Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Dzień informacyjny o programie Marie Curie, Irlandia Północna

20 stycznia w Belfaście (Irlandia Północna) odbędzie się dzień informacyjny dotyczący programu Marie Curie oraz pisania wniosków do tego programu. Wydarzenie to jest wspólną inicjatywą brytyjskich i irlandzkich krajowych punktów kontaktowych (KPK) na rzecz unijnego programu Ma...

20 Stycznia 2005 - 20 Stycznia 2005
Irlandia
20 stycznia w Belfaście (Irlandia Północna) odbędzie się dzień informacyjny dotyczący programu Marie Curie oraz pisania wniosków do tego programu. Wydarzenie to jest wspólną inicjatywą brytyjskich i irlandzkich krajowych punktów kontaktowych (KPK) na rzecz unijnego programu Marie Curie.

Podczas tego dnia położony zostanie nacisk na indywidualne stypendia Marie Curie, działania dotyczące doskonałości oraz stypendia służące transferowi wiedzy. Uczestnicy otrzymają wskazówki jak z powodzeniem pisać wnioski, będą mogli ponadto skorzystać z obecności stosownych ekspertów.Dalsze informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej:
http://www.ukro.ac.uk/public/Mobility/Events/ncpeventinfojan2005.htm