenų ar nematodų tipą. Pagal šią užklausą sistema vykdo paiešką savo duomenų bazėse ir nustato perspektyviausias strategijas. „Ji gali būti naudojama kaip rizikos analizės priemonė, skirta sukurti patikimas sėjomainas ir pasirinkti priemones, kurios padėtų atkurti dirvožemio būklę ar išvengti problemų“, – aiškina Harm Brinks. Sėjomaina yra vienas efektyviausių būdų kontroliuoti dirvožemio platinamas ligas ir kenkėjus. Norėdami padidinti jos poveikį, ūkininkai turi kruopščiai pritaikyti sistemą vietos sąlygoms. BEST4SOIL gali padėti įvertinti, kokias kultūras auginti, kokia tvarka ir kaip geriausiai derinti sėjomainą su kita valdymo praktika.

Geriausia praktika srityje

Projektas sutelktas į keturias praktikas, kurios yra svarbiausios dirvožemio būklei: žaliosios trąšos, kompostas, anaerobinis dirvožemio dezinfekavimas (ADD) ir (biologinė) soliarizacija. „Iš komposto ir žaliųjų trąšų pasėlių organinė medžiaga patenka į dirvą. Jie yra svarbus mikroelementų, būtinų dirvožemio derlingumui ir biologinei įvairovei, šaltinis“, – priduria Harm Brinks. Kita vertus, ADD ir (biologinė) soliarizacija padeda kovoti su ligomis ir parazitais: „Daugelis dirvožemių yra užteršti nematodais ir patogenais, kurie kenkia pasėlių derliui ir kokybei. Biologinės kontrolės priemonės padeda atsikratyti užkrėtimų ir taip atkurti dirvožemio būklę.“ Informacija ir patarimai, kaip naudotis šia praktika, teikiami svetainėje pateiktuose vaizdo įrašuose ir informaciniuose lapuose. Visi internetiniai ištekliai, įskaitant duomenų bazės turinį, yra prieinami 22 ES kalbomis.

Specialistų apjungimas

Interneto platforma yra tik vienas iš kanalų, per kurį BEST4SOIL tinklas pasiekia ūkininkus. Pagalbininkai iš 19 ES šalių ir Jungtinės Karalystės organizuoja vietinę veiklą, pavyzdžiui, susitikimus, konferencijas ir seminarus, kuriuose galima mokytis, bendrauti ir keistis patirtimi. Galiausiai projektu siekiama sukurti specialistų bendruomenę, jungiančią augintojus, patarėjus, pedagogus ir tyrėjus iš visos Europos. Komanda tikisi, kad tinklas liks aktyvus ir projektui pasibaigus. „Projekto partneriai garantuoja, kad visa informacija bus saugoma mažiausiai penkerius metus. Bet mes ruošiame planą, pagal kurį ji liktų internete daug ilgiau“, – pažymi Harm Brinks. Kartu su kolegomis jis nagrinėja įvairias galimybes, įskaitant kai kurių priemonių integravimą į žemės ūkio žinių duomenų bazę, kuri šiuo metu kuriama remiant programai „Horizontas 2020“.

Keywords

BEST4SOIL, dirvožemio būklė, geriausia praktika, mėšlas, kompostas, anaerobinis dirvožemio dezinfekavimas, ADD, (biologinė) soliarizacija, soliarizacija, sėjomaina, tinklas

Discover other articles in the same domain of application

Scientific advances
Food and Natural Resources

4 October 2019