Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wydarzenie zamykające projekt COBACORE

Dnia 1 marca 2016 r. odbędzie się w Lejdzie, Holandia, wydarzenie zamykające finansowany ze środków UE projekt COBACORE pt. „New Perspectives”.

1 Marca 2016 - 1 Marca 2016
Leiden, Niderlandy

W czasie konferencji zamykającej, poświęconej udziałowi społeczności w zarządzaniu klęskami żywiołowymi, zaprezentowane i podsumowane zostaną kluczowe osiągnięcia i innowacje wypracowane w ramach projektu COBACORE.

Nadrzędnym celem projektu było wsparcie wspólnej oceny potrzeb i działań w zakresie planowania odbudowy w złożonych, wielosektorowych środowiskach kryzysowych z udziałem wielu interesariuszy poprzez oparcie się na społeczności jako ważnym źródle informacji i zdolności.

Uczestnicy będą dyskutować nad następującymi tematami:

- Jakie wnioski można wyciągnąć z niedawnych i obecnych klęsk żywiołowych?
- Jakie bariery napotykają wolontariusze i jakie mają możliwości niesienia pomocy w czasie kryzysu?
- Jak innowacje społeczno-techniczne mogą wzmocnić zaangażowanie społeczności w usuwanie skutków klęsk żywiołowych?

Więcej informacji:
strona wydarzenia COBACORE