Skip to main content

Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Aħseb lokali, aġixxi globali: Jistgħu azzjonijiet immexxija mill-komunità jindirizzaw kwistjonijiet tas-soċjetà fuq skala kbira?

Ħafna drabi użat biex tikkura kollaborazzjonijiet rilevanti lokalment, il-ħolqien konġunt huwa paradigma li tqanqal sabiex jiġu ttrattati kwistjonijiet soċjali fuq skala aktar wiesgħa. Madankollu, iż-żieda ta’ sistema bħal din tipperikola l-prijorità li toffri?

Society

Meta l-kumpaniji, l-universitajiet, dawk li jfasslu l-politika u ċ-ċittadini jingħaqdu flimkien biex jikkollaboraw fuq proġett jew innovazzjoni, ikunu qed jidħlu f’dak li jissejjaħ koħolqien. Użat għal żmien twil fid-dinja tan-negozju, partikolarment fir-relazzjonijiet tal-konsumatur, l-UE qed tara dejjem aktar il-koħolqien bħala mezz potenzjali biex tmexxi l-innovazzjoni biex tappoġġja l-ġid pubbliku. Madankollu, hemm preżunzjoni li, biex ikollhom impatt mifrux, is-soluzzjonijiet maħluqa flimkien għandhom jiżdiedu. “Mal-ewwel daqqa t’għajn, l-idea li jiżdied il-koħolqien tidher li tirriskja li jeħel it-tajjeb mal-ħażin”, jispjega Sebastian Pfotenhauer, professur fl- Università Teknika ta’ Munich (TU Munich). “L-espansjoni tal-iskala għandu r-riskju li tintilef il-proposta tal-valur ewlieni tagħha – il-kapaċità li tindirizza ħtiġijiet u tħassib lokalment speċifiċi u tiddaħħal aħjar l-innovazzjoni fis-soċjetà”. Permezz tal-appoġġ tal proġett Scalings (Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation) iffinanzjat mill-UE, Pfotenhauer qed imexxi sforz biex jiskopri jekk, u meta, l-iskala tal-koħolqien hijiex mixtieqa – jew saħansitra possibbli. “Ridna naraw sa fejn il-koħolqien jista’ jiġi skalat b’mod responsabbli f’postijiet u oqsma differenti, u x’inhuma l-limiti”, jgħid.

Skoperti li jiftħu l-għajnejn

Il-proġett wettaq studju komparattiv tal-isforzi ta’ koħolqien li qed iseħħu f’10 pajjiżi. Matul l-istudju, ir-riċerkaturi eżaminaw tliet strumenti tradizzjonali ta’ koħolqien, jiġifieri laboratorji ħajjin, akkwist pubbliku ta’ innovazzjoni, u faċilitajiet ta’ koħolqien, li qed jintużaw f’firxa ta’ oqsma tekniċi. “Il-koħolqien jidher differenti ħafna f’reġjuni u f’kuntesti differenti ta’ applikazzjoni”, jgħid Carlos Cuevas Garcia, riċerkatur mit-tim ta’ TU Munich, u jżid li jista’ jkun kemm inklużiv kif ukoll esklużiv. “Filwaqt li l-koħolqien ħafna drabi jitqies bħala proċess li jgħaqqad in-nies flimkien, jista’ wkoll jiżvela, u saħansitra jiggrava, asimmetriji u inugwaljanzi sostanzjali fil-poter”, jinnota Cuevas Garcia. “Sabiex ikun jista’ jikber, il-proċess jeħtieġ li jindirizza d-dimensjoni politika tal-koħolqien u jiġi implimentat kemm bir-reqqa kif ukoll b’mod riflessiv”. Għarfien kbir ieħor kien li d-domanda għal għarfien espert u d-djalogu ta’ koħolqien hija enormi. “Ħafna komunitajiet tekniċi diġà qed jużaw formati ta’ ko-ħolqien regolarment”, iżid Pfotenhauer. “Madankollu, meta jagħmlu dan, għandhom it-tendenza li jiltaqgħu mal-istess tip ta’ mistoqsijiet u sfidi”. Skont Pfotenhauer, uħud mill-iktar mistoqsijiet komuni li jinstemgħu jinkludu: Min għandu jkun involut u meta? Kif jinbidlu r-rekwiżiti meta tiċċaqlaq minn sit għal ieħor? Kif jistgħu dawn il-komunitajiet jiġu sostnuti lil hinn miċ-ċikli tal-proġetti individwali? Kemm mill-proċess ta’ koħolqien jista’ fil-fatt jiġi standardizzat fi strumenti ta’ politika? Xi rwol għandu jkollha l-UE?

Pjan direzzjonali għal koħolqien responsabbli

Sabiex jgħin iwieġeb dawn il-mistoqsijiet, il-proġett uża s-sejbiet u l-aħjar prattiki kollha tiegħu biex joħloq pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ koħolqien responsabbli. “Din l-għodda tipprovdi lill-organizzaturi u lil dawk li jfasslu l-politika b’sett ta’ notifiki li jistgħu jgħinu biex imexxu l-isforzi tagħhom ta’ koħolqien lejn riżultati aktar mixtieqa, sostenibbli u ta’ impatt”, jirrimarka Pfotenhauer. “Aħna nistennew li din l-għodda ssir riżorsa importanti għat-tfassil tal-politika, il-finanzjament tar-riċerka u l-affarijiet kollha għall-koħolqien”. Il-pjan direzzjonali, flimkien mas-sejbiet u r-riżorsi tat-tagħlim l-oħra ta’ SCALINGS, diġà qed ikollhom rwol ċentrali fi proġett ieħor iffinanzjat mill-UE, BoostEuroTeQ, li jiffoka fuq iż-żieda tal-edukazzjoni futura tal-inġinerija.

Keywords

SCALINGS, ko-ħolqien, imkabbar, jista’ jitkabbar, innovazzjoni, laboratorji ħajjin, akkwist pubbliku, BoostEuroTeQ

Discover other articles in the same domain of application